"ציבור המבוטחים קבע באופן נחרץ כי סוכן הביטוח נמצא 'בצד שלו'"

כך טוענת לשכת סוכני הביטוח בתגובה להמלצת רשות התחרות לבצע שינויים מרחיקי לכת באופן התגמול ותמרוץ הסוכנים. הלשכה: "ביטוח צריך להימכר על ידי גורמים מקצועיים בלבד שהם סוכני ביטוח שיודעים להתאים את המוצר הטוב ביותר עבור המבוטח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בהמשך לדו"ח הביניים שפורסם להערות הציבור בתאריך 14.6.2020, פרסמה רשות התחרות  לשימוע ציבורי את ממצאי המחקר המלא בנושא ביטוחי הבריאות. המחקר עוסק בתמריצי הסוכנים בתחום ביטוחי הבריאות, והוא מתבסס על נתוני המכירות של חברות הביטוח במהלך השנים 2018-2012.

ממצאי הרשות מעלים כי לתמריצים שנותנות חברות הביטוח לסוכנים ישנה השפעה משמעותית על המוצרים שאלה משווקים למבוטחים. למשל, בשנת 2017, סוכנים מכרו את הפוליסות של חברת הביטוח שהציעה להם את העמלה הגבוהה ביותר בכ-49% מהמקרים בממוצע, ושל אחת משתי חברות הביטוח שהציעו את שתי העמלות הגבוהות ביותר בכ-85% מהמקרים. 

לתמריצים שנותנות החברות אין השפעה על הסוכנים שפועלים לטובת המבוטחים | צילום: Shutterstock

כמו כן, נמצא שככל שגדל הפער בין העמלה שמציעה חברת הביטוח הכדאית ביותר, ובין החברה השנייה בכדאיותה – כך גדל נתח השוק של חברת הביטוח הכדאית ביותר במכירות אותו הסוכן.

ממצאים אלה מצטרפים לממצאי דו"ח הביניים שפרסמה הרשות המלמדים כי כמחצית מהסוכנים מוכרים פוליסות ביטוח בריאות של חברת ביטוח אחת בלבד, ואילו כ-70% מהסוכנים מוכרים פוליסות ביטוח בריאות של שתי חברות ביטוח לכל היותר. חלק ניכר מאלה שמוכרים פוליסות ביטוח של שתי חברות מוכרים מעל 90% מפוליסות הביטוח של חברה אחת בלבד, ובפועל פועלים כמעט כפי שפועלים סוכנים המוכרים פוליסה של חברת ביטוח אחת בלבד.

הממצאים מלמדים שאחד השיקולים המרכזיים בהחלטת הסוכן ביחס למוצרים שימכור למבוטחים, הוא ההכנסה הצפויה לסוכן עצמו כתוצאה מהמכירה. כלומר, חברות הביטוח מצליחות לייצר לסוכנים תמריצים שהם אפקטיביים מנקודת המבט של החברה – אך לאו דווקא מנקודת המבט של טובת המבוטח.

בנוסף, בחלק מהמקרים סוכנים מקבלים תשלום נוסף מחברת הביטוח בגין עמידה ביעדי מכירות שנתיים. ממצאי המחקר מלמדים שתשלומים נוספים אלו גורמים להגדלת היקפי המכירות לקראת סוף שנה – ללא קשר לשאלה האם המכירה לטובת הצרכן אם לאו.

רשות התחרות חוזרת על עמדתה בדו"ח הביניים, לפיה קיימת תופעה נרחבת של כפל ביטוח (ביטוח יתר) בשוק. תופעה זאת מקבלת משנה תוקף על רקע קיומו של שב"ן (שירותי בריאות נוספים) המסופק דרך קופות החולים לחלקים רחבים מהאוכלוסייה וכולל כיסוי לחלק מהשירותים שניתנים על ידי פוליסות ביטוח בריאות. כמו כן בולטת התופעה שבה מבוטחים מבטחים את עצמם בביטוח שיפוי כפול, הגם שניתן להשתפות בגין הוצאות רפואיות פעם אחת.

