קרנות הפנסיה הנבחרות: הרשות מציעה הגבלת דמי ניהול מהפקדה למקסימום 1%

לקראת המכרז השלישי לבחירת הקרנות הנבחרות פרסמה הרשות טיוטה להליך הנוכחי; עד היום הצטרפו לקרנות הנבחרות כ־800 אלף חוסכים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטה להליך הבחירה של קרנות הפנסיה הנבחרות שיחלו פעילותן בנובמבר 2021. מדובר במכרז שלישי בתחום זה. בהליך הנוכחי מעמידה הרשות תנאים חדשים ובהם הפחתת שיעור דמי הניהול מהפקדה לטובת בעלי הכנסה נמוכה ובינונית ועידוד כניסה של שחקנים חדשים לשוק הפנסיה.

דמי הניהול מהפקדה יוגבלו למקסימום של כ-1%. "לצד זאת נקבע כי דמי ניהול מהפקדה לא יפחתו מ-0.5% ודמי הניהול מצבירה לא יפחתו מ-0.15%, זאת במטרה להבטיח כי לא יתאפשר שמחיר 'נמוך' יבוא על חשבון תפעול וניהול תקין של קרן הפנסיה או שמא על חשבון השירות הניתן לחוסכים", קובעת הרשות.

חובת הנחה בדמי ניהול לעמיתים שיפרשו לגמלאות בקרנות
הנבחרות | צילום: Shutterstock

במכרז האחרון היו תעריפי דמי הניהול המרביים של החברות הנבחרות: 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.1% מהצבירה באלטשולר-שחם ובהלמן אלדובי. 2.49% מההפקדות החודשיות ו-0.05% מהצבירה בקרן במיטב דש. 1.68% מההפקדות החודשיות ו-0.0905% מהצבירה בקרן בפסגות.

ההליך ייתן העדפה לגופים חדשים וקרנות פנסיה המחזיקות בנתח שוק של פחות מ-10%. זאת במטרה לעודד כניסה של שחקנים חדשים לשוק הפנסיה הישראלי. בקשה של שחקן חדש בתחום הפנסיוני להתמודדות בהליך תכלול תוכנית מפורטת אודות יכולת עמידה ברמת תפעול ושירות מקיף ברמה נאותה שתיבחן ותאושר על ידי הרשות.

הנחה בדמי הניהול

עוד מציעה הרשות כי דמי הניהול המקסימליים לפורשים לפנסיה יעמדו על כ-0.3%, ושההליך יכלול חובת הנחה בדמי ניהול לעמיתים שיפרשו לגמלאות בקרנות הנבחרות כך שדמי הניהול לפלח אוכלוסייה זו יעמוד על סכום זה לכל החיים.

בסיום ההליך ייקבעו שלוש קרנות פנסיה שיציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר, ובסופו יוגדרו כקרנות הפנסיה הנבחרות לתקופה של שלוש שנים. עובדים המצטרפים לקרנות יהיו זכאים להטבה משמעותית בדמי ניהול למשך תקופה של עשר שנים ממועד הצטרפותם. פעילות הקרנות הנבחרות בשני ההליכים הקודמים הגבירה את התחרות בשוק הפנסיוני, הובילה לירידה בדמי הניהול המשולמים בקרנות הפנסיה והעניקה פתרון זמין וזול לקרוב ל-800 אלף חוסכים שבחרו להצטרף עד היום לקרנות הנבחרות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email