עצמאי ולא הפקדת לפנסיה את השיעור הנדרש בחוק? צפה לקנס

עשרות אלפי עצמאים שלא הפקידו לפנסיה בשיעור הנדרש קיבלו לאחרונה מכתב המודיע להם כי הם צפויים לקנס של 500 שקל לכל שנת מס
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

עשרות אלפי עצמאים שלא הפקידו לקופת גמל לפנסיה או שלא הפקידו בשיעור הנדרש קיבלו לאחרונה מכתבי התראה מהמרכז לגביית קנסות של רשות האכיפה במשרד המשפטים. בהודעה לעצמאים מוסבר כי מדובר בעבירה על החוק, וכי מי שלא יפקיד את מלוא התשלומים צפוי לקנס בסך 500 שקל עבור כל שנת מס, וזאת החל מ-2018.

החל משנת 2017, ובהתאם לפרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית, על עצמאים להפריש לקופת גמל לקצבה בשיעורים הקבועים בחוק. אי הפקדת מלוא התשלומים בכל שנת מס (החל משנת המס 2018 והלאה) מוגדרת כעבירה, שעלולה להביא להטלת קנס. עם זאת, המרכז לגביית קנסות מבהיר כי הקנס לא יוטל על שנת 2017, אלא מ-2018 ואילך.

קרן פנסיה | צילום: fotolia

ההודעה באשר לשנת 2017 תואמת את האופן שבו פעל המרכז לגביית קנסות שלא העניש בגין אי הפקדה עבור שנת המס הזו, אלא הסתפק במכתב התראה לבעלי עסקים אשר קיבלו את הסכום המדויק שעליהם להפקיד, בהתאם להכנסותיהם החודשיות.

אפשר עדיין לשלם

"אם לא הפקדתם לקופת הגמל את הסכומים בהם אתם חייבים לפי חוק, תשלח אליכם התראה לפני הטלת קנס מטעם המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה. בהתראה יצוינו אמצעים להגשת אישור הפקדה המאפשר להימנע מתשלום הקנס ופרטי התקשרות עם המרכז לגביית קנסות", מצוין באיגרת לחייבים. המרכז מציין כי ניתן להפקיד את הפרש חובת ההפקדה ולהודיע למרכז באמצעות טופס פנייה מקוון. לכך יש לצרף אישור הפקדה. אם הפקדת הסכום הנדרש נעשתה אצל יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני או משווק פנסיוני, ניתן להחתימו על הנספח המצורף למכתב ההתראה. ניתן גם לבקש טופס אישור הפקדה ישירות מקופת הגמל.

על פי חוק פנסיה חובה לעצמאים, חובת ההפרשה לפנסיה של עצמאים מחולקת לשני רבדים: רובד ראשון – המשתכרים עד למחצית השכר הממוצע במשק יחויבו בהפרשה של %4.455 לפנסיה. רובד שני – חלק שני – מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק יחויב בהפרשה של 12.55% לפנסיה. החוק מחייב מינימום הפרשה, אך ישנה אפשרות להגדיל את ההפרשה ואף לקבל הטבות מס.

ההפרשה הפנסיונית של העצמאים מחולקת כך ששני שליש מהכספים מופרשים לטובת רכיב התגמולים ושליש יופרש לטובת רכיב סיוע במצב אבטלה – חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצב אבטלה ולא רק בגיל פרישה.

 

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email