קבוצת הביטוח סיריוס קנתה 5% ממניות הפניקס

דלק חתמה על הסכם למכירת אחזקותיה בהפניקס לקבוצת סיריוס הבינלאומית תמורת 2.5 מיליארד שקל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, חתמה בשבוע שעבר על הסכם מחייב עם קבוצת הביטוח הבינלאומית סיריוס בהפניקס אחזקות (כ-52.25%), בתמורה לכ-2.5 מיליארד שקלים בתוספת ריבית וכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם. התמורה מתבססת על 90% מההון העצמי של הפניקס על פי דוחותיה הכספיים ל-30 ביוני 2017. סיריוס היא חברה אמריקנית בשליטה סינית ופועלת בכ-140 מדינות.

העסקה תתבצע בשני שלבים – בשלב הראשון והוודאי רוכשת סיריוס 4.9% ממניות הפניקס (שיעור מניות שלא דורש אישור) בעיסקה מחוץ לבורסה, תמורת כ-208 מיליון שקל, בתמורה לתשלום במזומן של כ-208 מיליון שקל (מחיר הגבוה ממחיר השוק של הפניקס בכ-8%). בשלב הבא, שתלוי בתנאים מתלים כמו אישורי הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, והממונה על ההגבלים העסקיים, תרכוש סיריוס את יתרת ההחזקות של דלק בהפניקס (כ-47.4%), תמורת 2.3 מיליארד שקל ותהפוך לבעלת השליטה בקבוצה הישראלית.

עד לשלב השני העניקה דלק לסיריוס אופציה לרכישת יתרת המניות, לפיה במהלך תקופה של 60 יום מהמועד שבו הועמדו לרשות סיריוס חומרי בדיקת הנאותות עליהם סוכם בין הצדדים, סיריוס תהא רשאית להודיע לדלק על רצונה לרכוש את כל יתרת המניות של בהפניקס. במהלך תקופה זו סיריוס תפעל להשלמת בדיקת נאותות להפניקס, והיא רשאית להעביר לדלק, לפי שיקול דעתה, הודעת מימוש בלתי חוזרת על כוונתה להשלים את ההסכם.

עוד דיווחה דלק לבורסה, כי נכון ל-30 ביוני 2017 יתרת ההשקעה שלה בהפניקס מסתכמת בסך של כ-2 מיליארד שקלים, כך שהעסקה האמורה משקפת רווח חשבונאי של כ-400 מיליון שקלים. דלק מציינת כי אין ודאות שהעסקה תושלם.

בהסכם נקבעו הארכות אוטומטיות לביצוע העסקים עד 8 חודשים, שאם עד אז לא התקיימו התנאים להשלמת העסקה, ההסכם עם סיריוס יבוטל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email