רוזנפלד: "על חברות הביטוח לפצות את המעסיקים"

בעקבות הוראת שעה של משרד הבריאות להכיר בבידוד כימי מחלה אומר נשיא הלשכה כי יש לפצות את המעסיקים על ימי היעדרות העובדים בהתאם לפוליסת "ימי מחלה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות הנחיית משרד הבריאות למעסיקים להכיר בתקופת הבידוד של עובדים עקב מגיפת הקורונה, כימי מחלה, אמורות חברות ביטוח שמעסיקים רכשו מהן פוליסת "ימי מחלה" כדי לפצות את המעסיקים על היעדרות העובדים.

נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד קרא לחברות הביטוח: "היצמדו להנחיית משרד הבריאות ופצו את המעסיקים על ימי ההיעדרות של העובדים, בהתאם לפוליסת 'ימי מחלה'. פוליסה זו קיימת במספר חברות". השבוע פרסמה פרופ' סיגל סדצקי ראש שרותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הוראת שעה מחייבת על "עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם.

סו"ב ליאור רוזנפלד | צילום: באדיבות הלשכה

על פי הוראת השעה:

1. בהמשך למסמכים בסימוכין, ניתנת בזאת תעודת מחלה, לפי חוק דמי מחלה, ולפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), לפי העניין, שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות להיעדר מהעבודה מפאת מחלה, וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על עובד או על ילדו השוהה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם.

2. תעודת המחלה תינתן בהתאם להצהרת העובד, על פי הנוסח המצורף לעדכון זה.

3. יוזכר, כי ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם, תצורף להצהרה הוכחה על כך.

4. מובהר, כי עובד או ילדו ששהו בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם, והעובד הצהיר בפני מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email