קצרים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הכשרה מקימה מחלקה אסטרטגית באגף ביטוח חיים ופיננסים

הכשרה הודיעה של הקמת מחלקה אסטרטגית מקצועית במסגרת אגף ביטוח חיים ופיננסים של החברה. הקמת המערך האסטרטגי החדש הוא חלק ממדיניות החברה הדוגלת בחשיבה דינמית ולטווח ארוך, דבר הבא לידי ביטוי בפיתוח מוצרים אטרקטיביים הנותנים מענה מיטבי למגמות השוק ולצורכיו הכוללים של הלקוח.

בין תחומי אחריותו יבחן ויגבש מערך האסטרטגיה החדש בהכשרה מודלים כלכליים לחיזוק סוכן הביטוח ולמנופי הצמיחה העתידיים שלו, במקביל לניהול התכנון האסטרטגי של פעילות הכשרה בביטוח חיים ופיננסים, התוויית מדיניות מוצרים במציאות המשתנה ופיתוח כלים נדרשים להתמודדות יעילה בסביבת העבודה. בראש המחלקה יעמוד עו"ד עידו שגב (36), שכיהן בחמש השנים האחרונות בתפקיד מרכז בכיר במחלקת הפיקוח על גופים מוסדיים במשרד האוצר – אגף שוק ההון.

הוראת המפקחת על הביטוח בנוגע להקלטת שיחות לסוכני ביטוח

מאת עופר פוסט, יועץ הלשכה בנושאי מחשוב

החל באפריל 2016, יידרשו סוכני הביטוח לקבל ולתעד את הסכמת המבוטח טרם חידוש הפוליסה. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, הודיעה על הנחיה חדשה שתיכנס לתוקפה במרץ 2016.

בהתאם להנחיה החדשה, חברות הביטוח יהיו מחויבות להודיע למבוטח טרם חידוש פוליסת הביטוח ולקבל את הסכמת המבוטח, בכתב או בעל פה. כמו כן, תחול חובה על חברת הביטוח וסוכן הביטוח לתעד את ההסכמה בהקלטת השיחה או בכתב.

הנחיה חדשה זו מחייבת את סוכני הביטוח להיערך לפתרונות מתאימים בתחום הקלטת השיחות, אך מעבר לכך גם בניהול ארכיון הקלטות וגיבוי ההקלטות, כך שבמידת הצורך יהיה ניתן לשלוף את ההקלטה הכוללת את תיעוד השיחה עם המבוטח והסכמתו. כיום לחלק נכבד מסוכנויות הביטוח קיימת מערכת הקלטת שיחות, אך עדין קיים פער בין המצב בשטח לבין דרישת התקנה החדשה. ראשית, ישנן סוכנויות רבות שאין להם עדין מערכת הקלטת שיחות. שנית, גם לסוכנויות שבהן קיימת מערכת הקלטה, יש לוודא כי בעמדות שבהן יבוצעו השיחות המערכת אכן תפעל, וכי ניתן יהיה לאתר את ההקלטות בעת הצורך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email