פגיעה נוספת בסוכני הביטוח מצד הרשות: מסדירה הליך ישיר למשיכת כספים מקופ"ג

הרשות קובעת, בין היתר, כי הגוף המוסדי לא יהיה רשאי להתנות את טיפולו בבקשה בכך שתוגש או תטופל בידי הסוכן, גם אם העמית מיוצג על ידי סוכן
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הליך משיכת כספים מקופת גמל שלא בדרך של קצבה (בסכום חד פעמי), לרבות הגדרת המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה למשיכת כספים ואופן הטיפול בבקשה כאמור אינו מוסדר כיום בדין, ולפיכך נכון להיום כל קופה נוהגת באופן אחר ביחס להליך המשיכה.

"בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה בכמות הבקשות למשיכת כספים המוגשות לגופים המפוקחים וכן לעלייה בהיקף סכומי המשיכה. במצב דברים זה, הצורך בקביעת כללים ברורים לטיפול בבקשה למשיכת כספים ובהגדרת המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה למשיכת כספים כאמור לעיל, בא לידי ביטוי ביתר שאת בפניות הציבור המתקבלות בנושא. מפניות ציבור אלו עולה תמונת מצב לפיה הליך המשיכה ארוך ומסורבל ומתאפיין לא אחת בעיכובים הנובעים לרוב מדרישת הגופים לקבלת מסמכים נוספים גם אם נמסרו זה מכבר, או מדרישתם לקבלת מסמכים שלא בהכרח נדרשים לצורך ביצוע הליך המשיכה וכן הלאה".

הרשות מנסה לאפשר טיפול בבקשה ללא ייצוג סוכן ביטוח | צילום: Shutterstock
יעילות תפעולית

כך נכתב בטיוטת חוזר של רשות שוק ההון (טיוטה שנייה לאחר 4 שנים מהראשונה). מהרשות נמסר עוד כי מטרת החוזר היא מחד, לייצר תהליך פשוט ומסודר לעמית המבקש למשוך כספים ולהבטיח בכך את יכולתו לממש את זכויותיו למשיכת הכספים בהליך פשוט, ברור ומהיר ומאידך, להביא ליעילות תפעולית בגופים המוסדיים שתסייע ליצירת הליך משיכה יעיל ומסודר.

ההוראות חלות על כל המוצרים, למעט קרן פנסיה ותיקה, קופות גמל למטרה אחרת, קופת גמל מרכזית לקצבה/פיצויים/ דמי מחלה/ השתתפות בפנסיה תקציבית.

עוד נמסר, כי תחילתו של החוזר ב-1 במרץ 2021 על מנת לתת לגופים זמן מספק לצורך היערכות ליישום הוראות החוזר. כמו כן, "על מנת לתת לגופים זמן היערכות להקמת ממשק מול הגופים המתאימים לצורך ביצוע אימות זהות כנדרש בחוזר, מוצע לקבוע כי עד לתום תקופת המעבר ביום 1 במאי 2021 ניתן להמשיך לבצע אימות זהות באמצעים המקובלים היום, כלומר באמצעות המצאת העתק תעודת זהות והעתק המחאה מבוטלת או אסמכתה מהבנק".

ההסדרה המוצעת החדשה כוללת, בין היתר, אופן הגשת בקשות המשיכה, טפסים נלווים אחידים הנדרשים בבקשת משיכה, זיהוי העמית גם ביישומון דיגיטלי ואפשרות לתשלום באמצעות היישומון,  התייחסות לכספי עמית שנפטר, התראה לעמית על משיכת כספי פיצויים על ידי המעסיק ועוד.

עוד קובעת הרשות בטיוטה: "לאור פניות ציבור שהתקבלו ברשות בנושא מוצע לקבוע בסעיף קטן (ז) כי אם העמית פנה ישירות לגוף המוסדי בבקשה למשיכה או בקשר אליה, לא רשאי הגוף המוסדי להתנות את טיפולו בבקשה בכך שתוגש או תטופל בידי הסוכן או היועץ הפנסיוני, גם אם העמית מיוצג על ידי סוכן או יועץ פנסיוני".

לטיוטה המלאה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email