רוזנפלד: "אין לנו בעיה עם שקיפות ולכן החוזר נבנה מתוך מחשבה שגויה"

הממונה על שוק ההון אוסר על סוכני הביטוח לגבות דמי ביטול פוליסה מהלקוח, ומחייב אותם לגלות בפני הלקוח כי הם מציעים מוצרים רק מהחברות עמן הם עובדים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת פרסם חוזר סופי לפיו החל מראשית השנה הקרובה יחויב סוכן הביטוח "לגלות למועמדים לביטוח במהלך הליך הצירוף, כי עיקר הכנסותיו של סוכן הביטוח הן מחברות ביטוח מסוימות, והוא מציע למבוטח את המוצרים מחברות אלו בלבד, ולא מתוך כלל המוצרים הקיימים בשוק הביטוח". הגילוי אודות חברות הביטוח עמן עובד הסוכן  נדרש גם בהליך השיווק היזום, ובעת פתיחת השיחה, קובע ברקת. ההנחיה לא תהיה תקפה לביטוח קבוצתי.

על פי החוזר, "הוראה זו נדרשת לנוכח ניתוח נתונים שנערך ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מהם עלה כי כ-85% מסוכני הביטוח עובדים עם שתי חברות ביטוח לכל היותר, וכ-60% עובדים עם חברת ביטוח אחת בלבד. נתונים אלו ממחישים את החיסרון בפרקטיקה הקיימת בכך שסוכן ביטוח מציע למועמד לביטוח היצע מצומצם של מוצרי ביטוח, וזאת בניגוד לדעה הרווחת לפיה רוב סוכני הביטוח מציעים למבוטחים את המוצרים המתאימים להם ממכלול החברות והמוצרים הקיימים בשוק".

ליאור רוזנפלד. צילום: גיא קרן

בתגובה אומר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד: "אין לנו שום בעיה עם שקיפות; בניגוד לנתונים שמציג הממונה, אני לא מכיר סוכן שעובד עם חברה אחת בלבד; הרוב עובדים עם 3-4 חברות. החוזר נבנה מתוך מחשבה שגויה; אני לא מכיר שוק תחרותי וחופשי יותר משוק הביטוח".

הסוף לדמי הביטול?

בנוסף, אוסר החוזר התניית הליך הצירוף לביטוח והליך התאמת הצרכים בכך שהמועמד לביטוח יישאר מבוטח לתקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה. "בעקבות פניות ציבור שהתקבלו ברשות, עלה כי סוכני ביטוח מצרפים מבוטחים לביטוחים שונים, תוך שמחייבים אותם להישאר מבוטחים למשך תקופת ביטוח מסוימת. מבוטחים שביקשו לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח, נדרשו לשלם דמי ביטול עבור הפוליסה, בנימוק כי מדובר בהחזר הוצאות בגין הייעוץ הראשוני שקיבלו במועד צירופם לפוליסה. התניית הליך הצירוף לביטוח, לרבות הליך התאמת הצרכים עבור מועמד לביטוח, מהווה חסם תחרותי שפוגע ביכולת הניוד של המבוטח לפוליסות אחרות שישרתו את צרכיו בצורה טובה יותר", נכתב בחוזר.

על כך עונה נשיא הלשכה: "איני יודע אם מישהו ברשות שוק ההון ניהל אי פעם עסק עצמאי, אחרת היו יודעים שיש עלויות של שיווק, הפקה, ליווי וייעוץ מקצועי; ביטול פוליסה לאחר תקופה קצרה משאיר את הסוכן עם הוצאות ללא הכנסה. אי אפשר לתכנן פעילות ארוכת טווח כשהופכים אותה לקצרת טווח. חייבים לפתור את הנושא – אולי באמצעות שכר טרחה מהלקוח כבר בעת הייעוץ".

השוואת פרמיות ופוליסות

החוזר מחייב משווק ביטוח להציג למועמד לביטוח את תוצאות הליך התאמת הצרכים שערך עבורו, כולל השוואת פרמיית הביטוח בין פוליסות שונות, השוני בתנאי הפוליסות או השוני בשירות שיינתן למבוטח בבואו לרכוש פוליסה אחת על אחרת, וכל סיבה אחרת בשלה המליץ למבוטח לרכוש את הפוליסה הספציפית הזו.

על חברת ביטוח או סוכן ביטוח לתעד בכתב או בדרך אחרת את פעולותיהן מול המועמד לביטוח והמבוטח בהתאם לחוזר זה, ובכלל זה את תוצאות הליך התאמת הצרכים שערכו עבור המועמד לביטוח. גם בתהליך החלפת פוליסות, חברת ביטוח או סוכן ביטוח ידרשו להציג למועמד לביטוח את כל הסיבות שבשלהן המליצו למבוטח לעבור פוליסה.

נשיא הלשכה מוסיף: "לשכת סוכני הביטוח מצרה על כך שרשות שוק ההון, על אף הידברות ראויה ומקצועית עם הלשכה, מעמיסה הכבדה רגולטורית שאין בה דבר וחצי דבר עם שיפור השירות המקצועי לטובת ציבור המבוטחים במדינת ישראל.

"כבר היום, במסמך ההנמקה הקיים, סוכן הביטוח הפנסיוני מציין את החברות העיקריות עמן הוא עובד, ולא הוכח בשום מחקר כי ציון פרט זה מהווה שיקול שמנחה את ציבור החוסכים הפנסיוני בבחירת המוצר הפנסיוני המתאים לו. לא ניתן להתעלם מהעובדה שמדובר בניסיון נוסף להכביד במטרה להוביל ליצירת 'סוכן אובייקטיבי' אלא הדרך זו אינה ראויה ומתאימה. ציבור המבוטחים בוחר את סוכן הביטוח, איש אמונו, לא לפי סך העמלות או החברות העיקריות שלו, אלא על פי מידת מקצועיותו והתמחותו בביטוח הנדרש למועמד לביטוח, והניסיון לזקק את כל צרכיו של המועמד לביטוח לשאלה מי החברות שמשלמות את עיקר העמלות לסוכן, אין להם דבר וחצי דבר עם שיקולי הלקוח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email