"פרסום ממצאי הביקורת בנושא השיווק הפנסיוני משחיר את ציבור סוכני הביטוח"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פרסום עמדת הממונה – ממצאי ביקורת רוחב בנושא שיווק פנסיוני פוגע ומשחיר את כלל ציבור סוכני הביטוח, כך כתב נשיא הלשכה אריה אברמוביץ בשבוע שעבר למפקחת על הביטוח דורית סלינגר, בעקבות פרסום הממצאים.

"ביום 23.11.2014 פירסמת את העמדה שבנדון, שבמסגרתה פורטו 'הממצאים העיקריים, תוך פירוט מקרים של יישום לקוי ויישום ראוי' של ביקורות שערך אגף שוק ההון ב-2013-2011 בקרב בעלי רישיון לבחינת אופן התנהלותם בשיווק מוצרים פנסיוניים", נכתב.

"העמדה האמורה פורסמה בלא פירוט של מספר הביקורות שנערכו, של מספר המקרים שבהם נמצאו הליקויים המפורטים בדו"ח ובלא שצוינו מקרים שבהם לא נמצאו ליקויים כלל. "בכל הכבוד, פרסום העמדה כמות שהיא ובלא הפירוט האמור פוגע ומשחיר, ללא צורך, את כלל ציבור סוכני הביטוח, תוך שגורמים שונים עושים בו שימוש מגמתי, בין היתר בדרך הצגתו בעיתונות, באופן הפוגע בשמם הטוב של כלל סוכני הביטוח, כאמור, ואנו בטוחים, כי לא זו היתה כוונת פרסומה של העמדה שבנדון בדרך האמורה לעיל".

אשר על כן, מבקש אברמוביץ, "אנו מבקשים כי תבהירי, בין היתר, את הנתונים המפורטים לעיל, בקשר עם הממצאים שפורטו במסגרת העמדה שבנדון ותגרמי לפרסומה מחדש באופן שימנע את הצגתה המגמתית, כאמור".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email