רגולציה אירופית כלפי מדינות חברות

הנציבות האירופית שלחה התראות כנגד מדינות החברות באיחוד בנושאי שירותי תשלום, דרישות הון והפרה של חופש מתן שירותים פנסיונים. סו"ב יוסי מנור עם סקירה מקיפה בנושא
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הנוהל: נציבות האיחוד האירופי שולחת למדינות החברות באיחוד מכתבי התראה רשמיים שמזמינים אותן להגיש את השגותיהן תוך חודשיים. חילופי דעות אלה אינם מתפרסמים בדרך כלל. אם לא מתקבלת תשובה למכתב הרשמי מהנציבות, או אם ההשגות שהציגה המדינה לא משביע רצון, הוועדה שולחת חוות דעת מנומקת. למדינה נותר פרק זמן נוסף של חודשיים במסגרתו היא חייבת להיענות לדרישה.

בשלב זה הנציבות מפרסמת הודעה לעיתונות עבור אזרחי האיחוד האירופי על מטרת ההליך. אם המדינה עדיין לא מצייתת לחוק הקהילה האירופית, הוועדה עשויה להחליט להפנות את הנושא לבית המשפט האירופי לצדק, שפסק דינו מחייב. אם המדינה החברה לא מצייתת לפסק הדין של בית המשפט, הוועדה רשאית לבקש הטלת תשלום קנס.

העצמת מגזר הבנקאות באיחוד האירופי | צילום: shutterstock
  • הפרה של חופש מתן שירותים בתחום הפנסיות המשלימות

הנציבות האירופית שלחה מכתב התראה פורמלי משלים לצ'כיה בגין מגבלות נותני הפנסיה מהמדינות החברות האחרות לספק שירותים על פי סעיף 56 של EUF (חופש לספק שירותים). חוק הפנסיה הצ'כי קובע כי רק חברות הרשומות בצ'כיה ושהמטה שלהן במדינה יכולות לספק שירותי פנסיה משלימים בשטחה. כתוצאה מכך, לא ייתכן שחברה אירופאית הרשומה במקומות אחרים באיחוד תציע שירותי פנסיה משלימים בצ'כיה. לכן, אזרחי צ'כיה מוגבלים בבחירתם במוצרים פנסיוניים משלימים, בעוד שהם יכולים ליהנות משירותי שוק פנימי ברחבי האיחוד האירופי המוצעים בדרך של חופש לספק שירותים.

תשלומים דיגיטליים
  • הוראת שירותי תשלום

הנציבות החליטה לשלוח חוות דעת מנומקת להולנד וללטביה בגין אי הודעה על אמצעים לשינוי מוחלט בחוק הלאומי של הוראת שירותי התשלום (PSD 2, הנחיהEU 2015/2366). כל המדינות החברות היו צריכות לאמץ ולפרסם אמצעים אלה בחוק הלאומי עד 13 בינואר 2018 על מנת לעמוד בכללי האיחוד האירופי.

ההנחיה כוללת הוראות שיקלו ויהפכו את השימוש בשירותי תשלום באינטרנט לבטוחים יותר כדי להגן על הצרכנים מפני הונאות ובעיות תשלומים, לקידום שירותי תשלומים ניידים ואינטרנט חדשניים ולחיזוק זכויות הצרכנים. לכן חשוב להעביר את ההנחיה כחוק לאומי. לאחר מכתב התראה רשמי שנשלח על ידי הנציבות, שתי המדינות החברות הללו הודיעו על אמצעי ההעברה שלהן.

לאחר הערכה של אמצעים אלה, הודיעה הנציבות כי לא הועברו הוראות מסוימות, ובמיוחד חובות ספקי שירותי התשלום הנוגעות לדרישות מידע, לרבות ידיעת הצרכנים על זכויותיהם. במקרה של הולנד, אי-שילוב מתייחס גם לחובות ההודעה ולשיתוף פעולה בין הרשויות המוסמכות הלאומיות, רשות הבנקאות האירופית והבנק המרכזי האירופי, לדיווח על אירועים.

רפורמה במגזר הבנקאי
  • הוראת דרישות הון  

לאחר שליחת מכתבי התראה רשמיים, הוועדה שלחה חוות דעת מנומקות לבלגיה, איטליה ופורטוגל על ​​כך שלא הודיעו על יישום הוראת דרישות ההון. על המדינות היה להעביר הנחיה זו ולהעביר לוועדה אמצעי יישום לאומיים עד ה-28 בדצמבר 2020. יישום חקיקה זו חיוני בכדי לטפל בפערים מזוהים בכללים הקיימים, לתקן פרשנויות שונות ולהכניס כללים פחות מכבידים על מוסדות מסוימים. הוא מכיל גם כללים חדשים על הקמתה של חברה-אם ועל אישור החזקות, וכן כללים מתוקנים לקביעת המפקח המאוחד, על תגמול ועל ממשל.

ההנחיה היא חלק מחבילת הרפורמות במגזר הבנקאי, שמטרתה לטפל בחולשות במסגרת השגחה של בנקים שזוהו בעקבות המשבר הפיננסי הגדול. זה תורם להעצמת מגזר הבנקאות באיחוד האירופי, לשמירה על הלוואות לעסקים ולמשקי בית בתקופות לחצים, וכן למימון המעבר לכלכלה בת קיימא.

הכותב הוא חבר ועדת ההיגוי של לשכות הביטוח באירופה, יו"ר מטה אירופה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email