צמיחה עסקית ושימור תיק לקוחות בצל משבר נגיף הקורונה

משבר הקורונה אשר פקד אותנו חולש על נושאים ועניינים רבים בחיינו האישיים, החברתיים, הכלכליים והתעסוקתיים, וכן גם על ענייניו הביטוחיים של הלקוח; כדרך לצלוח את המשבר בהצלחה ולהגיע ל"יום שאחרי" עם כמה שפחות נזקים, רצוי להקדים, להערך ולעשות שימוש מושכל ונכון בכלים שמעמידים לרשותנו החוק, ההנחיות וההקלות של הממשלה - ומידע זה חשוב גם עבור הלקוחות; עו״ד עמירם חיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ראשית, ראוי ליידע את הלקוחות בדבר היערכות מוקדמת תוך הדגשת 3 עקרונות:

 1. זמינות מתן מענה טלפוני ו/או באמצעות מייל/ווטסאפ בכל נושאי המשרד. מטרתנו לשמור על קשר ישיר עם הלקוח, לטפל בתביעותיו, ולתת מענה למצוקותיו הכלכליות.
 2. עדכון מוקדם של חברת הביטוח על יציאת עובד לחלתעדכון זה חשוב ומשמעותי ויחסוך טיפול מיותר שיגזול זמן רב לאחר המשבר והחזרה לשגרה, ומכך נוכל לנצל את הזמן לשם מכירות חדשות של מוצרי ביטוח.
 3. בדיקת תיק הביטוח של הלקוח ומתן מענהבתקופה זו חשוב לתת מענה לבדיקה מקיפה של תיק הלקוח, מאחר ובסיום המשבר והחזרה לשגרה ייתכן ונהיה עדים לשטף הצעות מסוכנויות ביטוח מתחרות המופנות ללקוח, כאשר אחת הטענות שיועלו: "היכן היה סוכן הביטוח שלך בעת המשבר?״.
 צילום: fotolia
 • מכירות חדשות:
 1. הוצאת פירוט הביטוחים של הלקוח מ"הר הביטוח", תוך בדיקת צרכיו של הלקוח, גם לרוח המשבר, וכפילויותביטוח.
 2. ביטוח אלמנטרי: התאמת הפוליסה לצרכיו הנוכחיים של הלקוח (לדוגמה: התייחסות לנושא המלאי, סעיף צד ג', חבות מעבידים).
 3. שימת דגש על הצורך בביטוח בריאות, ביטוח תאונות וביטוח מחלות קשות.
 4. מאחר ומדובר בכמות לקוחות גדולה, ניתן לפנות לחברת הביטוח ולהעמיד לרשותה מוכרנים (למשל, הכותב פנה לחברת הביטוח "כלל" אשר העמידה לרשותו שלושה מוכרנים מ"כללויז'ן", והיענות זו מבורכת היא).
 5. ש לעבוד בשיתוף פעולה ולנהל שיחות ועידה בין סוכן הביטוח לבין נציגי המכירות של חברת הביטוח.
 6. יש לשים דגש על צרכי הלקוח, לדוגמה ביטוח בריאות.
 • צמצום הוצאות שוטפות בכל מקרה, ללא כל תכנון מוקדם או מכוון, ההוצאות השוטפות קטנות ו/או יבוטלו, בדגש על:
 1. שכר עובדים
 2. הוצאות משרד שוטפות
 3. אחזקת רכב ודלק
 4. ארוחות עסקיות
 5. הפרשות לעובדים לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קרן השתלמות
 6. הפרשות לביטוח לאומ יעובדים
 7. הוצאות אישיותביגוד, הנעלה וכדומה

*בחישוב שנערך תיוותר הכנסה גדולה יותר בתקופה זו.

