רוזנפלד לממונה ברקת: "לרשות אין סמכות להכשיר המצב הבלתי חוקי בתחום ביטוחי הנסיעות לחו"ל"

נשיא הלשכה מבקש מהממונה על שוק ההון לחזור בו מכוונתו להאריך את הפטור מחוזר הלידים לסוכני נסיעות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד, פנה במכתב אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, וביקש ממנו לחזור בו מכוונתו לדחות את יישום חוזר הלידים בתחום ביטוח נסיעות לחו"ל עד יולי 2019. זאת עוד לפני השימוע שתקיים הרשות לגבי הטיוטה שפורסמה בנושא בשבוע שעבר. מדובר בטיוטה בה הציע הממונה להאריך את הפטור לסוכני הנסיעות מתחולת חוזר "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי", שנכנס לתוקף ב-10 באוקטובר 2018.

"כניסתו לתוקף של חוזר הלידים, ביום 10.10.18, שמה קץ לכשל שוק ארוך שנים לפיו סוכני נסיעות, בניגוד גמור להוראות החוק וחרף העובדה כי מדובר על עבירה שמאסר בצידה מכרו ושיווקו ביטוח. והנה, כרעם ביום בהיר, מספר שבועות לאחר מכן, מפרסמת רשות שוק ההון טיוטה חדשה, אשר מתעתדת להכשיר, ככל שתכנס לתוקף, את המשך כשל השוק הן באופן רטרואקטיבי, והן לעתיד – עד ליום 20.7.19.

רוזנפלד. "לא נאפשר פגיעה בציבור הלקוחות" | צילום: יוסי אלוני

"למען הסר ספק יובהר כבר עתה – לשכת סוכני ביטוח בישראל תתנגד בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת לוודא כי טיוטה זו לא תהפוך לחוזר מחייב. "לא יעלה על הדעת שרשות מפקחת האמונה על טובת הציבור תאפשר מצב לא חוקי שבו סוכני נסיעות, חסרי כל הבנה בביטוח, ישווקו פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל ואיש לא יפקח עליהם", טוען רוזנפלד במכתבו לברקת.

סוכני הנסיעות הפנימו

רוזנפלד מדגיש, כי סוכני נסיעות רבים כבר הפנימו את חוזר הלידים ופועלים על פיו "והנה למרות עובדה זו עדיין מנסה הרשות ליתן הכשר לאותו מיעוט של סוכנים שאינם פועלים על פי חוזר הלידים – תכלית זו אינה ראויה ואנו מתנגדים לה כפי שיפורט במכתבנו ואנו תקווה כי הרשות תחזור בה מכוונתה זו".

רוזנפלד סוקר במכתבו את השתלשלות האירועים בנושא ביטוח הנסיעות ובה דרישת בג"צ לתיקון חקיקה על מנת לאפשר לסוכני הנסיעות למכור ביטוח. "בחודש מאי 2018, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק המאפשרת לסוכני הנסיעות למכור ביטוח. הואיל והכנסת יצאה לפגרה, ועל מנת למצות הליכי חקיקה של הצעת החוק, מוצע לדחות את מועד התחילה.

יום לאחר אישור ועדת השרים הונחה ההצעה לדיון מוקדם ביום 30 במאי 2018 במליאה. עד לכתיבת שורות אלו, לא השתנה דבר ביחס להצעה וספק אם ישתנה דבר כלשהו בעתיד הנראה לעין. זאת ועוד, הסיעה אשר הגישה את הצעת החוק, הודיעה על פרישתה מהקואליציה ומשכך הפכה הצעת החוק להצעה מטעם האופוזיציה, כך שסיכוייה של ההצעה לעבור צומצמו, שלא לומר אפסו בכנסת המכהנת כיום", מדגיש נשיא הלשכה.

בניגוד לעמדת בג"צ

עוד טוען רוזנפלד במכתבו: "מדינת ישראל היא מדינת חוק. לא יעלה על הדעת והדבר כלל לא מתקבל, שחרף עמדת בג"צ אשר העניקה ארכה ארוכה יותר מארכת הרשות – במקום נובמבר 17, נקבעה ארכה עד מאי 2018, והרשות המבצעת, האמונה על קיום הוראות החוק אף האריכה את המועד ליום 10.10.18 בו החוזר נכנס לתוקף".

