ראש רשות שוק ההון ונשיא הלשכה יפגשו בשבוע הבא להבהיר את מסמך ההנחיות שיצא מהרשות

הרשות אישרה סופית את המתווה שנדון עם הלשכה בנושא החזר העמלות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, הודיע כי אושר המהלך שיביא להארכת תקופת ההנחה בביטוח חיים לתקופה של שש שנים. בנוסף, נקבע כי ההנחה בתקופה זו תהיה לפחות בשיעור של 15% מתעריפי הספר שאושרו בפברואר על ידי הרשות.

מהרשות נמסר כי המהלך הוא צעד ראשון ביישום מדיניותה לעודד מתן הנחות לטווח ארוך על ידי חברות הביטוח. ההנחות הניתנות נכון להיום בשוק קצרות טווח (בין שנה לשלוש שנים) בעוד הביטוח הוא לטווח ארוך. מצב זה מביא לכך שהמבוטח מקבל החלטה לרכוש מוצר שילווה אותו לתקופה ארוכה על בסיס הטבה לתקופה קצרה מאוד. הדבר פוגע ביכולת של המבוטח לבחון את כדאיות המוצר במועד הרכישה.

משה ברקת | צילום: אוראל כהן

בהודעת הרשות נמסר כי בחודש פברואר הובילה רשות שוק ההון רפורמה שהוזילה את מחירי ביטוחי המשכנתאות וביטוחי החיים. במסגרת הרפורמה אישר ברקת תעריפי ביטוח חיים חדשים שהובילו להוזלה של עלויות הביטוח בשיעור של כ־30%. המהלך היום הוא בנוסף להוזלה שנעשתה בפברואר האחרון – ויחד יביאו לחיסכון של מיליוני שקלים לציבור בהוצאות על ביטוח חיים.

החזר עמלת מכירה

עוד נמסר, כי כדי להתמודד עם תופעת ביטולי הפוליסות הנובעת מהתמריצים שבקבלת עמלת מכירה חד פעמית ("עמלת היקף"), קבעה הרשות מנגנון החזר עמלות חדש על ביטולי פוליסה – ביטול פוליסה בשנים הראשונות יוביל להחזר עמלת המכירה ששולמה על ידי החברה כאשר שיעור הביטולים אצל אותו סוכן הוא גבוה. המנגנון החדש יוצר תמריץ לצמצום תופעת ביטולי הפוליסות לשיעור של 15% במהלך שלוש השנים הראשונות לביטוח. כמו כן, מנגנון זה צפוי לייצר תמריצים למתן שירות מתמשך למבוטח.

"המהלך שאושר הינו חלק ממתווה שמובילה הרשות בכל הנוגע למעמדו ותפקידו של סוכן הביטוח הפנסיוני והפיכתו לסוכן־יועץ אובייקטיבי שאינו מוטה על ידי תמריץ מהיצרנים. זאת על ידי יצירת מודל תגמול חדש המנתק את הזיקה בין סוכן הביטוח וחברות הביטוח.

"הממונה החליט לאמץ בעניין זה את המתווה שנדון ואושר על ידי לשכת סוכני ביטוח בישראל בראשות סו"ב ליאור רוזנפלד במסגרת "חזון הלשכה בדבר הסוכן הפנסיוני". מתווה זה זוכה לתמיכה רחבה ואקטיבית ואושר על ידי לשכת סוכני ביטוח והוועד המנהל שלה בשבוע שעבר. הרשות סבורה כי זהו המודל המתאים במטרה להבטיח שחוסכים ומבוטחים יקבלו מאת הסוכן הפנסיוני המלצה ושירות איכותיים, מקצועיים ונטולי אינטרסים זרים", נכתב בהודעת הרשות.

המתווה החדש

נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, פירט את המתווה החדש באיגרת לסוכנים לפני מספר שבועות: "בפוליסות בהן תינתן הנחה למבוטח של 15% למשך 6 שנים לפחות, יקבעו שיעורי ביטולים (החזרי עמלות. ר.מ.) כדלקמן: סוכן אשר אחוז הביטולים שלו אינו עובר את סך 15% אחוזים לכל שנה, על פני שלוש שנים, יכנס למתכונת ביטולים שנה א' (100% החזר עמלה שנה א בלבד); סוכן אשר יעבור את סך הביטולים הנ"ל (מעל 15% לכל שנה על פני שלוש שנים) יעבור למתכונת ביטולים של שלוש שנים בלבד על פי מתווה מועדף באופן הבא: שנה א' – 100% , שנה ב' – 60% ושנה ג' – 40% . הנייר שהגיע לחברות יצר בילבול מסוים בקרב חברות הביטוח, שחלקן מתקשות לפרש את ההנחיות. לאור זאת נקבעה פגישה בשבוע הבא בין ראש הרשות וסגניו לבין נשיא הלשכה, מ"מ הנשיא ויו"ר הוועדה הפנסיונית, במטרה להבהיר את הסיכום בדבר החזר העמלות בצורה ברורה יותר. רוזנפלד: "בנושא הזה אין מקום להשאיר מקום לפרשנות של החברות ואנו מצפים מהן לנהוג ביושר ועל פי הנחיות הרשות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email