פוליסה חדשה לכיסוי טרור

טרור משמעו זריעת פחד, חרדה ואימה בקרב הציבור ולגרימת שיבוש שגרת חיים; יגאל סרי מסביר על כיסוי חדשני שמציע פתרון משולב לנזקי טרור, חבות מעבידים וצד שלישי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

טרור משמעו זריעת פחד, חרדה ואימה בקרב הציבור ולגרימת שיבוש שגרת חיים. הפילוסוף היהודי צרפתי רמון ארון הגדיר טרור כאקט אלים שבו הממד הפסיכולוגי גדול מהממד הפיזי. מקובל להגדיר "פעולות טרור" כאקט שיש בו ניסיון מכוון לרצח של אזרחים.

בעיית הטרור הינה בעיה כלל עולמית המעסיקה מדינות ואוכלוסיות רבות. מדינת ישראל מתמודדת עם איומי הטרור חדשות לבקרים. חיים בצל איומי הטרור עלולים לחשוף מבוטחים רבים להגשת תביעות כנגדם מצד עובדיהם ומנפגעי צד שלישי.

אירועי טרור. בין הקטסטרופות שיפקדו יותר מדינות בשנים הקרובות | צילום: shutterstock

עד היום ניתן היה לרכוש ישראל ביטוח כנגד נזקי טרור לרכוש העסקי ולא נמצא פתרון לכסות נזקי טרור במסגרת ביטוחי חבויות. חובת ההוכחה להגדרת הנזק כנזק טרור חלה על המבוטח ועליו להסתמך על אישור משטרה או משרד הביטחון לקרות נזק טרור.

לנפגעי הטרור עומדות שתי דרכים אישיות לתבוע את הנזק: הראשונה, בתביעה מול הביטוח הלאומי מתוקף חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל 1970; השניה, לתבוע את מי שהתרשל במניעת נזק הטרור. המשפט האחרון חושף רשימה ארוכה מאוד של עסקים העלולים להתבע בעקבות מקרה טרור, לדוגמה: מושב על קו התפר המקיים פעילות תיירותית (צימרים) עלול למצוא את עצמו חשוף לתביעות עקב פעילות טרור או דוגמה נוספת: חברת אבטחה המקיימת אבטחה בקניון ובעקבות התרשלות המאבטח חדר מפגע טרור לתחומי הקניון. הוא חושף את חברת האבטחה כנגד תביעות מצד עובדיה וצד שלישי.

בימים אלו יוצאת "מחוץ לקופסא סוכנות לביטוח בע"מ" יחד עם נציגי חתמי לויד'ס "קופר נינוה" עם פוליסה משולבת הכוללת כיסויים לצד שלישי וחבות מעבידים אשר תיתן מענה ביטוחי לנזקי טרור בחבויות גבול האחריות הבסיסי. גבול אחריות משולב יעמוד על מיליון דולר גבול. תמורת פרמיה נוספת המבוטח יכול להכפיל את גבול האחריות לשני מיליון דולר, לכיסוי המשולב כאמור.

פוליסה זו מצטרפת כנדבך נוסף להגנה על מבוטח כנגד תביעות מצד עובדיו ו/או תביעות צד שלישי במקרה של אירוע טרור. במציאות הקיימת בארץ הופך כיסוי זה להכרח בתוספת ההגנה לכיסוי המבוטח.

לסוכני הביטוח מהווה פוליסה זו חלק נוסף במענה ההוליסטי שעוטף את הלקוח.

הכותב הוא מנכ"ל סוכנות הביטוח Out of the box, המנגישה את חתמי לוידס לסוכני הביטוח

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email