רכישת אובדן כושר עבודה מתוך כספי התגמולים – שינויים החל מתאריך 1/4/2019

החל מחודש אפריל יחול שינוי בביטוחי המנהלים בכל הקשור לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה מתוך כספי התגמולים המופקדים לפוליסה; זה כל מה שאתם צריכים לדעת בנושא
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

החל מתאריך 1/4/2019 חל שינוי במסגרת ביטוחי המנהלים בכל הקשור לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה מתוך כספי התגמולים המופקדים לפוליסה. כיום קיימת מגבלה של רכישת אובדן כושר עבודה וריסק מתוך כספי התגמולים עד 35% בלבד וזאת על בסיס תקנות משנת 2013.

החל מתאריך 1/4/2019 יחושב מראש שיעור הכיסוי לאובדן כושר עבודה לכל תקופת הביטוח וזאת תחת המגבלה כי שיעור זה לא יעלה על 35% מההפקדות לתגמולים בכל נקודת זמן ועד תום תקופת הביטוח.

יובל ארנון | צילום: באדיבות הלשכה

המבחן אשר יאפשר או לא יאפשר רכישת כיסוי לאובדן כושר עבודה במגבלות ה־35% לאורך כל תקופת הביטוח יתבסס על מספר הנחות יסוד: גידול בשכר המבוטח בגובה של 2% בשנה לאורך כל תקופת הביטוח; רציפות בהפקדות ועל בסיס אותו שיעור שנקבע ביום הפקת הפוליסה; ריבית היוון שנתית של 2.91%.

ביצוע סימולציה

כאמור, החל מתאריך 1/4/2019 בכל רכישה של כיסוי אובדן כושר עבודה במסגרת כספי התגמולים בביטוחי מנהלים תתבצע סימולציה על ידי מערכות החברה המבטחת – מהו אובדן הכושר המקסימלי הניתן לרכישה – כאשר מעבר להנחות היסוד אשר צוינו לעיל יילקחו בחשבון גם כיסויים נוספים, אם קיימים, מתוך ההפקדות לתגמולים, כמו תוספות מקצועיות, רפואיות, ריסקים והרחבות לאובדן הכושר.

למעשה החברה המבטחת מבצעת סימולציה מיום קבלת ההצעה ולאורך כל תקופת הפוליסה על בסיס הנחות היסוד, ורואה האם ניתן להבטיח את גובה הכיסוי המתבקש או לא. במידה שלא, חובה להחתים את המבוטח על כך.

אפשרות נוספת היא קניית הכיסוי המתבקש ביום עריכת הפוליסה, אך לאורך השנים אחת מהנחות היסוד לא מתקיימת ואז חייבת החברה להוציא הודעה למבוטח על שינוי הכיסוי. הכללים החדשים יחולו על פוליסות ביטוחי מנהלים מ־1/1/2019 בהן יש הפקדה לאובדן כושר עבודה מתוך התגמולים. אין אפשרות לתת תעריף מפעלי על אובדן כושר עבודה אשר יירכש מתוך כספי התגמולים.

במידה ולמבוטח נרכש כיסוי מתוך כספי התגמולים שהינו קטן מ־75% הנדרש, יש אפשרות להציע לו לרכוש בפוליסה פרטית את ההשלמה ל־75% על חשבונו, בכפוף לממסר כספי והצעה. מערכות המכירה של היצרנים אמורות לתמוך בשינוי זה כבר מאפריל 2019 ולאפשר לכל סוכן לקבל אינדיקציה בזמן חישוב ההצעה האם ניתן לרכוש אכ"ע מלא או חלקי בלבד.

הכותב הוא מנכ"ל משותף במשרד "ארנון את וינשטוק"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email