צניחה ברווחי חברות הביטוח מגדל הפסידה חצי מיליארד שקל – כלל הפסידה 250 מיליון

כל חברות הביטוח הגדולות רשמו ירידות ברווחים והפסדים. הסיבה המרכזית לכיווץ: הפרשות גדולות בעקבות ועדת וינוגרד וסביבת הריבית הנמוכה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

עם סיום עונת הדוחות, פרסמו השבוע חברות הביטוח הגדולות את הדוחות הכספיים שלהן עבור הרבעון הראשון לשנת 2016 (ינואר-מרץ). רווחיהן של החברות קרסו בשיעורים גבוהים, כשהמפסידות הגדולות של הרבעון הן חברות כלל ומגדל. בכלל נרשם הפסד של 250 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2016 (לעומת רווח של 62 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד), ובמגדל ספגו הפסד כולל בסך של כחצי מיליארד שקל (495 מיליון) לעומת הפסד של כ-76 מיליון ברבעון המקביל בשנה שעברה (פער של כ-480%).

הפניקס רשמה ירידה בגובה רווחיה בשיעור של 80% (רווח של 15 מיליון שקלים ברבעון ינואר-מרץ 2016 בהשוואה לרווח של 75 מיליון ברבעון המקביל אשתקד) ורווחיה של הראל ביטוח התכווצו ביותר מ-90% (רווח של 14 מיליון ברבעון הראשון ל-2016 לעומת רווח של 155 מיליון בתקופה המקבילה בשנה שעברה). במנורה מבטחים עברו מרווחים ברבעון הפותח של השנה שעברה להפסדים ברבעון המקביל השנה, ורשמו הפסדים בסך של כ-29 מיליון שקלים, לעומת רווח בגובה 92 מיליון שקלים לפני שנה. איילון ביטוח דיווח אף היא על הפסדים – כ-29 מיליון שקלים לעומת רווח של כ-20 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

השוואה

אחת הסיבות המרכזיות באמצעותן מסבירות החברות את הירידות בשיעורי הרווח שלהן הן המלצות ועדת וינוגרד, שבדקה בין היתר אם חישובי הביטוח הלאומי, בבואו להעניק קצבאות לנפגעי תאונות עבודה, כולל תאונות דרכים המוגדרות כתאונות עבודה, מתבסס על נתונים מעודכנים. הוועדה מצאה כי יש לעדכן את התשלומים לפי תוחלת חיים גבוהה יותר ולהוריד את ריבית ההיוון של קצבה הנמשכת כסכום חד פעמי (סך כל הקצבאות המגיעות למבוטח) מ-3% ל-2%. הורדת הריבית מחייבת את חברות הביטוח להגדיל את הרזרבות בגין תביעות מסוג זה, בעיקר בביטוח חובה, אך גם בביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מעסיקים. בעקבות כך דיווחו החברות על הפרשות של מאות מיליוני שקלים כל אחת בגין התחייבויות אלו.

הריבית במשק משפיעה

על רקע זה, הפניקס דיווחה על הפרשה להגדלת עתודות בסך של 202 מיליון שקלים, הראל הפרישה כ-150 מיליון שקלים, במנורה מבטחים הופרשו כ-108 מיליון שקלים, בכלל ביטוח כ-76 מיליון שקלים ובאיילון כ-52 מיליון שקלים במהלך הרבעון הנדון. מגדל הפרישה 537 מיליון שקלים במהלך התקופה, סכום שמסביר את רובו הגדול של ההפסד הגדול שרשמה.

אולם, לא רק ההפרשות בגין ועדת וינוגרד פגעו בחברות, גם הריבית הנמוכה במשק משפיעה על עקום הריבית חסרת הסיכון, שלה השלכה מהותית הן על התשואה המושגת עבור לקוחות החברה והן על רווחיה. הריבית הנמוכה אילצה את החברות להגדיל את ההפרשות לטובת ההתחייבויות הביטוחיות שלהן בעשרות ומאות מיליוני שקלים.

גם התשואות הנמוכות בשוק ההון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד השפיעו על תוצאות החברות, כשמרביתן רשמו קיטון ברווחים מפעילות ההשקעות שלהן. יוצאת דופן היא הפניקס שדווקא בית ההשקעות שלה (אקסלנס) הוא תורם הרווח הגדול מכלל פעילויותיה ברבעון זה (22 מיליון) כשבשקלול יתר תחומי הפעילות החברה הפסידה 117 מיליון שקלים. במגדל, המפסידה הגדולה של הרבעון, נרשמו הפסדים של 1.1 מיליארד שקלים מהשקעות כלל מבוטחי החיים שם, לעומת רווח של 2.6 מיליארד ברבעון הראשון לשנת 2015.

באשר לאחד הנתונים החשובים עבור חברת ביטוח – הערך הגלום של תיק הביטוח שלה (EV) – ניכר כי רוב החברות רשמו גידול בשווי התיק נכון ליום 31 בדצמבר 2015, בהשוואה למועד המקביל בסוף שנת 2014. ה-EV מייצג את ההון המותאם של החברה (כלומר ההון העצמי שלה, מותאם לשווי ההוגן של נכסים בעסקים כלולים, ובניכוי נכסים בלתי מוחשיים) בצירוף הערך הנוכחי של הרווחים העתידיים הצפויים מתיק הביטוח. משני אלו מנכים את עלות ההון (מיסוי ורגולציה). נתון זה מביא בחשבון כמובן את העסקים הקיימים בתיק החברה ומתעלם מאלו הפוטנציאליים.

בולטות במיוחד בגידול ב-EV החברות הראל, שרשמה צמיחה של הנתון ב-8.3% (מ-1.3 מיליארד בסוף 2014 ל-13.3 מיליארד בסוף 2015), ומגדל שרשמה אף היא גידול של כ-8%, מ-13.5 מיליארד לפני שנה ורבעון לכ-14.6 מיליארד עם סיום 2015.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email