רוזנפלד בבקשה דחופה לברקת: לדחות יישום נספח ב' לחוזר מסמך הנמקה

החוזר אמור להיכנס לתוקף ב־1 ביולי 2019 וענף הביטוח, כמו גם היצרנים וגם הסוכנים, לא הספיקו להיערך לקראתו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, פנה בבקשה דחופה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, לדחות יישום נספח ב' לחוזר מסמך הנמקה, שאמור להיכנס לתוקף ב־1 ביולי.

בנושא זה ביום 20.3.19, וכי "כפי שציינתי במכתבי במרץ ובפגישתנו הנעימה ביום חמישי האחרון, 27.6.19 , הסיבה לבקשתי לדחיית נספח ב' נבעה בעיקרה מהצורך להיערך ליישום נספח ב' אשר התווסף למסמך ההנמקה הקיים ויכנס לתוקף (בראשית יולי), כותב רוזנפלד.

נשיא הלשכה מדגיש כי "נספח ב' הינו מסמך חדש ומורכב אשר מצריך מבעל הרישיון לבצע הנמקה רחבה ביותר, מעבר לנימוקים הקיימים כיום וליתן לציבור המבוטחים תמונת מצב רחבה יותר על החיסכון הפנסיוני שלהם. כאמור, נספח ב' מציב הנחות קבועות לכלל המוצרים על מנת לחשב את היתרה הצבורה בין היתר על בסיס הנחות ביחס לגיל הפרישה, שיעור המדד, דמי הביטוח, ודמי הניהול".

רוזנפלד וברקת |צילום: באדיבות הלשכה

"מכשול בפני עיוור"

עוד מסביר רוזנפלד במכתבו: "סוכן הביטוח הפנסיוני אשר נדרש מחודש יולי לבצע את ההשוואה בין המוצרים השונים ולהוסיף בין שיקוליו השונים את העלות הכוללת של דמי הניהול במוצר הקיים של הלקוח והמוצר המומלץ, לציין את העלויות ביחס לקופת גמל לקצבה עליה ניתנה ההמלצה וכן ביחס לסוגי קופות הגמל לקצבה האחרות כאשר העלות הכוללת תחושב, כאמור, בהתאם להוראות נספח, אלו דרישות שקשה להבין כיצד מצפה הרשות שהדבר יבוא לידי ביטוי.

"כפי שציין היועץ המשפטי של הלשכה, עו"ד עדי בן אברהם, מדובר על נספח לחוזר שאם יכנס לתוקף מחר יחשב בבחינת 'הנחת מכשול בפני עיוור', כלפי ציבור שלם של סוכני ביטוח שממחר יהפכו ללא צייתניים להוראות הרגולציה, שלא מרצונם, בנוגע ליישום החוזר והדרישות הנקובות בו, על כל ההשלכות המשתמעות מכך.

"ההקלה של הרשות כפי שפורסמה לאחרונה (28.5.19) לפיה יש להמשיך לפעול על פי נספח ב' החל מיום התחילה, אך לא במסגרת הפורמט המובנה, הינה בבחינת לעג לרש, שהרי אם הטכנולוגיה עדיין לא ישימה כדי לבצע את הדרוש, כיצד יעשה זאת סוכן הביטוח הפנסיוני בצורה ידנית ללא טעות חישובית?

"יתרה מכך, על פי בדיקה שערכנו לפני הישיבה התברר כי אין בנמצא מערכות אשר מסוגלות להתמודד עם דרישות נספח ב' על מנת ליישם את החוזר, באופן שיאפשר לסוכן הביטוח הפנסיוני לקיים את הוראות החוזר כלשונו ולהעניק לציבור המבוטחים תמונת מצב ביחס לחסכון הפנסיוני שלהם, וקיימת רק חברה אחת שמתהדרת בכך שהיא 'כמעט' מצליחה
לעשות את כל המבוקש בנספח ב'.

"משכך, אני קורא לך כפי שדיברנו בפגישתנו האחרונה, להפעיל את סמכותך ולהורות על דחיית יישום הוראות נספח ב' בחוזר מסמך ההנמקה בחצי שנה נוספת על מנת לאפשר לכלל השחקנים בשוק הביטוח בכלל וסוכני הביטוח בפרט, להיערך ליישום מיטבי של החוזר לטובת ציבור המבוטחים", מסכם נשיא הלשכה את מכתבו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email