רפורמה בשוק הפנסיה להוזלת דמי הניהול: "נקטין את הפגיעה בפנסיה, ונאפשר כניסת שחקנים חדשים"

משרד האוצר הכריז על הרפורמה החדשה, במסגרתה יבחר אגף שוק ההון את קרן הפנסיה הזולה ביותר לטובת העובדים הבלתי מאוגדים. בהליך התחרותי יינתן יתרון לגופים פנסיוניים קטנים ושחקנים חדשים צפויים להיכנס לשוק בזמן הקרוב
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שר האוצר, משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, הכריזו על רפורמה שתוביל להוזלת דמי הניהול ולהגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני. הרפורמה מורכבת משני נדבכים – המדינה תבחר את קרן הפנסיה הזולה ביותר, ותאפשר למעסיקים לבחור בקרן אחרת בכפוף לביצוע הליך תחרותי.

במסגרת הרפורמה יתבצע הליך תחרותי בין הקרנות, שבמסגרתו ייבחר גוף אשר יציע את דמי הניהול הנמוכים ביותר. גוף זה יוגדר כקרן הפנסיה הנבחרת לתקופה של 3 שנים. במהלך התקופה, יצורפו לקרן זו עובדים שלא בחרו במוצר פנסיוני מסוים, אלא אם השיג להם מעסיקם הסדר פנסיוני אחר. עובדים המצטרפים לקרן יהיו זכאים להטבה בדמי ניהול למשך תקופה של 5 שנים ממועד הצטרפותם. במטרה לאפשר כניסת שחקנים חדשים לשוק, הנשלט כיום על ידי 5 קרנות בלבד, יינתן יתרון לגופים המנהלים קרנות עם נתח קטן מ־5%.

כחלון

הליך תחרותי

אם המעסיק יבחר שלא לצרף את עובדיו לקרן שנבחרה בהליך שערכה המדינה, יהיה עליו לבצע הליך תחרותי לבחירת קרן פנסיה לעובדיו. ההליך התחרותי מבטיח לכל הגופים בשוק החיסכון הפנסיוני הזדמנות שווה לזכות, בהתאם לקריטריונים הכוללים דמי ניהול נמוכים, תשואה גבוהה ושירות איכותי. ההליך התחרותי יגביר את השקיפות ויצמצם ניגודי עניינים אפשריים. לדברי סלינגר, "מאות אלפי עובדים במשק משלמים כיום דמי ניהול מקסימליים – 0.5% מהצבירה ו־6% מהתגמולים. רוב העובדים האלו אינם מאוגדים, ולכן יכולת המיקוח שלהם נמוכה. הרפורמה מיועדת לעובדים אשר לא עומד לרשותם כוח המיקוח הדרוש לצורך הוזלת דמי הניהול". שר האוצר, משה כחלון אמר עם הכרזת הרפורמה כי "צעד אחר צעד אנחנו מבצעים פעולות להוזלת דמי הניהול ולהגברת התחרות בשוק הפנסיוני. עובדים רבים משלמים עדיין דמי ניהול גבוהים מדי ובעזרת הרפורמה הזו נקטין במידה משמעותית את רמת הפגיעה בחיסכון הפנסיוני שלהם".

יובל ארנון, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני מתח ביקורת על הרפורמה: "היה פשוט יותר לקבוע הורדת של דמי הניהול מ־6% מההפקדה ו־0.5% מהצבירה ל־3% ו־0.3% למשל, כפי שמובילה ח"כ מיכל בירן. אנחנו תמכנו בכך בחוק ההסדרים. בביטוחי מנהלים תוך 3־4 שנים הייתה ירידה של 25% מהתקרה של דמי הניהול וזה היה פותר את הבעיה. אבל לפי החוזר החדש, צריך לגרום לעובדים המקופחים לכאורה לעשות פעולה אקטיבית ולעבור לקרן הזוכה. אף אחד לא מבטיח שהם ידעו לעשות זאת. אם היו מחליטים להוריד את דמי הניהול במכה אחת היו מיישרים את השוק ואז הייתה מתחילה התחרות בין החברות. למה לסבך? יש בעיה עם אוכלוסייה לא מאוגדת? אז שחברי הכנסת יוציאו חוק שיוריד את דמי הניהול ויהיה לזה רוב גדול".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email