רווח נקי של כ־56.5 מיליון שקלים לאיילון אחזקות בחודשים הראשונים של השנה

בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עשתה החברה רווח נאה, זאת לעומת הפסד של כ־27 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

איילון אחזקות, חברת האם של איילון ביטוח, עשתה רווח נקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה שמסתכם בכ־56.5 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ־27 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, ברבעון השלישי של השנה, הרווח הכולל היה 19.7 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ־35.5 מיליון שקלים, ברבעון המקביל אשתקד.

התשואה על ההון של איילון אחזקות במונחים שנתיים הינה כ־10.4%. עודף ההון של איילון ביטוח במשטר הסולבנסי לשנת 2017 הינו כ־225 מיליון שקלים, המהווה יחס כושר פירעון של 120%. בהתחשב בתקופת הפריסה עולה עודף ההון של איילון לכדי כ־549 מיליון שקלים, המהווה יחס כושר פירעון של 177%.

אריק יוגב, מנכ"ל איילון ביטוח | צילום: אייל גזיאל

שיפור משמעותי בתחום הבריאות

הרווח הביטוחי בתקופת הדו"ח הסתכם לכ־75.5 מיליון שקלים לעומת 21.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ־254%. עיקר השינוי הינו בתחומי ביטוח הבריאות, שבו מציגה החברה רווח של כ־19.7 מיליון שקלים לעומת הפסד של כ־12.2 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. וכן, בתחום ביטוח חיים, שבו מציגה החברה רווח של כ־11.3 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ־26.5 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. בביטוח כללי הרווח הסתכם בכ־53 מיליון שקלים, לעומת 85 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

יו"ר איילון אחזקות, שלמה גרופמן, המוביל בין השאר את התוכנית האסטרטגית לביסוס ופיתוח עסקי הנדל"ן של הקבוצה, ציין כי "אנחנו גאים בתוצאות המצוינות שהשגנו מתחילת השנה, במיוחד בתוצאות תחום הביטוח הכלולות בדו"ח המאוחד של איילון אחזקות, הנמצא תחת ניהולו של מנכ"ל איילון ביטוח, אריק יוגב, ועובדי החברה. אנחנו ממשיכים לקדם בשיתוף פעולה מלא את התוכניות האסטרטגיות כפי שהבטחנו למשקיעי החברה. בחודש ספטמבר האחרון רכשה החברה את 'בית דרום אפריקה' במתחם הבורסה ברמת גן במחיר של 45.5 מיליון שקלים, עסקה הצפויה להניב לחברה תשואה שנתית של 7%, וכבר בזמן הקרוב נוכל לדווח על הרחבת ההשקעות בתחום הנדל"ן".

אריק יוגב מוסיף כי "התכנית האסטרטגית שהטמענו מניבה תוצאות גם בשורת הרווח. אנו מתמקדים בפיתוח עסקי מוכוון רווחיות. השלמנו טיוב משמעותי של תיק הביטוח הכללי הוותיק שלנו וזה רבעון רביעי ברציפות שאנחנו נהנים מרווחיות משמעותית בענף הבריאות, תוך המשך מגמת הצמיחה בפעילות העסקית בתחום. גם בתחום ביטוחי החיים השלמנו מהפך מהפסד לרווח, תוך חיזוק ההון של החברה".

יש לציין כי בסמוך לפרסום הדו"חות אשררה חברת מדרוג לאיילון ביטוח את הדירוג A2, כשהאנליסטים של מדרוג מציינים בין השאר כי "איילון תשמר את מיצובה העסקי תוך הגדלת הפרמיות המורווחות בשיעור מצטבר של 12%-8% ביחס לשנת 2017, עם שונות בין המגזרים השונים, כאשר פוטנציאל הצמיחה ינבע להערכתנו בעיקר מענפי הבריאות והחיים". בנוסף, חשוב לציין כי לאחר תקופת הדו"ח החל מר מוקי אברמוביץ לכהן כיו"ר דירקטוריון איילון חברה לביטוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email