עצמאים שסגרו עסק עקב הקורונה יוכלו למשוך שליש מהחיסכון הפנסיוני בפטור ממס

כך לפי טיוטת תקנות שפרסמו שר האוצר והממונה על רשות שוק ההון. רוזנפלד בתגובה: "הגזירה הזאת תוליד מאות אלפי קשישים עניים וחסרי כל לעתיד". נשיא להב: "מדובר באטימות של רגולטור"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שר האוצר, ישראל כ"ץ, פרסם טיוטת תקנות המאפשרות לציבור העצמאים למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני שיהוו עבורם מקור הכנסה זמני בעתות של הפסקת עבודה ככלל ובהתמודדות עם משבר הקורונה בפרט.

התקנות החדשות מתירות לעצמאים למשוך בפטור ממס עד כשליש מהחיסכון וזאת במידה והם עומדים בתנאים שנקבעו, כשהתנאי המרכזי הינו הפסקה או סגירה של הפעילות העסקית.

השר כץ | צילום: ששון תירם

התנאים למשיכה כפי שנקבעו בתקנות: עצמאי שסגר את העסק, והעסק אינו פעיל יותר; ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בוצעו על פי חוק במשך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות; עברו לפחות 36 חודשים מהמשיכה הקודמת.

"בנוסף לרשת הביטחון הכלכלית שפרשנו, קיימת חשיבות רבה למתן סיוע מיידי לציבור העצמאיים במטרה להעניק להם כלים להתמודדות עם המשבר עד להתאוששות המשק. התקנות החדשות יאפשרו משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני בפטור ממס הן בעתות משבר והן בעת הפסקת עבודה בשגרה, בדומה לציבור השכירים", אמר שר האוצר.

דמי אבטלה לעצמאים

הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת: "המהלך נועד לאפשר לציבור העצמאים בישראל למצות את זכויותיהם ובכך להגביר את השוויוניות בתחומי החיסכון ארוך הטווח. התקנות יאפשרו, בפעם הראשונה, מנגנון דומה לדמי האבטלה של שכירים, לעצמאים שהופסקה פעילותם העסקית, ועומדים בתנאים שנקבעו בחוק, להשתמש בחלק מכספי החיסכון הפנסיוני שחסכו במטרה לשמור על נזילות משק הבית בתקופה מאתגרת זו".

נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, אמר בתגובה: "זה בלתי מתקבל על הדעת שהמדינה תמליץ לחוסכים לפגוע בפנסיה שלהם ובחסכונות העתידיים שלהם בכך שהיא מעודדת פדיון על ידי פטור ממס של פיצויים שחסכו. מדובר באזרחי ישראל, בעלי עסקים קטנים, שהחיסכון הפנסיוני הוא כל עולמם. זאת ההכנסה היחידה שתהיה להם לעת זקנה בגיל הפנסיה. המדינה מעודדת אותם לפדות את הכספים בגלל שנקלעה למצוקה תקציבית בעקבות משבר הקורונה. לכנות את זה 'דמי אבטלה' למעסיק זו פשוט בושה וחרפה. למה דמי האבטלה לעצמאים לא יוצאים מהכיס של מדינת ישראל?".

רוזנפלד קורא לממשלה לחזור בה מהחלטתה ולהחיל דמי אבטחה לעצמאים בדומה לשכירים שפוטרו בעקבות הקורונה: "זאת החלטה נוראית שתיזכר לדיראון עולם, הגזירה הזאת תוליד מאות אלפי קשישים עניים וחסרי כל לעתיד לבוא", הוסיף.

מנגנון פסול

עו״ד רועי כהן, נשיא להב, מסר בתגובה: "מדובר בצעד אשר פוגע בחיסכון הפנסיוני של העצמאים באמתלה שמדובר בדמי אבטלה. ד"ר משה ברקת חכם גדול על הכספים של העצמאיים שמתוכם ישלמו לעצמם דמי אבטלה? במקום שהמדינה תיקח אחריות ותודיע על דמי אבטלה לעצמאיים מייצרים פה מנגנון שהעצמאים משתמשים בכסף של עצמם בזמן האבטלה ופוגעים בחיסכון שלהם לעת זקנה, בעצם מונעים מהם להזדקן בכבוד ושולחים אותם להיות נתמכי סעד בעת הזקנה. כדאי שד"ר ברקת יחזור בו מהאמירה כי מדובר בדמי אבטלה לעצמאים.

"מדובר באטימות של רגולטור שאין לו כל הבנה מי הם ציבור העצמאים ומה ההתמודדות הקשה שלהם בימים אלו", מוסיף כהן. "הוא מברך על פתרון שגורם לעצמאים לשקוע עוד יותר בבור הכלכלי שלהם. במקום להודיע שהממשלה צריכה לקחת אחריות ולהעניק רשת ביטחון סוציאלית של דמי אבטלה לעצמאים בדיוק כמו ציבור השכירים. ד"ר ברקת בורח מאחריות הממשלה ומעביר אותה לכתפי העצמאים, לא נסתפק בסיסמאות ובצעדים פופוליסטים שאין מאחוריהם שום עזרה לציבור העצמאים. אנו דורשים כפי שהתחייב בפנינו ראש הממשלה שבחוק ההסדרים הקרוב יוסדרו דמי אבטלה לעצמאים ולא נרפה מדרישה זו".

בדיחה גרועה

סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה מוסיף: כוונתו של משרד האוצר ותמיכת רשות שוק ההון להשלמת המהלך לקביעת תקנות למשיכת כספי תגמולים, מהתוכניות הפנסיוניות של העצמאים, דווקא בתקופה זו, נראית כבדיחה גרועה אשר בעיקר צוחקת על ציבור העצמאים.

"נזכיר כי חוק פנסיית החובה לעצמאים שנכנס לתוקפו בתחילת 2017 מדגיש ביתר שאת את האפליה הברורה בין ציבור העצמאים לשכירים על ידי יצירת תחליף, לא מוצלח במיוחד, לדמי האבטלה שלהם זכאים השכירים, אך לא העצמאים. החוק ביקש לאפשר לעצמאי אשר סגר את העסק למשוך חלק מהכספים שנצברו, כפדיון דמי אבטלה לעצמאים. המשמעות היא שהעצמאים מממנים את כספי האבטלה של עצמם מתוך הכסף שהם חסכו. עד היום לא הושלמו התקנות ולא הובאו לאישור ועדת הכספים ולכן לא ניתן היה לממש את 'הזכות' המפוקפקת למשיכת הכספים.

"כעת", מוסיף סו"ב פז "בתוך סערת המשבר מבקש משרד האוצר בתמיכת רשות שוק ההון להשלים את המהלך ולשלוח אלפי עצמאים שימשכו את כספי חסכונותיהם שהיו אמורים לשמשם בגיל הפרישה. זאת במקום למצוא פתרון רציני למצוקתם ולתת להם רשת בטחון לאבטלה מתוך תקציב המדינה כפי שניתנת כיום לשכירים. אפקט משיכת הכספים לאותם עצמאים עבורם החוק נועד, יקטין את החיסכון הצפוי לגיל פרישה באופן דרמטי.

"זאת ועוד, תקנון קרנות הפנסיה מחויב גם הוא להשתנות מאחר בהתאם לתקנון התקני בקרנות הפנסיה, הכיסוי הביטוחי של העצמאי שמבצע פדיון ייפגע ותיספר לו מהתחלה תקופת אכשרה מיום הפדיון".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email