קופות החולים הרוויחו 71 מיליון שקל מתכניות השב"ן ב-2015

כללית הרוויחה 51 מיליון שקל ולאומית הפסידה 8 מיליון שקל ‰ אחוז המבוטחים בשב"ן עומד על 74.2% מכלל מבוטחי הקופות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אחוז המבוטחים בשב"ן (שירותי בריאות נוספים) עומד על 74.2%  מכלל מבוטחי הקופות, ואילו אחוז המבוטחים ברובד השני )כללית פלטינום, מכבי שלי(, עומד על 35% מכלל מבוטחי
הקופות. כך עולה מדו"ח משרד הבריאות על פעילות תכניות השב"ן של קופות החולים בשנת 2015 . העודף המצרפי של קופות החולים מתכניות השב"ן עמד ב־ 2015 על כ־ 71 מיליון שקל,
המהווים 1.7% ממחזור ההכנסות מדמי חבר. ניצול הכיסויים בתוכניות הגיע בשנת 2015 ל־ 84% בממוצע, זאת בדומה לשיעורו בשנת 2014.

שירותי בריאות כללית סיימו את שנת 2015 בעודף של כ־51 מיליון שקל, המהווים כ־ 2.5% ממחזור ההכנסות מדמי חבר, תכניות השב"ן של קופת החולים מכבי בעודף של כ־ 28 מיליון שקל, המהווים כ־ 2.1% ממחזור ההכנסות מדמי חבר. בקופת חולים מאוחדת סיימו בעודף של 1 מיליון שקל, המהווים 0.1% ממחזור ההכנסות מדמי חבר. לעומת זאת, בקופת חולים לאומית סיימו את שנת 2015 בגרעון של 8 מיליון שקל, המהווים 2.6% ממחזור ההכנסות מדמי חבר. סך היקף המבוטחים בתכניות השב"ן בלבד גדל בשנת 2015 ל־6,179 אלפי נפשות, גידול של 2.5%, לעומת גידול של 2.1% אשתקד. מהנתונים ולה כי 67% ממקבלי קצבת נכות או קצבת זקנה עם השלמת הכנסה, מבוטחים בשב"ן. מדובר בעלייה של כאחוז ביחס לאשתקד. שיעור העמיתים בשב"ן בישובים במגזר הלא יהודי, עומד על 40%, עלייה של כאחוז ביחס לאשתקד. מדובר בשיעור נמוך משמעותית משיעור המבוטחים בקרב כלל האוכלוסייה, העומד על 74.2%.

הכנסות בגובה 4,284 שקל

העלות הרפואית השנתית לעמית, בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות, עמדה בשנת 2015 על 581 שקל בקופת חולים כללית, 649 שקל במכבי, 526 שקל במאוחדת ו־ 492 שקל בלאומית. סך כל ההכנסות מתכניות השב"ן בישראל הגיעו בשנת 2015 לסך של 4,248 מיליון שקל, גידול של כ־ 4% לעומת אשתקד. סך עלות השימושים בגין תכניות השב"ן בישראל בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות הסתכם בשנת 2015 לסך של 3.581 מיליון שקל, בהשוואה לסך של 3.410 מיליון שקל בשנת 2014 .

תושבי הצפון תובעים פחות

העלות העיקרית במסגרת תכניות השב"ן הינה ניתוחים ובחירת מנתח, כאשר בשנת 2015 סך כל ההוצאות נטו בשרות זה עמדו על 1,443 מש"ח, 40% מסך ההוצאות נטו (שיעור הוצאה זהה לזה שהוצג בשנת 2014). עלות נוספת המהווה מרכיב עיקרי בעלות השימושים של תכניות השב"ן הינה רפואת שיניים, כאשר בשנת 2015 סך ההוצאות נטו עמדו על כ־ 502 מש"ח, 14% מסך ההוצאות נטו. תרופות וחיסונים מהווים אף הם מרכיב עיקרי בעלות השימושים של תכניות השב"ן, כאשר בשנת 2015 סך כל ההוצאות נטו בשרות זה עמדו על 433 מש"ח, 12% מסך ההוצאות נטו, לעומת שיעור של 13% אשתקד. חוות דעת שנייה הווה מרכיב עיקרי בעלות השימושים של תכניות השב"ן, כאשר בשנת 2015 סך כל ההוצאות נטו בשרות זה עמדו על 358 מש"ח, 10% מסך ההוצאות נטו. הריון ולידה מהווים אף הם מרכיב עיקרי בעלות השימושים של תכניות השב"ן, כאשר בשנת 2015 סך כל ההוצאות נטו בשרות זה עמדו על 298 מש"ח, 8% מסך ההוצאות נטו. הערים תל אביב, ירושלים ואילת מובילות את עלות התביעות נטו ועלות התביעות לנפש בשירותים נבחרים כמו בחירת מנתח, יעוץ (חוות דעת שנייה), רפואת שיניים, הריון ולידה. לעומת זאת, תושבי מחוז הצפון בקופות תובעים משמעותית פחות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email