צירוף לביטוח והסבר על עיקרי הפוליסה

עו"ד עדי בן אברהם חוזר ומדגיש את תהליך הצירוף - והפעם על חשיבות תיעוד ההסבר אשר ניתן ללקוח, בין היתר, ביחס לעלויות הכיסוי הביטוחי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חוזר הצירוף הינו חוזר שמשקף את הליך צירוף המבוטח לכיסוי ביטוחי. סוכני הביטוח נדרשים להליך בירור צרכים מפורט אשר מטרתו להביא לידיעת המועמד לביטוח את פרטי הכיסוי הביטוחי המוצע לו. אחד הדברים החשובים בהליך הינו תיעוד ההליך אשר משקף את דרך הצירוף וההתנהלות מול המועמד לביטוח.

השבוע נדבר על תביעה של לקוח כלפי סוכנות הביטוח שלו בטענה כי נגבו ממנו פרמיות גבוהות מהסכומים אשר סוכמו עימו לעניין ביטוח חיים למשכנתא.

יש לתת חשיבות ביחס לתיעוד המסמכים והשיחות מול המבוטחים, דבר אשר מוכיח את עצמו בעת תביעה | צילום: Shutterstock

המבוטח סיפר בתביעתו כי פנה לסוכנות הביטוח על מנת להוזיל את הפרמיה החודשית בפוליסת ביטוח המשכנתא על שמו. לאחר פנייתו הציעה לו סוכנות הביטוח הנחה בעלות הפרמיה. 

במקרה זה, ציינה הסוכנות, כי עקב טעות נשלחה למבוטח בדואר פוליסת ביטוח שבה התשלום המצטבר לכל אורך תקופת הביטוח הינו בסכום נמוך בשיעור של 20 אלף ש״ח מהסכום אשר נאמר בשיחת הטלפון עם המבוטח.

תיעוד השיחה

סוכנות הביטוח ציינה כי הסבירה למבוטח כי מדובר בטעות והפוליסה שהודפסה בשוגג ע"י חברת איילון כוללת כאמור טעות טכנית, ולאחר שחברת הביטוח גילתה את הטעות היא תיקנה את הפוליסה ושלחה למבוטח פוליסה חדשה ומתוקנת המתאימה להצעת הביטוח כפי שסוכם והוצג למבוטח במועד הצירוף לביטוח. 

המבוטח טוען כי נגבו ממנו פרמיות גבוהות יותר ממה שסוכם מולו ומשכך הוא דורש שסוכנות הביטוח תחזיר לו את ההפרש. סוכנות הביטוח הבהירה במהלך הדיון בבית המשפט כי אומנם נשלחה למבוטח פוליסה שגויה, אך בהצעה שנערכה בטלפון ותועדה בהקלטה אשר נשמרה במשרדי הסוכנות, נמסרו למבוטח כל הפרטים והעלויות והמבוטח הסכים להם.

סוכנות הביטוח אף השמיעה בדיון את הקלטת שיחת הצירוף לביטוח ממנה ניתן לשמוע באופן מפורש כי המבוטח מקבל מידע על הסכום הכולל שייגבה ממנו במהלך השנים, באופן שהסכום אשר נאמר לו תואם את הסכום אשר נגבה ממנו.

הפקת פוליסה שגויה

בנוסף, ציינה הסוכנות כי לוח הסילוקין נשלח בדואר אלקטרוני למבוטח על מנת להראות לו כי אכן הסכום הכולל תואם את התשלומים החודשיים אשר משלם המבוטח כפי שסוכם עימו. 

הסוכנות הבהירה כי המבוטח נתפס לטעות כאשר הוא מתבסס על הפוליסה השגויה, שהרי מיד עם גילוי הטעות על ידי חברת הביטוח הם תיקנו את הטעות – טעות בגובה ההנחה – והפיקו פוליסה חדשה ותקינה על פי הסיכום עם המבוטח ופוליסה זו אף נשלחה למבוטח.

בנסיבות אלו הציע בית המשפט הסדר דיוני לפיו אם בהתאם לשיחת הצירוף לביטוח (השיחה המוקלטת) יוכח כי המבוטח קיבל מסוכנות הביטוח תיעוד של לוח הסילוקין בהתאם לסכומים שנגבו ממנו בפועל, התביעה תמחק ללא צו להוצאות.

ואכן, סוכנות הביטוח שלחה למבוטח את עותק לוח הסילוקין אשר נשלח אליו במייל, אלא שהמבוטח טען שהוא אינו חתום על המסמכים ולכן יש להמשיך בתביעה.

שקיפות מול המבוטח

בית המשפט בפסק דינו קובע כי לאור העובדה שסוכנות הביטוח הציגה תכתובת מייל עם המבוטח ממנה עולה כי בניגוד לטענת המבוטח נשלח אליו לוח הסילוקין הנכון וכן נשלח אליו מייל מפורש ביחס לפרמיה המצטברת, והואיל ונאמר למבוטח בשיחת הצירוף (כפי שתועד בשיחה המוקלטת) סכום הפרמיה המצטבר, הרי שהמבוטח ידע על הסכומים הנכונים ואין הוא יכול להסתמך על הטעות של חברת הביטוח במשלוח פוליסה עם הנתונים השגויים. 

בית המשפט דוחה את התביעה של המבוטח. בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

מהמקרה המתואר, ניתן ללמוד על החשיבות של מתן הדגשים ביחס לכיסוי הביטוח למול המועמדים לביטוח, בעת רכישת פוליסת ביטוח חדשה. יש לתת חשיבות ביחס לתיעוד המסמכים והשיחות מול המבוטחים, דבר אשר הוכיח את עצמו בעת התביעה הנ"ל, כאשר במקרה אשר תואר לעיל, חרף טענותיו של המבוטח, על כי לא קיבל את המסמכים ולא ידע על גובה הפרמיה – הוכח כי המסמכים והסכומים נמסרו לו. דגש נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא לנושאי העלויות והפרמיות – לשקף ללקוח את העלויות, השתתפויות עצמיות, להציע לו לעבור על הפוליסה ותנאיה (לשלוח לו לבקשתו את המסמכים הרלוונטיים, למשל, גילוי נאות, פוליסת ביטוח) על מנת שיוכל לבחון את הכיסויים והסייגים ובעיקר לתת למועמד לביטוח שיקוף רחב של המוצר הביטוחי המוצע לו.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ״ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email