רוזנפלד: "האוצר מבצע מחטף ומנסה להכניס לחוק ההסדרים רפורמה שתפגע בציבור ובסוכנים"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משרד האוצר פרסם בתחילת השבוע את טיוטת חוק ההסדרים, לפיה מוצע לבצע את התיקונים הנדרשים במטרה לאפשר שירותי ייעוץ פנסיוני באמצעים דיגיטליים. בין התיקונים המוצעים: לאפשר לתאגיד בנקאי, או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני, להעניק ייעוץ באמצעות הטלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי. מדובר בהטבה ליועצי הבנקים שמשמעותה בסופו של דבר היא פגיעה ביועצים ובסוכנים הפנסיוניים.

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, יש מגבלות על פעילותם של בנקים בתחום הייעוץ הפנסיוני. בין היתר, על בנק המספק ייעוץ פנסיוני חל איסור להתקשר עם מעביד או ארגוני עובדים וכן איסור להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי הסניף. עם זאת, בטיוטת חוק ההסדרים מוסבר כי בשנים האחרונות חלה התפתחות טכנולוגית משמעותית, המאפשרת ללקוחות לקבל שירותים בנקאיים מרחוק, ללא צורך בנוכחות פיזית של מבקש השירות או נותן השירות.

"מהלך נוסף תחת בית היוצר של הבנקים הגדולים", לדברי נשיא הלשכה | צילום: shutterstock

"ההתפתחויות הטכנולוגיות תורמות להתייעלות ומשפרות באופן ניכר את השירות הניתן ללקוחות. האיסור הקבוע בחוק פוגע ביכולתם של לקוחות היועצים הבנקאיים לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי באופן דיגיטלי, מתקדם ונוח. בנוסף, כיום חרף הציפיות כי הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי יהפוך להיות לשירות נפוץ ובעל ערך לציבור, ניכרת ירידה מתמשכת בהיקף הייעוץ ובמספר בעלי רישיון יועץ פנסיוני", מוסבר בטיוטה.

עוד נכתב: "התפרצות נגיף הקורונה המחישה הלכה למעשה את הצורך הקיים בשוק לקבלת שירותי ייעוץ פנסיוני דיגיטלי, זאת לאור צמצום היכולת של לקוחות להגיע לסניף הבנק, בפרט לשם קבלת ייעוץ פנסיוני. זאת בשעה שהשינויים בשווקים בארץ ובעולם, וסיום או צמצום העסקתם של עובדים רבים, הביאו לעלייה בצורך לקבלת ייעוץ פנסיוני. החסמים הקיימים בחוק כאמור יצרו ללקוחות אלה קושי רב לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי דווקא בעת זו. לאור האמור, מוצע לאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעים דיגיטליים. זאת בדומה לייעוץ שבאפשרותם של בעלי רישיון שאינם תאגידים בנקאיים להעניק לפי החוק".

"שולחים זרועות שיווקיות"

נשיא לשכת סוכני הביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד, מסר: "הלשכה תומכת בכל מהלך שיפשט הליכים ויסייע לציבור החוסכים. עם זאת, מדובר על מהלך נוסף תחת בית היוצר של הבנקים הגדולים, אשר תחת איצטלת הקורונה ביקשו הקלה למספר חודשים, וכעת מבקשים לשלוח זרועות שיווקיות לעולם הביטוח הפנסיוני באופן קבוע. אנו סמוכים ובטוחים שגם ברשות שוק ההון, לא יאפשרו לתת יד למצב זה, בו הגופים הבנקאים יחלו לייעץ לציבור מרחוק בתחום הפנסיוני. תכלית החקיקה היתה לאפשר יעוץ בתוך כותלי הבנק בלבד, כל דרך אחרת אין לה מקום ולא ניתן לה יד. הציבור צריך לקבל ייעוץ ושיווק פנסיוני מסודר ומקצועי על ידי בעלי רישיון מורשים, דוגמת סוכן ביטוח פנסיוני מפוקח. לצערנו, הצעות חקיקה שכאלה, עלולות לפגוע בטובת הציבור, ומתן ריכוזיות יתר לגופים הבנקאים, תגיע אך ורק על חשבון ציבור החוסכים לפנסיה. מכאן נובעת ההתנגדות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email