עמלת תביעה

לאור הממצאים, הרשות ממליצה לבצע שינויים מרחיקי לכת במודל התגמול של סוכני הביטוח, כדי ליצור תמריצים לסוכנים שיבטיחו מתן ייעוץ המשרת בצורה טובה יותר את טובת המבוטחים.

בין היתר ממליצה הרשות: "הפתרון הישיר ביותר הוא איסור על תשלומים מחברות הביטוח לסוכנים. לחלופין, בצעד מצומצם יותר, יש לפעול לכך שתגמול הסוכן יתבסס בחלקו על פרמטרים אחרים מלבד גובה דמי הפרמיה – למשל, שתשולם לסוכן 'עמלת תביעה' אשר משקפת את הסכומים ששולמו למבוטחים. כמו כן, הרשות ממליצה לבטל את תוספות התשלום עבור עמידה ביעדים. 

"יש לקדם צעדים להגברת שקיפות ויצירת מוצרים קלים יותר להבנה, על מנת לאפשר ללקוחות לתמחר בצורה קלה יותר בין מוצרי ביטוח ובין סוכנים. בכלל זה, יש להציג למבוטח בנפרד את דמי הפרמיה שמשולמים לחברת הביטוח ואת הסכום שמגולגל לסוכן כעמלה, הסדר שכיום מתקיים בין הסוכן וחברת הביטוח ללא ידיעת המבוטח".

מהרשות נמסר, כי מחקרה החל בעקבות פניות מרשות שוק ההון, אשר ביקשה לערוך מחקר תחרותי על שוק ביטוחי הבריאות. המחקר נעשה בליווי רשות שוק ההון, ורשות התחרות ממשיכה לקיים עם רשות שוק ההון מגעים בנוגע ליישום ההמלצות.

מתווה שאינו ריאלי

מלשכת סוכני הביטוח נמסר בתגובה: "אנו שמחים לראות כי הציבור מודע ומצביע בפירוש על כך שסוכני הביטוח הם בצד שלו, זאת על פי סקר אובייקטיבי אליו התייחסה רשות התחרות במסגרת המלצותיה. רשות התחרות בעצמה ציינה במפורש כי ציבור המבוטחים בישראל קובע באופן נחרץ כי סוכן הביטוח נמצא 'בצד שלו' , ויותר מכך, אף הדגישה הרשות כי 'ביטוח כפל' בתחום ביטוחי הבריאות, יכול להיווצר גם מחברות ישירות או מוקדי מכירה ישירה של חברות ביטוח.

"בהקשר זה נציין כי זאת המציאות ברוב המקרים להם מתנגדת לשכת סוכני הביטוח, שכן לשיטתה ביטוח צריך להימכר על ידי גורמים מקצועיים בלבד שהם סוכני ביטוח שיודעים להתאים את המוצר הטוב ביותר עבור המבוטח תוך בחינת הצרכים והאלמנטים הייחודיים לכל אדם/ארגון.

"לשכת סוכני הביטוח שבה ומדגישה כי הציבור יודע בדיוק מי שומר על האינטרסים שלו ללא שום תלות בתמריץ כזה או אחר. הרצון להטיל על הציבור הוצאה כספית ישירה בגין רכישת ביטוח, ללא התדיינות ובחינת ההשלכות, מעוררת אי נוחות וקושי מאתגר ברמת היישום בפועל.

"בצדק סייגה הרשות את דבריה כי המלצות אלו לא מתיימרות לצלול לפרטי אופן היישום שלטעמנו כלל אינו ריאלי במתווה המוצע. לשכת סוכני הביטוח תגיב לדו"ח ותביע את עמדתה בצורה סדורה אל מול רשות התחרות, כמו גם אל מול הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, על מנת להמשיך לייצר הסדרה נכונה וראויה לטובת ציבור המבוטחים בישראל שהולך יד ביד עם ציבור סוכני הביטוח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email