רכשתם רכב? ערכו מיד ביטוח על שמכם

העברת בעלות על רכב מפקיעה את הפוליסה הישנה, אך מה דין פוליסה בעסקה שבוצעה בתשלומים, וכיצד גיל הנהג קשור לכך?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאחרונה התבררו בבית משפט השלום ברמלה מספר תביעות מאוחדות בעניין תאונת דרכים שהתרחשה. לא הייתה מחלוקת לגבי זהות הנהג שגרם לנזק, אך הועלתה שאלה ביחס לכיסוי הביטוחי, שכן הרכב היה רשום על שם מבוטח שהיה מכוסה בביטוח צד שלישי, אך הוא לא היה הנהג אלא בעליו הקודמים של הרכב.

הקונה (הנהג) טען כי המבוטח (המוכר) מכר לו את הרכב שעבר תאונה, ועל כן הביטוח בתוקף.

חברת הביטוח טענה כי אין כיסוי לנזקים שנגרמו על ידי הנהג והפוליסה כבר אינה בתוקף, שהרי עצם המכירה הפקיעה את תוקפת הפוליסה שהינה אישית ולא ניתנת להעברה.

על פי החוזה נקבע כי מרגע העברת הבעלות הנהג יהיה אחראי לרכב | צילום: shutterstock

בנוסף, הנהג אינו עומד בכלל בתנאי הפוליסה, שהרי במועד התאונה היה מתחת לגיל 24 שהינו הגיל המינימלי לנהוג על פי הפוליסה, ואין מדובר על שימוש חד פעמי ואקראי אלא שימוש קבע.

הנהג השיב כי הפוליסה הייתה בתוקף, כי הבעלות טרם הועברה בפועל הואיל וטרם שילם את מלוא התמורה בגין הרכב. לעניין חריג הגיל, הרי שלאור הלכת פיקאלי, הוא זכאי לכל הפחות לתגמולי ביטוח מופחתים.

עסקה בתשלומים

המבוטח העיד בדיון בבית המשפט כי הוא אכן מכר את הרכב לנהג, אך בשל מחסור כספי ביקש הנהג לרכוש את הרכב בתשלומים, ולכן עד להשלמת התשלומים נותר הרכב רשום על שם המבוטח.

עם זאת הוסיף המבוטח כי הנהג ציין בפניו כי הוא בן 24, ולכן הוא סבר שהפוליסה תחול עליו כי היא מכסה כל נהג. הנהג העיד כי ידע שהפוליסה של המבוטח מכסה כל נהג, וכי זו נותרה בתוקף הואיל והוא טרם נשא בכל התשלומים עבור הרכב. 

הרכב נמכר על ידי המבוטח לנהג מספר ימים לפני התאונה, אך בכפוף לכך שהבעלות לא תועבר עד להשלמת מלוא התמורה.

בית המשפט חזר והדגיש בתביעות שונות בעבר כי חוזה הביטוח הינו חוזה אישי שלא ניתן להעברה. חוזה הביטוח מבוסס על נתונים אישיים של המבוטח, והוא נקבע לאחר חיתום וקביעת גובה הפרמיות.

עולה השאלה האם המבוטח נותר בעל אינטרס ביטוחי ברכב, והאם העסקה טרם השתכללה בינו לבין הנהג?

על פי חוזה המכירה של הרכב נקבע כי מרגע העברת הבעלות הנהג יהיה אחראי לרכב וכי הנהג יהיה אחראי מרגע החזקתו ברכב לכל קנס ו/או נזק שיגרם לרכב. ולמרות זאת היה זה המבוטח אשר טיפל בהשבת הרכב ממגרש החניה של המשטרה אליו הרכב נגרר. בנוסף, המבוטח היה זכאי לקבל את הרכב לידיו אם הנהג לא ישלם את יתרת התשלומים, לפיכך קובע בית המשפט כי זיקת המבוטח לרכב לא נותקה והוא נותר בעל אינטרס ביטוחי ברכב, הדבר מצטרף לעובדה שהפוליסה נותרה בתוקף ולא בוטלה על ידי המבוטח חרף ההוצאה הכספית שבהשארתה בתוקף. גם העובדה כי המבוטח הסכים שהפוליסה תישאר בתוקף כל עוד לא הועברה הבעלות מחזקת את האינטרס הביטוחי של המבוטח ביחס לרכב.

 גיל הנהג

אין חולק כי במועד התאונה הנהג אינו עומד בתנאי הפוליסה הואיל והינו בן פחות מ-24 כאמור בדרישות הפוליסה. הנהג הפנה להלכת פיקאלי אשר קבעה את קיומו של כיסוי ביטוחי גם מקום בו לא עמד הנהג בתנאי הפוליסה. בית המשפט אשר התייחס להלכה זו, מדגיש כי בהלכת פיקאלי נקבע כי אם יוכח קיומו של "דבר מה נוסף" תוחרג זכאותו של המבוטח לכיסוי הביטוחי , כלומר

בסיטואציה בה הנהיגה הייתה בידיעתו של בעל הפוליסה תוך ביטוי להסכמתו המתמשכת, הדבר יפטור את חברת הביטוח מתשלום תגמולי ביטוח ולא רק באופן יחסי. 

לאור זאת קובע בית המשפט כי אין מקום להעניק כיסוי ביטוחי לנהג בהתבסס על הפוליסה של המבוטח. עצם העובדה כי המבוטח שאל את הנהג האם הוא בן 24 וזה השיב לו בחיוב – מלמד כי הנהג היה מודע לכך שקיימת מגבלת גיל בפוליסה או לכל הפחות היה יכול להיות מודע לה.

בית המשפט מציין כי הצדדים לעסקת המכירה, הן המבוטח והן הנהג, לא עדכנו את חברת הביטוח על הסכם המכר והעברת הרכב לאחריותו של הנהג. בנוסף, המבוטח היה ער למגבלות הפוליסה וכן גם הרוכש – ולאור האמור בהסכם המכר,  הרי שאין חולק כי לעניין האחזקה ברכב אכן היא עברה לאחריותו המלאה של הנהג ולכן מדובר בשימוש רציף ומתמשך בו ולא מדובר בשימוש מקרי וחד פעמי.

לאור עובדות אלו קבע בית המשפט כי אף שהוכח קיומו של קשר כלכלי בין המבוטח לבין הרכב, הרי שאין מקום להחיל אחריות לחברת הביטוח ומשכך הוא דוחה את התביעה כנגד חברת הביטוח והמבוטח ומחייב את הנהג בהוצאות הנזק שנגרמו לצד שלישי. 

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

כמו שאומרת האמרה הידועה: "אם יש ספק אין ספק" – אתם לא בטוחים? לא יודעים? יש לכם קצה קצהו של ספק? תרימו טלפון לסוכן/ת הביטוח. עדיף לשאול אותם עוד שאלה מאשר לשלם אחר כך ביוקר.

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email