ראשי לשכת סוכני הביטוח פועלים להוצאת סעיפי הביטוח מחוק ההסדרים

אורי צפריר: "עלולות להיות השלכות דרקוניות על ענף הביטוח. נבהיר זאת לראשי ועדות הכספים והכלכלה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
אלי כהן (מימין) ואשר סייפר
אלי כהן (מימין) ואשר סייפר

ראשי לשכת סוכני הביטוח פועלים בכנסת ובממשלה כדי לתקן את סעיפי הביטוח בהצעת חוק ההסדרים, המנוגדים לעמדת הלשכה. אורי צפריר, מ"מ נשיא הלשכה אומר כי "אנו מתואמים ומקושרים עם כל הגורמים הרלוונטיים לגבי הבעייתיות הקיימת בכמה סעיפים. יש לנו השגות על חלק מההצעות, שלפי דעתנו כלל אינן צריכות להיכנס לחוק ההסדרים, משום שלא מדובר בעניינים של תקציב המדינה. מדובר בנושאים שיש להם השלכות דרקוניות על ענף הביטוח ויש לעסוק בהם בחקיקה נפרדת ויסודית. אנחנו עובדים לילות כימים ומגבשים חזית רחבה ככל האפשר למנוע חקיקה לא רלוונטית שתפגע במבוטחים, במעסיקים, בסוכני הביטוח וגם בחברות הביטוח. לשם כך אנחנו מתכוונים להיפגש בהקדם עם ראשי וועדות בכנסת כמו כספים וכלכלה".

"פרשנות מוטעה"

בתחילת השבוע אישרה ועדת השרים את הצעת חוק ההסדרים של משרד האוצר לשנת 2015-16 ובה שלושת התיקונים המתייחסים לתחום הביטוח – סוכן ביטוח שנותן שירותי תפעול למעסיק לא ייתן שירותי שיווק פנסיוני לעובדיו של אותו מעסיק; עובד יוכל לבחור בסוכן או יועץ שיעניק לו שירותי שיווק או ייעוץ פנסיוני ומעסיק לא יוכל להתנות ביצוע עסקה במוצר פנסיוני או מתן שירות אחר לעובד בכך שתבוצע על ידי סוכן או יועץ מסוים; וסוכן ביטוח לא יוכל לגבות תשלומים ישירים מהלקוח במידה שהוא מקבל עמלת הפצה מהגוף המוסדי בגין השיווק הפנסיוני שנתן ללקוח.

בהקדמה להצעת החוק בנושאי הביטוח כותב האוצר, בין היתר כי "במסגרת התוכנית הכלכלית ל־2015 ו־2016 התקבלו הערות לשכת סוכני הביטוח (…) הלשכה טוענת כי אין לקבל את התיקון המוצע לסעיף 13 לחוק, שלפיו לקוח יהיה רשאי להצטרף למוצר פנסיוני ללא שיווק או ייעוץ פנסיוני אם הוא פנה מיוזמתו אל הגוף. לשיטתה, יש להשאיר את המצב החוקי הקיים, לפיו אדם לא יכול להצטרף למוצר פנסיוני או לבצע פעולות בו, אם הצירוף או ביצוע הפעולות לא נעשה אגב יעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, ובכך למנוע ממבוטחים שלהם ידע מספיק בתחום הפנסיה להצטרף ישירות אל גוף מוסדי בדמי ניהול נמוכים יותר. יצוין כי בעוד שלא ניתן באמת לכפות על אדם לקבל ייעוץ או שיווק פנסיוני, בסופו של יום מבוטחים אלה לא מקבלים ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני אך משלמים דמי ניהול שמגלמים שירות זה. לאור האמור, מוצע לקבוע מפורשות כי מבוטחים יהיו פטורים מקבלת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, ובלבד שהם פנו ישירות ומיוזמתם אל הגוף המוסדי".

בתגובה אמר יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, כי "אנחנו מסרנו למשרד האוצר נייר עמדה שהוא מסמך משפטי ארוך ומנומק, ובהצעת החוק שאושרה הופיעו התנגדויות ל־3 סעיפים בלבד. המסמך המלא יוגש לחברי הכנסת ולראשי וועדות הכספים והכלכלה. ההתייחסות לסעיף 13 לחוק, כפי שהוגשה לשרים, היא פרשנות מוטעית של הנוסח בנייר העמדה שלנו.

"במסמך שהגשנו טענו כי 'הלשכה מתנגדת נחרצות לסעיף העוסק בויתור על תהליך שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני בזמן ביצוע עסקה במוצר פנסיוני על ידי לקוח במישרין, כתוצאה מפניתו אל הגוף המוסדי. סעיף זה יוצר אפליה בין מבוטחים, עלול להביא לקוח לקבל מוצר פנסיוני שאינו מתאים לו ולהיסטוריה הביטוחית שלו, ועלול להוביל לגרימת נזק למשפחתו לאור חוסר בהתאמת התוכנית המתאימה כנדרש. כיום מחויב כל סוכן בטופס הנמקה מפורט, בפניה למסלקה והכל כדי להגיע ליכולת מקצועית שבעזרתה יקבל הלקוח את המוצר הטוב ביותר עבורו. ומנגד, הגוף המוסדי פטור מצעדים אלו והלקוח לא בהכרח יקבל את המוצר המתאים לו ביותר".

במסגרת עבודת הלובינג שעושה הלשכה נפגש בשבוע שעבר אשר סייפר, יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח, עם ח"כ אלי כהן (כולנו). ח"כ כהן מקורב לשר האוצר, עומד בראש ועדת הרפורמות בכנסת ומכהן גם כחבר ועדת הכספים. כהן ידוע כמי שעושה למען העצמאים. "ח"כ כהן קיבל מאיתנו את נייר העמדה בנושא החוק", מספר סייפר, "הפגישה הייתה באווירה אוהדת, והוא הבטיח להתייחס לעמדותינו ברצינות בוועדת הכספים".

"החברות לניהול שכר הן שירוויחו"

בעקבות ההוראות החדשות שבהצעת חוק ההסדרים המתייחסות להפרדת שירותי השיווק הפנסיוני משירותי התפעול, לא יוכלו סוכנויות ההסדר של חברות הביטוח בפרט, וסוכני ביטוח בכלל, להציע גם שירותי תפעול למעסיקים. "מי שירוויחו מהפרדה כזו הן החברות המתמחות בתוכנה לניהול שכר ופנסיה דוגמת חילן טק," אומר אורי צפריר, מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח.

"מה שיקרה זה שרוב המעסיקים לא יוכלו לעסוק בנושא התפעול, שבעיקרו הוא וידוא שההפקדות הכספיות מבוצעות, שהכסף מועבר למבטחים הנכונים ושהמעסיק הפריש את מה שנדרש. הם יעבירו את התפעול לחברות כמו חילן ודומותיה, שירוויחו מיליוני שקלים ואולי גם מיליארדים במשך השנים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email