פוליסות החיסכון – מהם מסלולי ההשקעה הקיימים?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אחד היתרונות הברורים של פוליסות החיסכון הוא היכולת לבחור את מסלול ההשקעות שבהם ינוהל הכסף. כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות מאפשרים לבחור מסלול השקעות, ואפשר אף לשלב כמה מסלולים ביחד, לפי התמהיל הרצוי על ידי החוסך. כמו כן, המעבר בין המסלולים אינו מחייב במס רווחי הון בדומה למוצרים המתחרים (קרנות נאמנות, תיק מנוהל, תעודות סל וכו‘).

מהם מסלולי ההשקעה העומדים בפני החוסך ?

באפשרות החוסך לקבוע כיצד ינוהל כספו, ואף לשנות את מסלול ההשקעה כמה פעמים בשנה ללא עלות. חברות הביטוח ובתי ההשקעות חילקו את כל הפוליסות למסלולי השקעה על פי רמת סיכון משוקללת, כדי להתאים את ההשקעה לציפיות ולצורכי הלקוח. בחירה של מסלול ההשקעה, כלומר אחוז הנכסים המסוכנים המוחזק בפועל במוצר, הינו המרכיב הראשון בתהליך ההשוואה.

באופן כללי, אפשר לחלק את מסלולי ההשקעה לחמישה סוגים, על פי רמות הסיכון מהנמוך לגבוה: 1. מסלול ממשלתי ללא מניות אחזקה של למעלה מ-90% אג“חים ממשלתיים: מסלול זה מתאים למי שבכוונתו להשקיע את הסכומים לזמן קצר (עד שנה) למטרה מוגדרת (רכישת דירה, יציאה לגמלאות). מטבע הדברים מסלול זה מניב תשואות נמוכות יותר לאורך זמן, אך בסיכון נמוך יותר.

2. מסלול סולידיאחזקה של 5%-20% בנכסי סיכון: המסלול מתאים למשקיע שאינו חש בנוח עם סיכון מוגבר (לקוחות שונאי סיכון). השקעת הכספים מיועדת לטווחים של בין שנה לשנתיים. מסלול זה מתאים לאוכלוסיה המעוניינת לשמור על הערך הריאלי של הכספים.

3. מסלול כלליאחזקה של 20%-40% בנכסי סיכון: המסלול מתאים למשקיע הממוצע המעוניין בתשואה בינונית לעומת סיכון בינוני. השקעת הכספים מיועדת לטווחים של שנתיים- חמש שנים ומעלה. מסלול זה מתאים למרבית האוכלוסיה. חשוב להדגיש כי יש לבחון את הנכסים בפועל, שכן יש הבדל בין אחוז אחזקה של 10% במניות לעומת 30%.

4. מסלול אקטיבי – אחזקה של 40%-60% בנכסי סיכון: המסלול מתאים לאלו המבקשים להגדיל סיכון באופן מבוקר. המסלול מתאים לאלו המבקשים להשקיע את הסכומים לטווח הבינוני-ארוך (5-10 שנים), או שברשותם הון נזיל גדול והם מבקשים להגדיל את החלק המנייתי בקופות הגמל על חשבון השקעות נזילות אחרות, לאור הפטור ממס רווחי הון החל על אפיק זה.

5. מסלול נועז – אחזקה של 50% מניות ומעלה: מסלול זה מתאים למשקיעים לטווח ארוך מאוד, למעלה מעשר שנים, וכן לאוהבי סיכון. נדגיש כי אחוז מניות גבוה מהווה השקעה מסוכנת ובטווח הארוך ההשקעה עשויה לסבול לעתים מעליות ומירידות חדות בתשואה. לכן מסלול זה אינו מתאים לכל אחד. כמובן שכל גוף מאפיין את שם המסלול הנ“ל בהתאם לשם המסחרי של מוצריו, אך המהות מאוד דומה בין כל המוצרים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email