רוזנפלד לברקת: "הוזלת תעריפים לציבור היא דבר מבורך – אך לא נשלים עם פגיעה בסוכנים"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"אני קורא לך במכתבי זה להקפיא את המהלך ביחס לאישור תוכניות הביטוח בנוגע לריסק עד להבהרות והסדרת הנושא בפגישתנו הקרובה".

כך כתב נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, במכתב ששלח הבוקר לממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת. במכתב מתריע רוזנפלד בפגיעה חמורה בסוכני הביטוח וזאת בהמשך למסמך ההבהרה שהוציאה הרשות לחברות הביטוח, שעיקרה הוזלת תעריפי הריסק בביטוחי המנהלים בתוכם מגולמת, גם אם לא באופן  גלוי ורשמי, פגיעה משמעותית בעמלות סוכני הביטוח.

רוזנפלד בכנס אלמנטר 2018 באילת | צילום: שלומי דעי

רוזנפלד מציין: "למען הסר ספק, לשכת סוכני ביטוח תתמוך בכל הליך המוביל להוזלת עלויות הביטוח לציבור המבוטחים, אך נראה כי הפעם חרגה הרשות מסמכותה עת בחרה להתערב בגובה ההוצאה לצורכי הפצה שקבעו הגופים המוסדיים, התערבות שאין לה מקום.

"עמלת סוכן הביטוח לא הוגבלה מעולם על ידי רשות שוק ההון, אשר הבהירה כי היא אינה מתערבת ביחסים המסחריים הקיימים בין הגופים המפוקחים. והנה, על אף האמור, רשות שוק ההון בראשותך, פעלה, לכאורה, מול הגופים היצרנים להגביל את העמלה שהם יכולים לשלם לסוכן הביטוח".

פגיעה אנושה בסוכנים

מסמך ההבהרה של רשות שוק ההון כולל תשלום החזר עמלות על ידי הסוכנים במקרה ביטול הפוליסות על ידי המבוטח מכל סיבה שהיא במשך שש השנים הראשונות לפוליסה. "מצד אחד, מאפשרים לגופים המוסדיים הכנסה קבועה ובטוחה בדמות החזר עמלות ההיקף, מאפשרים להם מכירה ישירה, ללא קיזוז עמלות, ומאידך משיתים על הסוכן העצמאי הן את החזר העמלות החד פעמיות, והן את הצורך בפניית שירות פעם בשנתיים", מדגיש רוזנפלד.

"התערבות זו לא מלמדת על רצון הרשות בקיומם של סוכני הביטוח בישראל ואנו לא יכולים לתת יד להתנהלות שכזו, שכל כולה פגיעה אנושה בציבור סוכני הביטוח ובני משפחותיהם. הרשות צריכה לחדול מהתנהלותה החדשה ולאפשר לסוכני הביטוח לנהל את המשא ומתן המסחרי בינם לבין חברות ביטוח בצורה ישירה ובלי התערבות הרשות, כך היה בעבר וכך צריך להיות בעתיד. פעילות זו מצד רשות שוק ההון באופן הפוגע בשוק החופשי ומאפשר מצב שבו הרשות מגבילה, באופן ישיר ו/או עקיף, את היקף העמלות לגוף המשווק, מהווה התערבות לא הוגנת שאינה חוקית, אינה מידתית ואינה סבירה באופן שפוגע ומתערב בהכנסותיהם של סוכני הביטוח".

 

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email