יו"ר כלל ביטוח דני נוה מבקש לפרוש מיידית מתפקידו

הבקשה מגיעה על הודעת הדירקטוריון כי לא ידון בפיטורי המנכ"ל יורם נוה עד לסוף השנה • הדירקטוריון אימץ מסקנות הבודק - חל פגם בהתנהלות היו"ר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"דירקטוריון כלל ביטוח אימץ את מסקנת הבודק לפיה נפל פגם בהתנהלות יו"ר הדירקטוריון, ומצר על הצעתו של היו"ר למנכ"ל להגיע להסכמה על מועד סיום כהונה מיוזמתו, מבלי שהוחלט על כך על ידי מליאת הדירקטוריון. פעולה שבין השאר הייתה יכולה להביא לתוצאות בלתי רצויות".

כך נמסר בהודעת דירקטוריון כלל ביטוח כפי שדווחה לבורסה, בעקבות דיון שנערך ובו אושרו המלצות דוח הביקורת של הבודק החיצוני, שופט העליון בדימוס פרופ' יורם דנציגר.

יום נוה, מנכ"ל כלל ביטוח | צילום: גיא קרן

עם זאת, הדירקטוריון מעיר עוד ליו"ר כלל ביטוח כי קיבל החלטות ללא ידיעת הדירקטוריון: "הדירקטוריון סבור שבפעולת היו"ר נפגעה מערכת היחסים התקינה בין יושב ראש הדירקטוריון למליאת הדירקטוריון וביחס לדרך קבלת החלטות ראויה בחברה. הדירקטוריון מבהיר שלא יסכים לקבל התנהלות מסוג זה בהנהגת החברה", נכתב בהמשך הדיווח. עם זאת, סבור הדירקטוריון, כי בהתחשב בכך שדני נוה הודיע שלא יציג את מועמדותו לכהונה נוספת, הרי שממצאי הדוח אינם מצדיקים נקיטת צעדים נוספים על צעדו של היו"ר.

באשר לטענות שהעלה מנכ"ל החברה יורם נוה, לפיהן בעלי מניות התערבו בניסיון להחליף את המנכ"ל, אימצו בדירקטוריון את מסקנות הבודק, לפיהן "לא הונחו ראיות המצביעות על אי הפעלת שיקול דעת עצמאי על ידי יו"ר הדירקטוריון במהלך בו נקט להדחת המנכ"ל".

"המשיכו לפעול בשת"פ"

בהתייחסו לפעילותו של המנכ"ל יורם נוה מול היו"ר, טוענים חברי הדירקטוריון: "הדירקטוריון סבור שהמנכ"ל פעל בחופזה בהעלאת האשמות כלפי היו"ר ללא יכולת להוכיחן. יחד עם זאת, מקובל על הדירקטוריון שהמהלך בו נקט המנכ"ל נבע מתגובתו לפתאומיות פנייתו של היו"ר. הדירקטוריון סבור שהמנכ"ל היה צריך לקחת בחשבון את האפשרות שמכתבו ידלוף ויביא לסערה. אמנם ראוי היה שיביא את ההתפתחות באופן מידי לידיעת כל הדירקטורים, אך יתכן שהיה צריך לעשות זאת בדרך אחרת", מוסבר בהודעה.

בסיכום ההודעה, נמסר שהדירקטוריון סבור שהדבר הנכון לחברה בעת הזו היא תקופה של יציבות, תוך התמקדות בפעילות העסקית והארגונית, למען המשך התפתחותה של החברה ויישום תכניות העבודה במסגרת התוכנית האסטרטגית. לשם כך הדירקטוריון החליט שלפחות עד סוף שנת 2020 לא יתקיים דיון בנושא החלפת המנכ"ל. "הדירקטוריון קורא ליו"ר ולמנכ"ל לשים את האירועים מאחוריהם ולפעול בשיתוף פעולה מלא לטובת החברה".

בכוונת הדירקטוריון לעקוב אחר ההתנהלות ההדדית בין היו"ר למנכ"ל לטובת החברה באמצעות ועדת הביקורת (שחבריה יהיו גד ארבל, אלי שמש ורחל אדטו), והוא מצפה שיובאו בפניה אירועים המשבשים התנהלות זו, אם יהיו כאלה, על מנת לפעול מידית לצמצומם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email