צוואות, מוטבים ומה שביניהם

עושים סדר במושגים הכלכליים השונים בתחום ביטוח החיים והפנסיוני ובקשר בין הכספים הצבורים במסגרת מוצרי הביטוח לבין הורשתם או העברתם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במפגש של לקוח עם סוכן הביטוח בתחום ביטוח החיים והפנסיוני, נחשף הסוכן לנושאים כלכליים ונכסים שונים השייכים ללקוח. ברוב המקרים הללו, הנכסים הכלכליים הם רבים, ולעיתים אף מדובר במאות מיליוני שקלים.

סוכן הביטוח נתפס על ידי הלקוח כאדם מקצועי, עמו מתייעצים בכל הקשור לכספים האמורים וגורלם בעתיד. המושגים "צוואות" ו"מוטבים" עולים לא פעם יחד במסגרת פסקי הדין השונים.

הראל.

במאמר זה ננסה לעשות סדר במושגים השונים ובקשר בין הכספים הצבורים במסגרת מוצרי הביטוח או המוצרים הפנסיונים השונים, לבין הורשתם או העברתם לאחר מותו של לקוח שעזבונו כולל מוצרים מעין אלו.

הלקוחות לא תמיד מבינים את ההבדל בין המושגים השונים כדלקמן:

מוטב בפוליסה: שם, ת.ז, קירבה ואחוז הזכאות.

"יורשים חוקיים": מושג שאינו משפטי, היוצר לכל הפחות עיכוב בקבלת הכספים ולעיתים אף מאפשר לבעלי חוב כאלו ואחרים לקבל את הכספים או חלקם כפי שיוסבר להלן.

נהנה על פי צוואה: אדם שהמצווה קבע לגביו מה יקבל מעיזבונו. נהנה יכול לקבל חלק מסוים או דבר מסוים בתנאים מסוימים, ככל שמדובר בקטין או באדם עם מוגבלויות, המצווה יוכל לקבוע מי יהיה האפוטרופוס, כיצד עליו לפעול.

יורשים על פי דין: חוק הירושה קובע ברירת מחדל לגבי עזבונו של אדם – מי יוכל לרשת אותו, כשמהעיזבון ניתן לנכות סכומים שונים, למשל, חובות של המנוח.

להבנת המונחים השונים ישנה חשיבות רבה מאוד כשמבקשים למנוע אי הבנה ולפעמים אף הגעה לערכאות שיפוטיות שיחליטו מי יקבל מה וינסו להתחקות אחר עומד דעתו של המצווה.

סקירת הבסיס

• סעיף 147 לחוק הירושה: גורע מהעיזבון את הסכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם במסגרת פוליסת ביטוח חיים למשל, אלא אם הותנה במפורש אחרת על ידי המצווה. המשמעות העיקרית של הסעיף היא שהמוטבים בפוליסה כזו או אחרת אמורים לקבל את  הכספים המגיעים להם על פיה לפני ובמקום כל נושה של העיזבון. 

• סעיף 36 לחוק החוזים קובע כי, ניתן לשנות או לבטל מוטב בביטוחים/קצבאות/קופות תגמולים, בהודעה לגוף המוסדי או בצוואה שהודעה על קיומה ניתנה לגוף המוסדי.

• סעיף 11(ג) לחוק חוזה ביטוח קובע כי, מבוטח רשאי לקבוע מוטבים ולשנותם בהודעה בכתב למבטח כל עוד לא קרה מקרה הביטוח.

חשוב לציין כי חוק חוזה ביטוח מקדיש פרק שלם לנושא המוטב וזכויותיו וכמו גם מהווה חוק ספציפי האמור לגבור על חוק כללי (חוק החוזים) בכל מקום שיש נגיעה משפטית לביטוח ועל אף זאת, הפסיקה אינה אחידה בנושא ועל כך יש לתת את הדעת.

בעייתיות עלולה להיווצר כשהדברים לא ברורים ונשארים לפרשנות (בוודאי כאשר  צוואה אינה תואמת מוטבים בפוליסה ולהיפך).

לצערנו הרב, כאמור אין אחידות בפסיקה בנוגע לפרשנות סעיפי החוק הנוגעים לצוואות ומוטבים כפי שהובאו לעיל. 

הסיבה העיקרית לאי האחידות, ככל הנראה הינה העובדה כי עריכת צוואה והורשה, ובעיקר פרשנות בעניין הינם משום נושא טעון ורגיש. כל מקרה נדון לגופו על פי סיפור החיים של הצדדים ועיקר ניסיונו של בית המשפט בסופו של יום, הוא להתחקות אחר רצונו האחרון של המנוח, מקום בו הדברים אינם ברורים דיים.

מקומו של סוכן הביטוח

סוכן הביטוח אינו עורך דין ואינו מסייע בהכרח ללקוח לערוך את צוואתו, אך יש לו מקום חשוב בסיוע להבנת הדין ומניעת הצורך בפניה לערכאות בעתיד. בין היתר מצופה מסוכן שיפעל:

  1. ליידע את הלקוח כי רצוי לכתוב באופן מפורש מיהם המוטבים במסגרת המוצרים השונים ולא להסתפק ב"יורשים החוקיים", וזאת על מנת למנוע הכללת סכומים אלו במסגרת העיזבון והעברתם לנושים במקום למוטבים.
  2. לדאוג לכך שהצוואה והאמור בפוליסות השונות לעניין מוטבים לא ייצרו מצב סותר לכאורה.
  3. להמליץ על חיזוק המוטבים בפוליסות על פני היורשים על פי צוואה, ולקבוע בצוואה כי בכל הקשור לביטוחי החיים/הקרנות או הקופות השונות, הנהנים יהיו המוטבים הרשומים בפוליסות ולא היורשים על פי צוואה.
  4. להמליץ למבקשים לערוך צוואה להתייעץ עם עורך דין שמבין בתחום, ישאל את השאלות הנכונות וינסח את הצוואה כך שתהיה מובנת, ברורה וחד משמעית תוך ביצוע הפעולות הנדרשות על מנת למנוע ככל הניתן התדיינות משפטית בין היורשים, המוטבים או הנושים לאחר מות המצווה.

המלצות לסוכן כמוריש

סוכן הביטוח יכול להיות גם בכובעו כמוריש, בנוגע לכך יש לקחת בחשבון את עתידו של תיק הביטוח ולחשוב איך כדאי להעבירו הלאה באופן שהיורשים (במיוחד כאלו שאינם בעלי רישיון ואינם פעילים כסוכני ביטוח), לא יפגעו.

השינויים שחלים במסגרת הדין בנוגע לדרישות ייפויי הכוח למיניהם וחוזי ההתקשרות עם היצרנים שקובעים לרוב כי התגמול הניתן לסוכן (העמלה) הינו בגין תיווך וטיפול בלקוח, דורש תשומת לב של סוכן הביטוח גם בנוגע למצבי נבצרות ובכלל זה מוות.

כדאי להתייעץ בעניין זה מבעוד מועד ולבצע את הנדרש על מנת למנוע מהיורשים תסבוכת כזו או אחרת והתנהלות מיותרת בעתיד. 

**האמור במסמך זה לא מהווה חלופה לאמור בחוק ובנהלים והצורך להתנהל על פיהם ואינו מהווה ו/או מחליף יעוץ משפטי פרטני.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז חיפה והצפון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email