פעם נוספת: סינים מעוניינים ברכישת חברת כלל ביטוח

חברת אי.די.בי דיווחה הבוקר כי חתמה על מזכר הבנות למכירת אחזקותיה בכלל ביטוח. השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים, הכוללים אישורים רגולטוריים, לרבות אישור הממונה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת אי.די.בי שבשליטת אדוארדו אדלשטיין, דיווחה הבוקר (ג') כי חתמה על מזכר הבנות למכירת אחזקותיה בכלל ביטוח (44.9%) לחברת Huabang Financial Holdings Limited, המאוגדת באיי קיימן ואשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בהונג-קונג. אי.די.בי מסרה כי המא ומתן מתנהל לפי שווי של 4.9 מיליארד שקל לכלל ביטוח. מדובר בשווי הגבוה ב-63% מהשווי שבו היא נסחרת בבורסה. שווי העסקה על פי מזכר ההבנות, עבור אחזקות אי.די.בי בכלל ביטוח יהיה כ-2.2 מיליארד שקל.

שווי העסקה בכלל ביטוח יעמוד על 2.2 מיליארד שקל | צילום: Fotolia

יש לציין כי משא ומתן למכירת השליטה בכלל ביטוח לפני כשנתיים לגוף סיני אחר, "מקרולניק", נכשלה בעקבות הערמת קשיים מצד הממונה דורית סלינגר. גם משא ומתן למכירת הפניקס לגורמים מסין נכשל בעקבות דרישות סלינגר מהרוכשים.

בדיווח מציינת החברה עוד כי "ההתקשרות בעסקה כפופה לביצוע הליך בדיקת נאותות על ידי הקונה במשך תקופה של 60 ימים החל ממועד חתימת מזכר ההבנות, אשר הארכתה כפופה להסכמת הצדדים להשלמת המשא ומתן ולחתימה על הסכם מחייב". כמו כן,  אי.די.בי מתחייבת כי במהלך תקופת בדיקת הנאותות היא לא תתקשר או תחתום על כל הסכם למכירת המניות הנמכרות, כולן או חלקן, לצד ג'.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים, הכוללים אישורים רגולטוריים, לרבות אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון וכן אישורי צדדים שלישיים, ככל שהדבר יידרש.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email