רכישה חוזרת: מגדל רוכשת מבנק מזרחי טפחות 80% מתיק המשכנתאות שלו

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

חברת הביטוח מגדל רוכשת עבור עמיתיה 80% מתיק המשכנתאות של מזרחי טפחות בהיקף של 725 מיליון שקל. מדובר בעסקה הרביעית עם הבנק, שכן בחודש דצמבר 2017 רכשה מגדל 80% מתיק המשכנתאות בהיקף כולל של 1.3 מיליארד שקל, ובשנת 2016 בוצעו שתי עסקאות רכישה נוספות של תיק משכנתאות בהיקף כולל של קרוב ל־1.5 מיליארד שקל.

עבור מגדל מדובר בעסקה משמעותית נוספת להרחבת תיק האשראי הישיר שנמצא בתנופה בארבע השנים האחרונות. רכישת תיק המשכנתאות היא אלטרנטיבת השקעות סולידית המוכחת כנכונה עבור עמיתי החברה.

צילום: shutterstock

את העסקה מטעם מגדל ביטוח הובילו רות לוי, מנהלת מערך האשראי, ואסף שהם, מנהל חטיבת ההשקעות. את העסקה ליווה רו"ח ברוך גובי ממשרד עובד גובי ושות'.

מטעם מזרחי טפחות הוביל את העסקה שי שליטא, האחראי על פעילות הסינדיקציה הפועלת במסגרת החטיבה העסקית שבניהול אופיר מורד. ליוו את המהלך עורכות הדין ורד צוהר טואף ומיכל מנדלסון.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email