רוזנפלד לברקת: לדחות בשנה נוספת את יישום חוזר מסמך ההנמקה

נשיא הלשכה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: "אין בנמצא מערכות המסוגלות להתמודד עם דרישות נספח ב' לחוזר"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד, פנה אתמול אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת בבקשה לדחות בשנה את יישום חוזר מסמך ההנמקה. תיקון החוזר שפורסם בשנה שעברה אמור להיכנס לתוקף ביולי 2019, לאחר שכבר נדחה בשנה, בכפוף לתיקון מספר סעיפים אשר מועד תחילתם קוצרה.

"הסיבה לקביעת מועד תחילה דחוי לשנה, נבע בעיקרו מהצורך להיערך ליישום נספח ב' אשר התווסף למסמך ההנמקה הקיים. נספח ב' הינו מסמך חדש ומורכב אשר מצריך מבעל הרישיון לבצע הנמקה רחבה ביותר, מעבר לנימוקים הקיימים כיום וליתן לציבור המבוטחים תמונת מצב רחבה יותר על החסכון הפנסיוני שלהם", מסביר רוזנפלד בפנייתו לממונה.

מימין: רוזנפלד וברקת | צילום: באדיבות הלשכה, אוראל כהן

הנשיא מביא את נימוקי ההסבר של הרשות עצמה לדחייה הראשונה לפיהם: "על מנת לבצע בחירה מושכלת בסוג המוצר הפנסיוני, יש לבחון את התועלות הכלכליות של המוצר הנבחר לכל אורך תקופת החיסכון. על מנת לאפשר השוואה עניינית בין המוצרים הפנסיוניים השונים, נקבעו הנחות אחידות לשימוש כלל הגופים המוסדיים ובעלי הרישיון, ובגין כלל המוצרים הפנסיוניים. בנוסף, נקבע אופן חישוב היתרה הצבורה לסוף תקופת החיסכון ואת הקצבה החזויה בגיל הפרישה של החוסך".

נספח ב' מציב הנחות קבועות לכלל המוצרים על מנת לחשב את היתרה הצבורה בין היתר על בסיס הנחות ביחס לגיל הפרישה, שיעור המדד, דמי הביטוח ודמי הניהול.

לטענת רוזנפלד, "סוכן הביטוח הפנסיוני יידרש לבצע את ההשוואה בין המוצרים השונים ובין יתר השיקולים הוא יידרש לציין את העלות הכוללת של דמי הניהול במוצר הקיים של הלקוח והמוצר המומלץ, לציין את העלויות ביחס לקופת גמל לקצבה עליה ניתנה ההמלצה וכן ביחס לסוגי קופות הגמל לקצבה האחרות כאשר העלות הכוללת תחושב, כאמור, בהתאם להוראות נספח ב'.

"על פי בדיקה שערכתי התברר כי אין בנמצא מערכות אשר מסוגלות להתמודד עם דרישות נספח ב' על מנת ליישם את החוזר, באופן שיאפשר לסוכן הביטוח הפנסיוני לקיים את הוראות החוזר כלשונו ולהעניק לציבור המבוטחים תמונת מצב ביחס לחסכון הפנסיוני שלהם".

לאור הנ"ל, מבקש רונזפלד כאמור לדחות יישום הוראות חוזר מסמך ההנמקה בשנה נוספת כדי "לאפשר לכלל השחקנים בשוק הביטוח בכלל וסוכני הביטוח בפרט, להיערך ליישום מיטבי של החוזר לטובת ציבור המבוטחים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email