פרק חדש: כל מה שאתם צריכים לדעת על התיקון בחוזר הצירוף לביטוח

צירוף לביטוח של אזרח ותיק, שחלוף פוליסת ביטוח כללי ועדכון נוהגי עבודה; עו”ד טל נגרי על השינויים העיקריים בחוזר הצירוף לביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בתחילת החודש פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תיקון נוסף לחוזר צירוף לביטוח, תיקון אשר יכנס לתוקף ביום 02.07.2022.

התיקון הנוכחי, כמו קודמיו, נועד להטות דרך פעולה לבעלי רישיון בכל הקשור לצירוף מועמדים לביטוח. מעת לעת עורכת הרשות ביקורות ונתקלת בשיטות עבודה המצריכות תיקון והתאמה לרמת המקצועיות ו/או ההוגנות המצופים מבעלי רישיון כלפי מועמדים לביטוח, וכך נכתב "פרק חדש" בחוזר.

הסוכן נדרש לספק ללקוח את כל המידע ולהבהיר לו שיש לו אפשרות לבחור | צילום: shutterstock

החוזר כולל שינויים בשלושה נושאים עיקריים: צירוף לביטוח של אזרח ותיק;שחלוף פוליסת ביטוח כללי; ונוהגי עבודה שאין לעשות בהם שימוש בעת צירוף לביטוח.

אציג בקצרה הסברים לשלוש התוספות הצפויות בחוזר הצירוף לביטוח:

צירוף לביטוח של אזרח ותיק

לאור פניות ציבור לרשות ופעולות ביקורת שונות שנערכו, מצאה הרשות לנכון להסדיר תהליך מכירה שונה עבור אזרחים ותיקים שהוגדרו כמי שמלאו להם 67 שנים.

נקבע כי רק מי שיעבור הכשרה מתאימה יוכל לצרף לביטוח מועמד שהוא אזרח ותיק וככל שמדובר בשיווק יזום כהגדרת החוזר, ידרשו שני שלבים לצירוף אזרח ותיק:

  • פעולה לפי סעיף 3 לחוזר וככל שהובעה התעניינות בביטוח, יועבר אליו, בכתב תמצית עיקרי הכיסוי (נספח ו' לחוזר), ותקבע איתו פגישת המשך לכל הפחות יומיים לאחר שקיבל את המסמך.
  • ביצוע הפגישה שנקבעה וסיום הליך הצירוף לתוכנית הביטוח שהוצעה לו.
שחלוף פוליסת ביטוח כללי

נכון להיום לקוח יכול לבטל פוליסת ביטוח כללי ללא קנסות, בכל שלב של הפוליסה, לאור כך הרשות מצאה לנכון להסדיר הליך שחלוף נכון ללקוח.

סעיף 8א׳ מתייחס לביטוחי רכב רכוש ודירות, ודומה להוראות המוכרות לעניין שיחלוף ביטוח החיים/בריאות, עם כמה דגשים:

  • הליך ההתאמה יכלול גם סקירה של הרשימה בפוליסה הקיימת ללקוח ערב הצירוף.
  • תערך השוואה בין הפוליסה הקיימת למומלצת, כאמור בסעיף 3י’, שתכלול השוואה גם בנושא הטבות חיתום בחידוש הפוליסה המקורית.
  • ככל שלא נבדקה הפוליסה המקורית, יש ליידע את המועמד לביטוח, בכתב, שייתכן וקיים מידע שלא נסקר בהשוואה, ולהציע לו להיכנס בעצמו לאיזור האישי בחברה על מנת לבדוק את תנאי הכיסוי הקיימים מול הפוליסה המוצעת.
עדכון נוהגי עבודה שאין לעשות בהם שימוש בעת צירוף לביטוח

נספח ד' לחוזר מכיל רשימת ״עשה ואל תעשה״ שנקבעו לאור בקרות הרשות, אלה התוספות והשינויים: 

  • נוספה הבהרה לכך שתנאי השימוש בכרטיס אשראי של המועמד לביטוח חלים גם על סוכני הביטוח, תוך הקלה בתהליך באופן לפיו ניתן יהיה להשתמש בנתוני כרטיס אשראי המופיעים אצל הגורם המשווק, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת הלקוח מראש ואימות 4 ספרות אחרונות של הכרטיס, בדרך של קבלתם מהמבוטח.
  • אין לעטוף או להסתיר את מטרת שיחת הצירוף באמצעות פניה לצרכים אחרים, כמו קבלת הלוואה או הטבה פיננסית.
  • יש להציג למועמד לביטוח את החלופות הקיימות בפוליסות השונות ולפחות בארבעה נושאים: גובה ההשתתפות העצמית, הרחבות, כתבי שירות ובחירת ספקי כתבי שירות שונים.

הסוכנים נדרשים שלא להסתפק ב"ברירת המחדל" של החברה, אלא לספק ללקוח את כל המידע ולהבהיר לו שיש לו אפשרות לבחור.

  • לעדכן את המועמד לביטוח, במהלך הצירוף, כי פרטי הפוליסה יהיו רשומים באתר "הר הביטוח" וזכותו לבקש להסירם באמצעות פניה אקטיבית נפרדת שלו לחברה אחרי הקמת הפוליסה.

למעשה החוזר מבטל את האפשרות לסמן בטופס ההצעה ויתור על רישום הפרטים ב"הר הביטוח".

האמור בכתבה אינו מהווה תחליף לקריאת החוזר ו/או לייעוץ משפטי פרטני.

הכותב הוא שותף במשרד קן דרור & הראל עו"ד ומגשרים, ומשמש יועמ"ש למחוזות הצפון, השפלה והדרום בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email