פרק הסוכנים בדוח הממונה ברקת: מעל 13 אלף סוכני ביטוח בישראל

מספר הסוכנים מחזיקי הרישיון נמצא במגמת עלייה. גם היקף העמלות עלה ב-1% אך פחות סוכנויות מכניסות יותר ממיליון שקל בשנה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למרות השיווק הישיר ולמרות הרגולציה המכבידה, מספר סוכני הביטוח ממשיך לעלות גם ב-2019 והוא מסתכם ב-13,274 בעלי רישיון, לעומת 13,053 לפני ארבע שנים. עיקר הגידול הוא אצל בעלי הרישיון בביטוח כללי. כך עולה מדו"ח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשנת 2019 בפרק המתייחס לסוכנים ויועצים בביטוח.

בתחום הפנסיוני נוספו 201 בעלי רישיון מ-9,557 ל-9,758; לעומת זאת ירד מספרם של המשווקים הפנסיונים (שעובדים עבור חברת ביטוח אחת) מ-1,627 בשנת 2018 ל-1,607 אשתקד. זאת לאחר שבשנים האחרונות דווקא עלה מספר המשווקים הפנסיונים.

לגבי יועצים פנסיוניים – נמשכת מגמת הירידה מהשנים האחרונות, כשמספר בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני עומד על 509 בלבד – ירידה של כמעט 400 בתוך ארבע שנים.

       
שינוי20182019שינוי201720182019201820172016
0.3%1.3%11,87211,83911,68911,645פנסיוני
1.1%0.3%6,3736,3066,2866,335כללי
-1.2%-1.0%843853862888ימי
0.5%0.9%13,27413,20413,08513,053סה"כ בעלי רישיון
 מקור – רשות שוק ההון
עמלות

סך כל העמלות ששולמו לסוכני הביטוח ב-2019 היה כ-9.4 מיליארד שקל – גידול של כ-1% לעומת אשתקד. מדובר בירידה בקצב גידול העמלות, לאחר שבין 2017 ל-2018 היה גידול של כ-7%.

הגידול בעמלות עלה בתחום הפנסיה והגמל (4%), בתחום ביטוחי הבריאות (4%) ובביטוח הכללי (1%), ואילו בתחום ביטוח החיים חלה ירידה של 4%.

החברה ששילמה הכי הרבה עמלות לסוכנים בביטוח כללי היא הפניקס – 15.1% מהפרמיות; אחריה נמצאת חברת שומרה עם 15% מהפרמיות; במקום השלישי נמצאת חברת איילון עם 14.7%. אגב, גם חברות הביטוח הדיגיטליות החדשות, ליברה ו-ווישור שילמו עמלות לסוכנים.

בביטוח בריאות ממוצע העמלות לסוכנים מסתכם ב-19.1% מהפרמיה; כלל ביטוח היא החברה שמשלמת לסוכנים את העמלה הגבוהה ביותר – 28.3% מהפרמיה, ודווקא הראל – החברה הגדולה בתחום – משלמת לסוכנים 16.1%בממוצע, העמלה הנמוכה מבין החברות הגדולות.

ירידה בשיעור ההכנסות

שיעור הסוכנויות שהכנסותיהן מפרמיות אשתקד היו בין מיליון ל-5 מיליון שקל, ירד ל-43% לעומת 47% ב-2018. שיעור הסוכנויות שהכניסו מעל ל-5 מיליון שקל ירד מ-14% ל-13%.

על פי הדו"ח, אצל סוכנים עצמאים – שיעור הסוכנים שרשמו עמלה של יותר ממיליון שקל ירד מ-13% ל-12%, שיעור הסוכנים שרשמו עמלה של בין חצי מיליון למיליון שקל עלה מ-18% ל-19%. שיעור הסוכנים שעמלתם הגיעה עד רבע מיליון שקלים עלה מ-45% בשנת 2018 ל-47% אשתקד.

כמו כן, פורסמו אחוזי ההצלחה במבחני הרישוי. מהנתונים עולה כי רק 43% הצליחו במבחני הרישוי הפנסיוני. בנושאים האחרים – יסודות הביטוח, רכוש ותאונות – נרשמו בין 62%-65% אחוזי הצלחה.

2019201820172016 
אחוזי הצלחהמספר נבחניםאחוזי הצלחהמספר נבחניםאחוזי הצלחהמספר נבחניםאחוזי הצלחהמספר נבחניםנושא הבחינה
62%1,74958%1,60760%1,84449%1,982יסודות הביטוח
43%1,11758%88662%1,19960%1,234פנסיוני
65%43155%34861%39660%398רכוש – כללי
64%37161%34575%38359%364תאונות – כללי
 מקור – רשות שוק ההון

צילום משה ברקת: יוד צילומים אילת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email