הקלה בקרב חברות הביטוח: צו ביניים בבג"צ לטובת הבנקים בנושא שכר בכיריהם

בכירי הבנקים שיודיעו על התפטרותם מהעבודה בתוך 45 ימים לא יאבדו את זכאותם לקבלת מלוא הזכויות. בענף הביטוח סבורים שבג"צ יפעל באופן דומה גם לגביהם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

צו ביניים לטובת איגוד הבנקים הוצא ביום שני על ידי בג"צ, בעתירת האיגוד נגד החוק להגבלת שכר הבכירים במערכת הפיננסית. על פי הצו, בכירי הבנקים שיודיעו על התפטרותם מהעבודה בתוך 45 ימים ממועד ההכרעה בעתירה של האיגוד, לא יאבדו את זכאותם לקבלת מלוא הזכויות הפנסיוניות הנוכחיות שלהם. בקשת איגוד הבנקים לצו ביניים, נועדה בין היתר למנוע התפטרות עובדים בכירים של המערכת הפיננסית, החוששים לאבד את הזכויות הפנסיוניות שלהם עוד בטרם כניסת החוק לתוקף.

"אין מדובר בטענות בעלמא, כאשר החשש מפני התפטרות הוא ממשי ומובע גם על ידי אנשי המקצוע בשירות המדינה, בראשם המפקחת על הבנקים", אמר בפסיקתו השופט יורם דנציגר. "במצב דברים זה וכאשר צו הביניים המבוקש הוא צר ומצומצם ביותר, נוטה הכף בעיניי לטובת 'הקפאת המצב' – במובן אשר התבקש על ידי איגוד הבנקים ואשר יאפשר לנהל את העתירה ללא שהסכנה מפני אבדן זכויות הוותק מרחפת מעל לראשם של העובדים הבכירים במערכת הבנקאית". עוד קבע דנציגר כי החוק, שאמור להיכנס לתוקף באוקטובר הקרוב, לא ייכנס לתוקף עד הכרעת בג"צ בעתירה המרכזית נגדו.

פגיעה בזכויות

החוק להגבלת שכר הבכירים בחברות פיננסיות עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ב־28 במארס 2016 .החוק קובע כי עלות השכר הגבוהה ביותר של בכיר בחברה פיננסית תעמוד עד 35 מעלות השכר של העובד בעל המשכורת הנמוכה ביותר, כולל עובדי קבלן. עוד קובע החוק, כי הוצאה של חברה לטובת שכר לעובד בכיר של מעל ל־5.2 מיליון שקל בשנה, לא תהיה הוצאה מוכרת במס.

בחברות הביטוח מעודדים מפסיקת בית המשפט לטובת הבנקים | צילום: fotolia
ההערכה היא שפרישה של בכירים בענף הביטוח תהיה מתונה יותר מהבנקים | צילום: fotolia

בעתירה העיקרית שהגיש איגוד הבנקים נגד החוק, הוא מבקש לקבוע כי לא ניתן לפרש את החוק באופן רטרואקטיבי, וכי אין לפגוע בזכויות שצברו עובדים לפנסיה ולפיצויי פיטורים אשר מחושבות לפי הוותק שצברו עד חקיקת החוק. בנוסף, מבקשים הבנקים לבטל את הסעיף בחוק המגביל את שכרו של העובד הבכיר לשיעור של עד פי 35 מהשכר של העובד הנמוך ביותר.

חוסר שקט בענף הביטוח

גם איגוד חברות הביטוח עתר לבג"צ באותו נושא לפני כחודש, וטען בין היתר, כי סעיפי החוק פוגעים לא רק במנהלי התאגיד הבכירים, אלא גם בעובדים רבים בתאגידים הפיננסיים – בשכרם, בקידומם ובכושר ההשתכרות שלהם. עוד מוסבר כי הוראות החוק מתערבות בבוטות באופן ניהול התאגיד, חותרות תחת העקרונות הבסיסיים ביותר של השוק החופשי, ופוגעות באופן קשה וחריג בזכויות היסוד של עובדים בשוק הפרטי.

יש לציין, כי חברות הביטוח לא מובילות את טבלת השכר בחברות הפיננסיות. עם זאת, גם בכיריהן נהנים משכר גבוה במיוחד וגם הן נדרשות ליישר קו עם החוק החדש. בענף הביטוח טוענים, שגם אצל המנהלים הבכירים בחברות הביטוח קיים חוסר שקט לקראת החלת החוק וכי צפויה פרישה של כמה מהם, אך ההערכה היא שמדובר בתופעה מתונה יחסית ומסוכנת הרבה פחות מאשר בבנקים שם מדובר על מאות תפקידי בכירים (215, על פי המפקחת על הבנקים); עם זאת, בחברות הביטוח מעודדים מפסיקת בית המשפט לטובת הבנקים ובטוחים שהוא לא יוכל להפלות את בכירי חברות הביטוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email