"רוצים לאפשר לסוכני הביטוח טיפול מיטבי במבוטחים"

הלשכה מבקשת לצרף את סוכני הביטוח בהצעת החוק על חיסיון מידע בייצוג לקוחות כך שלא יצטרכו לחשוף בפני הרשויות פרטים שנמסרו להם על ידי המבוטחים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בישיבות עבודה שקיים נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק בכנסת בשבוע שעבר, התקיימה פגישת היכרות עם חבר הכנסת יצחק פינדרוס (יהדות התורה). בפגישה נכחו גם יו"ר ליסוב סו"ב אלי ארליך ולוביסט הלשכה לירן בן הרוש.

נמסר כי הפגישה התפתחה לכיוונים קונסטרוקטיביים ובין היתר עלתה בקשה של הלשכה לצרף את סוכני הביטוח להצעת החוק שמקדם פינדרוס יחד עם חברי כנסת אחרים מכל המפלגות בכנסת.

ח"כ פינדרוס (מימין), אייזיק (באמצע) וארליך | צילום: באדיבות לשכת סוכני הביטוח

הצעת החוק, שהונחה על שולחן הכנסת ב-9 במרץ 2022, מתייחסת כרגע לרואי החשבון והכוונה היא כאמור לבחון שהצעת החוק תחול גם על סוכני הביטוח.

על פי הצעת החוק: "רואה חשבון כהגדרתו בחוק רואי חשבון, התשט"ו–1955, אינו חייב למסור ראיה על דבר הנוגע לאדם שנזקק לשירותו והדבר הגיע אליו תוך עבודתו כרואה חשבון והוא מן הדברים שלפי טיבם נמסרים לרואה חשבון בדרך כלל מתוך אמון שישמרם בסוד, והוא הדין בעובד של רואה חשבון אשר דברים ומסמכים שנמסרו לרואה החשבון הגיעו אליו אגב עבודתו בשירות רואה החשבון, אלא אם ויתר האדם על החסיון".

שיח גלוי ומקצועי

בדברי ההסבר להצעת החוק, נכתב כי "פקודת הראיות קובעת רשימה של אנשי מקצוע שבעניין עדותם לא חלה חובת מסירת ראיה בכל הנוגע לדברים שנמסרו להם מטעם לקוחותיהם, במסגרת מתן השירות המקצועי, ומתוך אמונה שישמרו בסוד. הוראות אלה נקבעו כדי למנוע פגיעה בשיח החופשי בין בעלי המקצוע המנויים בחוק לבין לקוחותיהם ולאפשר שיח כן, גלוי ומקצועי. ברשימת בעלי המקצוע נכללים רופא, עורך דין, פסיכולוג, עובד סוציאלי וכהן דת".

"במסגרת עבודתו, רואה חשבון מייעץ ללקוחות בנושאים כלכליים. לייעוץ שניתן ישנן נפקויות רבות ביחס ללקוח. במסגרת הייעוץ נחשף רואה החשבון לחומר רב של לקוחותיו ועל כן נדרש חיסיון ביחס לחומרים שעוברים אליו על מנת לאפשר ללקוחות לקבל ייעוץ מקצועי ככל הניתן ובאופן חופשי.

"לפיכך, הצעת החוק מבקשת לצרף את רואה החשבון לרשימת בעלי המקצוע הקבועה בפקודת הראיות, תוך קביעה שחיסיון זה יהיה ניתן להסרה בוויתור של הלקוח. כמו כן, מוצע לקבוע שחיסיון זה לא יחול כאשר מדובר בראיה שנמסרה לידי רואה חשבון מבקר כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט–1999. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1820/24)".

מהלשכה נמסר: צירוף סוכני הביטוח לרשימת המקצועות עליהם לא חלה חובת מסירת ראיה על דברים שנמסרו להם מלקוחותיהם יאפשר להם טיפול מיטבי במבוטחים. למשל, מול רשויות המס בנושאי פרישה של לקוחות הסוכנים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email