קוד דגם וחשיבותו בעת כריתת חוזה הביטוח

עו"ד עדי בן אברהם חוזר ומדגיש את חשיבות הליך הצירוף ביחס לביטוח רכב בנושא קוד דגם מדויק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המחלוקת שאתאר לכם השבוע נסובה סביב הסוגיה האם לאחר קרות מקרה ביטוח המבוטח זכאי לפיצוי ותגמולי ביטוח על אובדן רכב לפי קוד דגם מסוים, כפי שטען המבוטח, או לפי קוד דגם אחר כפי שטענה המבטחת.

חשוב להבהיר כי הפער הכספי בין קודי הדגם השונים הינו בגובה של כ-24,500 שקל. למען הגילוי הנאות יודגש כי חברת הביטוח שילמה את תגמולי הביטוח המלאים על פי קוד הדגם אליו היא התייחסה (בקיזוז השתתפות עצמית).

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

המבוטח טען בתביעתו כי רכש פוליסת ביטוח מקיף לאוטובוס זעיר. ימים ספורים לפני תום תקופת הפוליסה, נשרף האוטובוס כליל, והוכרז כאובדן גמור.

המבוטח טען כי חברת הביטוח התרשלה כאשר לא רשמה את קוד הדגם הנכון, ולכן הוא ניזוק בסכום תגמולי הביטוח להם היה זכאי לו היו רושמים את קוד הדגם הנכון.  

המבטחת טענה מאידך כי שילמה על פי דגם הרכב המתאים לרישיון הרכב של התובע. היא הוסיפה כי הטענה של התובע לפיה חברת הביטוח הקודמת ביטחה את הרכב בהתאם לקוד דגם נשוא תביעתו – אינה נכונה הואיל וקוד הדגם לא תואם את מספר מקומות הישיבה הרשומים ברישיון הרכב בפועל, ולכן היא אינה חייבת לו דבר. 

"דגם ביניים"?

בית המשפט נדרש לסוגיה הביטוחית ביחס לקוד הדגם הנכון. בית המשפט מציין כי המבוטח לא צירף לתביעתו כל אסמכתא המלמדת על נכונות טענותיו. בנוסף, אומנם בפוליסה הקודמת נרשם קוד הדגם נשוא התביעה אליו מתייחס המבוטח, אך ברישיון הרכב מופיע כי האוטובוס הינו 15 נוסעים למעט נהג, ובהגדרה של קוד הדגם אליו מתייחס התובע כתוב 16+1, כך שלכאורה לא ברור מהו קוד הדגם המתאים לאוטובוס של התובע.

בית המשפט מדגיש כי לא עלה בידי המבוטח להוכיח כי קוד הדגם על בסיסו הוא קיבל תגמולי ביטוח הינו שגוי. קוד הדגם אליו מתייחס המבוטח מתייחס לאוטובוס עם 16 נוסעים + נהג, ואילו הרכב של המבוטח, על פי האמור ברישיון הרכב, מתאים ל-15 נוסעים למעט נהג.

אף אם לצורך הדיון, מוסיף בית המשפט, לא יתקבלו הסברי השמאי, שנחקר בדיון, ביחס לקוד הדגם ואף אם יאמר לצורך הדיון כי המבטחת טעתה בקוד הדגם הרלוונטי, הרי שלא יהיה בכך לסייע למבוטח שלא הוכיח כי קיים "דגם ביניים" המתאים ל-15 נוסעים + נהג וכי נגבתה ממנו פרמיה בהתאמה לדגם זה.

בנסיבות הענין דוחה בית המשפט את תביעת המבוטח, אך לא מחייב אותו בהוצאות משפט. בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

תובנות לצירוף לביטוח

מפסק הדין יש ללמוד מספר דברים: יש לוודא את זהות הלקוח העומד מולכם, לוודא את זהות הנוהגים, גיל הנוהגים ברכב, ותק הנהיגה וכמובן להתייחס לרישיון הרכב בעיקר כדי לוודא כי אכן הדגם המבוטח הוא הדגם המופיע ברישיון ותואם לו, וכי הפוליסה שתופק אכן תואמת את הרכב בפועל.

בנוסף יש לזכור כי לעיתים כולל הרישיון תוספות מיוחדות, בעיקר בכלי רכב שאינם סטנדרטיים (עליהם חלה הפוליסה האחידה), ומשכך, דווקא שם, יש לתת יתר תשומת לב, מפאת היחודיות של הרכב נשוא הפוליסה (לדוגמה – אוטובוסים, משאיות וכיוצ"ב).

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email