רוזנפלד לסלינגר: מי ייתן שירות למאות אלפי מבוטחים מחר בבוקר?

נשיא לשכת סוכני ביטוח פנה לממונה בבקשה להעניק תקופת הערכות של שנה לנייר העמדה העוסק בהליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד, פנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר בבקשה להעניק תקופת הערכות של שנה לנייר העמדה העוסק בהליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני.

מדובר בהבהרה שפרסמה סלינגר בשבוע שעבר בנושא הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני ולפיה: "סוכן ביטוח פנסיוני שמבצע עסקה לגבי מוצר פנסיוני עבור לקוח, בין היתר צירוף למוצר פנסיוני, מחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני כפי שנקבע בהוראות החוק. כחלק מהליך השיווק הפנסיוני עליו לברר את צרכיו של הלקוח ולבחור עבורו את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים לו ביותר וכן לנמק בכתב את המלצתו".

רוזנפלד וסלינגר. סוכנים לא יוכלו לספק שירות כנדרש

עוד מבהירה הממונה כי "גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה רק במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח פנסיוני 'עסקה' כחלק מהליך של שיווק פנסיוני. ככל שלא מבוצע הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי אינו רשאי לשלם עמלת הפצה".

עם זאת, סלינגר מציינת כי "בנסיבות העניין, ובהתחשב, בין השאר, בהיקפה של הפרקטיקה הקיימת, אין בכוונתי להפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות לי בכל הקשור לפעולת הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח הפנסיוני ביחס לעמלת הפצה ששולמה לסוכן ביטוח פנסיוני לפני פרסום ההבהרה בשל ביצוע עסקה ללא הליך שיווק פנסיוני".

השפעה על כלל הציבור

"לא יעלה על הדעת, לא סביר ולא מידתי הדבר, שנושא כה מהותי, המשפיע באופן כה נרחב על כלל הציבור במשק, בדגש על האוכלוסיות המוחלשות, על מעסיקים וכן על סוכני הביטוח, יועבר בדרך של הודעת הבהרה קצרה ולאקונית, ללא מתן תקופת הערכות תוך לגיטימציה לביטוח הסכמים רטרואקטיבית, וזאת חרף נוהג שהתקיים מעל עשור", הדגיש רוזנפלד במכתבו לסלינגר.

במכתבו לממונה טוען רוזנפלד עוד כי "המשמעות של ההבהרה הינה כי סוכנים שכרתו הסכמי צירוף לרבים, כבר למעלה מעשור במסגרת הסכמי התקשרות עם גופים מוסדיים, לא יקבלו ממועד ההבהרה תשלומים על הסכמים שכבר נחתמו – והכל ללא תקופת הערכות וללא כל הודעה מוקדמת".

עוד טוען נשיא הלשכה בפני סלינגר: "ההבהרה ואופן פרסומה עלולה להוביל למצב בו סוכנים לא יוכלו לספק לציבור העובדים והמעסיקים את השירות כנדרש. גם הגופים המוסדיים לא ערוכים בעת הזו לשרת ציבור של מאות אלפי לקוחות שנותרים ללא סוכן ביטוח. מי ייתן שירות למאות אלפי המבוטחים ולמעסיקים כבר מחר בבוקר?"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email