רבע מהשכירים בגמלאות – ללא פנסיה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כ-26% מהאנשים שעברו את גיל הפרישה לגמלאות קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל – מסתפקים בקצבת הזיקנה של הביטוח הלאומי, כך עולה ממסמך ראשוני של מחקר תקופתי שמגבש המוסד לביטוח לאומי.

המסמך, שחובר על ידי ראש מינהל מחקר והתכנון בביטוח הלאומי דניאל גוטליב והחוקרת אסתר טולדנו, התמקד ב-50 אלף שכירים לשעבר בגילי 75–68, שעבדו לפחות 20 שנה. בעלי שיעור הכיסוי הפנסיוני הנמוך ביותר הם בעלי השכלה נמוכה ואנשים המשתייכים לעשירונים התחתונים. במקצועות האקדמיים שיעור מקבלי הפנסיה הוא פי שלושה מאלה שאינם מקבלים פנסיה.

בחתך לפי ענף כלכלי עולה כי השיעור הגבוה ביותר מאלה שאינם מקבלים פנסיה הם עובדי השירותים הציבוריים והאישיים: 27% ו–25% התאמה. 17% מחסרי הכיסוי הפנסיוני הם מענף המסחר, האוכל וההארחה; 12% – מהשירותים העסקיים; ו–13% – ממפעלי התעשייה.

כמו כן, נמצאו פערים מגדריים: 52.3% מהנשים מקבלות פנסיה, לעומת 55.3% מהגברים. אף שגוטליב וטולדנו אינם מצרפים מסקנות, טולדנו ציינה כי "העובדה ששיעור משמעותי מהגמלאים אינם מקבלים פנסיה, מחייבת את חיזוק הביטחון הסוציאלי, על ידי העלאת קצבת הזיקנה".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email