 • היערכות ליום שלאחר המשברכאשר הנושאים שהועלו יטופלו כעת בטיפול נכון, עם סיום המשבר יהיה ניתן להתפנות לביצוע ביטוחים חדשים ויש להיערך למתן מענה מיידי, תוך תשומת לב לכמה דברים:
 1. עסקים מסוימים ייסגרו ובמקומם ייפתחו עסקים חדשים.
 2. חלק מהעובדים, לצערנו, יפוטרו ו/או יחליפו מקומות עבודה.
 3. עסקים קיימים יפעלו בתפוקה מלאה עם סיום המשבר ויקלטו עובדים חדשים.
 • להלן נוסח פנייה ללקוח בארבעה נושאים, למתן שירות והנחיות:
 1. לעניין חל"ת
 1. עובד שהוצא לחל"ת ומעוניין לקבל הדרכהיוכל לשלוח מייל או וואטסאפ בעניין זה.
 1. מעסיק שהוציא את עובדיו לחל"ת ומעוניין לקבל הדרכהיוכל לשלוח מייל או ווטסאפ בעניין זה.
 1. קרן פנסיה וביטוח מנהלים בזמן חל"ת
 1. בעקבות משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, עובדים רבים הוצאו לחלתחופשה ללא תשלום מצב בו העובד שוהה בחופשה, ללא תשלום שכר/משכורת וזכויות סוציאליות, ואילו קשר עובדהמעביד נשמר, עד לשובו של העובד למקום העבודה, בסיום החל"ת.
 1. בהעדר תלוש שכר לא יפריש המעסיק לקרן הפנסיה ו/או לביטוח המנהלים שבבעלות העובד. חברת הביטוח הסדירו את רציפות התוכניות בקיזוז עלות הביטוח, וזאת למשך שלושה חודשים.
 1. יש ליידע את חברת הביטוח אודות יציאת העובד לחל"ת (חופשה ללא תשלום), וזאת על מנת למנוע צבירת חוב שוטף.
 1. כל הלקוחות שעניינם זה מטופל באמצעות סוכן הביטוח, יתבקשו להעביר: הודעה בגין הוצאת העובד לחל"ת הכוללת את מועד ההתחלה וסיום התקופה, את פרטיו המזהים של העובד והמעסיק, ת"ז העובד, חב' הביטוח, תוכנית הביטוח, מס' פוליסה ומס' טלפון/מייל/פקס.

לסיכום, משבר הקורונה מחייב אותנו ראייה כוללת ורחבה של צרכי הלקוח, לא רק אלו הנוגעים לענייניו הביטוחיים, אלא לכלל מצוקותיו הנלוות למצבו. עלינו להבטיח כי "ביום שאחרי" המשבר לא נתעסק באיסוף השברים ובתיקון נזקים תוך בזבוז זמן ומשאבים שאמורים להיות מופנים לעבודה חיונית חדשה, אלא שכבר עכשיו נצמצם נזקים ונקדים לפעול, כדי שבעת החזרה לשגרה, שאיננו יודעים מתי ואיך תיראה, לא נימצא מופתעים וחסרי שליטה.

הכותב הינו בעל משרד "עמירם חייםסוכנות לביטוח"

ריכוז טיפים, הנחיות והמלצות להתמודדות עם המשבר להעברה ללקוחות כמפורט לעיל אינו מהווה משום עצה משפטית ו/או ייעוץ פרטני אלא עצות שימושיות בלבד.

קרן פנסייה וביטוח מנהלים בזמן חלתלהלן ריכוז השירותים:

לאור המצב ומשבר הקורונה בישראל, אני מבקש לעדכנם במגוון הטבות ושירותים שמעמיד עבורכם החוק בעת משבר זה.

דמי אבטלה לשכירים שהוצאו לחל"ת

עובד שכיר יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם הוא הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך 30 יום ומעלה, או אם עבודתו הופסקה שלא מרצונו בעקבות המשבר (פיטורים, הפסקת משמרות).

למידע מפורט באתר המל"ל>>

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/halat.aspx

לרישום מקוון ללשכת התעסוקה בקישור >>

https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx

להגשת תביעה לדמי אבטלה באופן מקוון בקישור הבא>>

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il

מחשבון המל"ל לחישוב דמי אבטלה >>

https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaCalcNew.aspx

הנחיות והטבות לעצמאיים ופרילנסרים

 • דמי אבטלה: עובדים עצמאיים או פרילנסרים לא זכאים לדמי אבטלה, אך מס' קבוצות של עובדים עצמאיים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה:
 • מדריכים, מרצים ומרצים שמקום עבודתם הפסיק פעילות עקב קורונה

למידע מפורט באתר המל"ל :

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/martzim.aspx

 • אנשי אמנויות הבמה

למידע מפורט באתר המל"ל :

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/omanim.aspx

הקטנת מקדמות: עובדים עצמאיים שהכנסתם צומצמה עקב משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה להקטנת מקדמות הביטוח לאומי על סמך הצהרה בלבד.

