רוזנפלד בפנייה דחופה לח”כ גפני: קדם דיון מהיר בוועדת הכספים בנושא סירוב חברות ביטוח לבטח לקוחות עם מוגבלות מקצרת חיים

נשיא הלשכה פנה במכתב דחוף אל יו"ר ועדת הכספים בשל כך שאין יישום לחוק ביטוח חיים במשכנתא למבוטחים עם רקע של מחלות קשות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, פנה במכתב דחוף אל יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני לקדם דיון מהיר שבו יזומנו חברות הביטוח ויבהירו כיצד הם פעלו במהלך חצי השנה שחלפה ליישום הנחיות החוק לעניין ביטוח חיים למבוטחים עם מוגבלות מקצרת חיים, ולטובת הציבור. זאת על רקע דיווחים בתקשורת שמבוטחים עם רקע של מחלות קשות ממשיכים להיות מסורבים על ידי חברות הביטוח.

במכתבו סוקר רוזנפלד את החקיקה בנושא לפיה חודש יולי 2018 נכנס תיקון 18 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובו התווסף פרק ה 2: "הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים". על פי התיקון, "אדם עם מוגבלות מקצרת חיים" הינו אדם עם מוגבלות שאקטואר ממונה הכיר במוגבלות שיש לו, ככזאת שעלולה לקצר את תוחלת חייו לעומת תוחלת חיים ממוצעת בתקופה העולה על שלוש שנים, ובלבד שהאקטואר הממונה קבע שתוחלת החיים של האדם עם המוגבלות עולה על חמש שנים.

רוזנפלד | צילום: יוסי אלוני

בהתאם לתיקון, גוף פיננסי שנותן הלוואות לדיור לא יסרב לתת הלוואה לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים בכפוף לתנאים שנקבעו. במקביל,
נקבע כי מבטח שמוכר ביטוחי חיים לצורך משכנתה לא יסרב למכור ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, אלא בכפוף להוראות
החוק. כך למשל, החלטת המבטח תתבסס על אקטואר ממונה בהתאם לנתונים שנמסרו לו.

עוד קובע התיקון לחוק, כי סירוב מבטח לבטח אדם עם מוגבלות מקצרת חיים תחייב מכתב הסבר אשר יכלול בין היתר את הפרטים הבאים: הסיבות שלא לבטח את האדם עם המוגבלות או הסיבות למתן היחס השונה, פירוט תמצית הנתונים או תמצית המידע עליו התבסס המבטח בהחלטת הסירוב, ציון העובדה שהמועמד רשאי לפנות לממונה על רשות שוק ההון.

גפני | צילום: באדיבות הלשכה

הפרה של הוראות החוק עקב סירוב לבטח אדם עם מוגבלות או סירוב למכור פוליסת ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים
עלולה לגרור עיצומים כספיים. כאמור, לאור ממצאים שפורסמו על חברות שמסרבות לכאורה לבטח בביטוח חיים למשכנתה, בעלי רקע של מחלות קשות, מבקשת הלשכה דיון דחוף בנושא בוועדת הכספים של הכנסת.

"לשכת סוכני ביטוח חרטה על דגלה את ערך השוויון לציבור. סוכני הביטוח פועלים ללא לאות לפעול לטובת כלל הציבור, ללא קשר
למצבם הרפואי ולהנגיש עבורם את הכיסויים הביטוחים הדרושים להם", מדגיש נשיא הלשכה בסיום מכתבו לגפני.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email