פורום מנהלי ההסדרים והלשכה משכו את עתירותיהם נגד מס המסלקה

הלשכה: "החלטנו לתת סיכוי אמיתי לתיקון הבעיות. קוראים לפיקוח שלא להכביד על הסוכנים" נציגי המסלקה חשפו כי סוכנים נמנעים ממשיכת דוחות פרודוקציה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאחר דיון בבג"צ בעניין העתירות שהגישו פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים ולשכת סוכני ביטוח נגד דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, וחברת סוויפטנס, מפעילת המסלקה
הפנסיונית, הוחלט השבוע למשוך את העתירות. מטרת הפנייה לבג"צ הייתה להביא להפסקת פעילות המסלקה עד שיתוקנו לחלוטין כל התקלות בה, ולבטל את חובת השימוש במסלקה לצורך
הפקת דוחות פרודוקציה, שימוש הכרוך בתשלום. בדיון שהתקיים קבע בג"צ, כי בסמכותה של סלינגר לחייב את בעלי הרישיון להשתמש בשירותי המסלקה בתשלום.

Business concept, working in office
"המסלקה הינה מערכת הרוויה בתקלות ובבעיות"' מוסרים בלס"ב | צילום: fotolia

לטענת השופטים, מדובר בחלק קטן מסך כל פעילות המסלקה ולכן אין הצדקה להפסקה. בנוסף, במהלך הדיון חשפו נציגי המסלקה כי סוכני ביטוח נמנעים ממשיכת דוחות פרודוקציה מהמסלקה בשל התשלום הנדרש,אך השופטים קבעו כי לא מדובר בהוצאה כספית חריגה והיא בגדר הוצאה סבירה.

הציבור נפגע מהלשכה נמסר, כי "מאז כניסתה לתוקף, המסלקה הינה מערכת הרוויה בתקלות ובבעיות, הפוגעת בראש ובראשונה בציבור החוסכים. הסוכנים, כגורם בכיר ומקצועי בענף הביטוח אשר הציבור הישראלי מפקיד בידיו את ניהול החסכונות וביטוחיו, מתקשה לעמוד מול גל התקלות והטכנולוגיות, וכתוצאה מכך מתקשה לתת את הייעוץ המיטבי ללקוחותיו. לעת הזו, לאחר דין ודברים עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, החלטנו שלא למצות את ההליך המשפטי ולתת סיכוי אמיתי לתיקון הבעיות שהתגלו במסלקה. עם זאת, אנו שומרים את כל האופציות העומדות לרשותנו בעניין זה וקוראים לפיקוח שלא להכביד על סוכני הביטוח, שרובם הינם בעלי עסקים קטנים, בתשלומי מיסים מיותרים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email