"כעת הרשות מתריסה כנגד עמדת בג"צ ובניגוד לחוזר קיים שמתקן את העוולה החוקית, מאפשרת מיוזמתה הוצאה של חוזר המאשר ומכשיר מצב לא חוקי, שאף הרשות יודעת שהוא אינו חוקי. הדבר חמור עוד יותר לנוכח העובדה שבניגוד לעבר בו האריכה הרשות את הפטור לסוכני הנסיעות, הרי שב־10.10.18 חוזר הלידים נכנס לתוקף ביחס לסוכני הנסיעות, ובמקום שהרשות תפעל לאכוף את הוראותיו, היא מבקשת להחיל את הפטור רטרואקטיבית, ולהכשיר את התנהלותם של סוכני הנסיעות בניגוד גמור לחוק".

רוזנפלד מדגיש, כי לרשות גם אין סמכות לכך: "בהתאם ליעוץ המשפטי שקיבלנו לרשות אין כל סמכות להכשיר מצב בלתי חוקי, חרף הוראות חוזר מחייבות הקובעות הוראות מתקנות מיום 10.10.18, ובניגוד להוראות החוק והכל בנימוק, לא סביר, שקיימת הצעת חוק בתוקף".

לדבריו, במאי 2018 פנתה לשכת סוכני ביטוח לרשות וביקשה לתהות על פשר הארכה עד אוקטובר 2018. נמסר לה כי מדובר על ארבעה חודשים בודדים, זמן סביר להערכות ולהעברת התיקון לחוק. לשכת סוכני ביטוח חרקה שיניים אך הייתה מוכנה להמתין ארבעה חודשים שלאחריהם עדיין נותרה הצעת החוק ללא התקדמות".

מצב שגוי ומסוכן

רוזנפלד מדגיש כי לשכת סוכני ביטוח לא תאפשר מצב בו תינתן ארכה נוספת למצב לא חוקי כלפי הציבור: "אנו לא נהיה מוכנים לפגיעה בציבור הלקוחות, אשר רוכשים מוצר ביטוח כה חשוב ומהותי, על ידי מוכרן של סוכני הנסיעות, ללא רישיון ובניגוד לחוק. לכן, אני פונה אליך, בטרם פרסום הטיוטה האמורה, בדרישה מפורשת, לעצור את כדור השלג ולחזור בך מכוונתך זו, שאם לא כן, לא יהיה מנוס מלפנינו מלנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו לשם עצירת המהלך השגוי והמסוכן הנ"ל", אומר נשיא הלשכה.

עוד הוא טוען, כי גם במישור הציבורי לשכת סוכני ביטוח רואה באמירה לפיה ניתן לשווק לציבור פוליסות ביטוח ללא רישיון, מהלך מוטעה ומסוכן לציבור והרסני ביותר לשמירת זכויות המבוטחים: "האם יעלה על הדעת כי סוכנות הנסיעות תדע ליתן למועמד לביטוח פירוט בדבר עיקרי הביטוח, הסייגים והכיסויים? האם הטענות מטעם הרשות בדבר מאמצי האכיפה לשמר רמת מקצועיות שתגן על הציבור עולה בקנה אחד עם הרצון להוציא חוזר ששומט את הקרקע תחת המקצועיות?".

רוזנפלד מזכיר במכתבו את מסקנות הוועדה ל"בחינת מעמדו של סוכן הביטוח" לפיהן "יש לשרש את הנוהג הרווח של שיווק ביטוחים בניגוד למצוות חוק הפיקוח. יש למנוע את קשירתן של עסקאות ביטוח באמצעות מתווך שאיננו סוכן מורשה. כל תיווך בעסקת ביטוח חייב להיעשות אך ורק על ידי מתווך מורשה. (בס' 3.2 ל"דו"ח הועדה לבחינת מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח" עמ' 18־19 לדו"ח מיום 25.1.1998)".

לבסוף מדגיש נשיא הלשכה: "לשכת סוכני ביטוח, בראשותי, תעשה כל אשר בידה, בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה, על מנת למנוע מקרים בהם הציבור יפגע עקב מכירת ביטוח על ידי גורמים שאינם בעלי רישיון, שלא ידעו למכור את הפוליסה המתאימה ביותר לצורכיהם, ואשר עלולה לגרום להם נזק ממוני רב".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email