למידע מפורט באתר המל"ל>>

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/azmeim.aspx

מידע חשוב לעצמאיים/פרילנסרים עקב התפשטות נגיף קורונה

למידע מפורט באתר >> https://www.kolzchut.org.il

מידע חשוב למעסיקים עקב התפשטות נגיף קורונה

למידע מפורט באתר >> https://www.kolzchut.org.il

צעדי משרד האוצר לשמירה על יציבות המשק

למידע מפורט << https://www.gov.il/he/departments/news/press_16032020_b

הנחיות משרד הבריאות בעת משבר נגיף הקורונה

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

עדכון מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור חודשים ינוארפברואר 2020

למידע מפורט << https://www.gov.il/he/departments/news/sa160320-1

הלוואות בסיוע המדינה להתמודדות עם השפעת נגיף הקורונה

למידע מפורט באתר משרד האוצר << https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Pages/corona-virus-loan.aspx

תקנות שעת חירום עקב משבר הקורונה

https://pic-upload.ynet.co.il/news/takanot.pdf

 1. בקשות לדחיית משכנתא בפני הבנקים

לאור המצב ומשבר נגיף הקורונה בישראל, הבנקים השונים בישראל נוקטים צעדים לקראת האזרח, ובכלל זה דחיית/הקפאת תשלומי המשכנתא. להלן ריכוז המידע והקישורים להגשת הבקשות בפני הבנקים השונים:

בנק מזרחי טפחות

למידע באתר בנק מזרחי טפחות:

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/bank/mortgage-category/mortgage-managing/pages/mortgage-break.aspx

להגשת בקשה להקפאת תשלומי המשכנתא באופן מקוון:

https://sc.mizrahi-tefahot.co.il/SCServicesClientEZ/index.html#/main/mortgageFreeze

בנק לאומי

למידע באתר בנק לאומי :

https://www.leumi.co.il/Lobby/Mortgage-time-out/37496/

לטופס הבקשה :

https://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/pdf_files/Mortgage_time_out.pdf

לשליחה במייל [email protected]

בנק דיסקונט

למידע באתר בנק דיסקונט :

https://www.discountbank.co.il/DB/private/mortgage-changes

לטופס הבקשה :

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Personal_Banking/Documents/PDF/22-560.pdf

לשליחה במייל [email protected]   

בנק הפועלים

למידע באתר בנק הפועלים :

https://www.bankhapoalim.co.il/he/general-messages/message-3

לטופס הבקשה :

https://www.bankhapoalim.co.il/sites/default/files/media/PDFS/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90%20%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf

לשליחה במייל [email protected]

בנק ירושלים

למידע באתר בנק ירושלים :

https://www.bankjerusalem.co.il/loans/postpone-mortgage

(יש להוריד את טופס הבקשה ולשלוח במייל:  h[email protected] )

הבנק הבינלאומי

למידע באתר בנק הבינלאומי :

https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/Loansandmortgages/Mortgages/freezepayments/!ut/p/z1/pVPBboMwDP0kOwlU7FgWoKFhEQxalstEJ4SYWJlYt-9f2HoBWjo0X6Io78XPzzZoyEEfi6-6Kk51eywac3_Sq2c7YDwNlS94wijGJJHkMXbJnUtgPwRIT3gYB166zXyfImW

 • יש להדפיס את הטופס הבאכתב תיקון להסכם הלוואה במשכנתאות
 • למלא את כל הפרטים הנדרשים, לחתום (שימו לב כי נדרשת חתימת כל הלווים) ולצרף את הטופס דרך "התכתבות עם בנקאי" באתר או באפליקציה. יש לבחור את הנושא "הקפאת תשלומי משכנתא".
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email