רפורמה בשיווק ביטוחי הבריאות: רישיון נפרד לסוכני הביטוח שעוסקים בתחום

תזכיר חוק של האוצר ממליץ על רישיון נפרד לסוכן ביטוח העוסק בענף הבריאות, לאחר הכשרה ומבחני רישוי; הסוכנים הקיימים בתחום יקבלו רישיון אוטומטי בהתאם לוותק שלהם; הלשכה מברכת ודורשת לאסור שיווק ביטוח על כל מי שאינו בעל רישיון
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כפי שהבטיח, מקדם הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת רישיון ייחודי ונפרד לסוכן ביטוח בריאות. בתחילת השבוע פרסם משרד האוצר תזכיר חוק המוסיף את ענף ביטוח בריאות לרישיון סוכן ביטוח. על פי הצעת החוק: בסעיף 28 לחוק כי אל ענפי הביטוח הקיימים ברישיון סוכן ביטוח יתווסף גם: "ענף ביטוח בריאות" אשר יוגדר כ"עיסוק בתיווך בביטוח מפני תאונות אישיות ובביטוח מפני מחלות ואשפוז".

בתזכיר מוסבר כי "לידע הרחב הנדרש מסוכן ביטוח חשיבות רבה בהליך השיווק של מוצרי הבריאות. התאמת הביטוח לצרכיו האישיים של המועמד לביטוח תוך ניתוח כיסויי הפוליסה וחריגיה הינה חלק בלתי נפרד מהליך השיווק וההצטרפות לביטוח ומחייב הבנה מלאה במוצרי הבריאות המגוונים.

שינויים רבים והתפתחויות צפויים בעולם ביטוחי הבריאות בעקבות הקורונה. צילום: shutterstock
"התמקצעות היא חובה בכל תחום עיסוק בחיינו, ועל אחת כמה וכמה בתחום כה רגיש כמו הבריאות שלנו" | צילום: shutterstock

״לאור האמור, מוצע לייחד רישיון לענף ביטוח הבריאות בדומה לענפי ביטוח פנסיוני, ביטוח ימי וביטוח כללי, כך שענף ביטוח הבריאות יעמוד בפני עצמו ולא יהיה חלק מהענפים האחרים. כמו כן, מוצע לקבוע כי ענף ביטוח בריאות יכלול ביטוח מפני תאונות אישיות וביטוח מפני מחלות ואשפוז, ענף מחלות ואשפוז כולל את תתי הענפים הבאים: ביטוח הוצאות רפואיות (דוגמת ניתוחים, תרופות והשתלות) ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוח שיניים, ביטוח נכות, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח עובדים זרים.

בנוסף, מוצע "להסיר מהגדרת ענף ביטוח פנסיוני וענף ביטוח כללי את ביטוח מפני תאונה, מחלה או נכות שכן ביטוחים אלה שייכים לענף ביטוח בריאות אשר כאמור הפך לענף נפרד. עוד מוצע להבהיר כי ענף ביטוח ימי כולל גם ביטוח אווירי וזאת משום שהדבר משקף באופן מדויק ונכון את המצב החוקי הקיים כיום, ועל כן יש מקום לייצר ודאות בנושא גם מבחינת נוסח החוק”.

בתגובה, מסרה סו"ב נחמה גולדווסר, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה: "התמקצעות היא חובה בכל תחום עיסוק בחיינו, ועל אחת כמה וכמה בתחום כה רגיש כמו הבריאות שלנו.

"הטכנולוגיות הרפואיות המתקדמות המשתנות במהירות וסבך הכיסויים הקימיים במהדורות השונות בנוסף להשוואתם ושילובם עם כיסויי השב"ן בקופות חולים מצריכות ידע מקצועי ממוקד לנושא בעל השלכות רבות, לעיתים עד סיכון התא המשפחתי ממש.

"בראש ובראשונה, ועד לחידוד החוק וכניסתו לתוקף, יש לאסור על מוקדנים ומי שאינם בעלי רישיון כדין למכור כיסויי בריאות. לא יתכן שבשנת 2202 אין פיקוח כראוי ואין שימת דגש על חובת רישיון למי שמוכר כיסויים ביטוחיים בתחום הכל כך רגיש וחשוב כמו בריאות.

"כפי שכבר אמרתי, התמקצעות היא חשובה וצריכה להיות נר לרגלינו, שכן מדובר בדיני נפשות, ומשכך עלינו לאסור שיווק כיסויים ביטוחיים על ידי מי שאינו סוכן בעל רישיון וכן לעודד רישיון יעודי לבריאות וזאת לטובת כלל הציבור".

סוכני בריאות פעילים

לצד הוספת סוג הרישיון החדש, נקבעה הוראת מעבר לפיה: "מי שערב יום תחילתו של חוק זה היה רשאי לעסוק בתיווך בביטוח בענף ביטוח בריאות… יהיה רשאי לקבל לידיו רישיון לעסוק בתיווך בביטוח בענף בריאות כהגדרתו כאמור, ללא צורך בתקופת התמחות ובעמידה בבחינות".

עם זאת, בשיחה עם גורמים ברשות שוק ההון, נמסר ל"ביטוח ופיננסים", שיגובשו קריטריונים לגבי הענקת הרישיון האוטומטית, שיסתמכו בעיקר על ותק וניסיון בתחום. ברשות יגבשו את הקריטריונים בעתיד הקרוב לאחר התייעצות עם גורמים שונים בענף, בהם כנראה גם לשכת סוכני הביטוח.

ליקויים בצירוף מבוטחים

התזכיר מציין בנוסף כי בביקורות שונות שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעניין צירוף מבוטחים לביטוח בריאות ותאונות אישיות נבדקו, בין היתר, מכירות שנעשו על ידי סוכני ביטוח. תוצאות הביקורת הראו, בין היתר, ליקויים במכירה ובצירוף של מבוטחים לביטוחי הבריאות השונים על ידי סוכני ביטוח שחידדו את הצורך ביצירת מקצועיות ייחודית בתחום זה.

על פי נתונים המוצגים בתזכיר בעשור שבין 2009 ל-2019 גדל שוק ביטוח הבריאות בישראל בכ-133% מכ-5.15 מיליארד שקלים בשנת 2009 לכ-12.02 מיליארד שקלים בשנת 2019. "עלייה זו נבעה ממכירות מסיביות של ביטוחי בריאות למיניהם, ובפרט בולט הגידול במכירת פוליסות ביטוחי תאונות אישיות, אשר מדגישות את הצורך בייחוד ביטוח הבריאות ברישיונו של הסוכן ואת הצורך ביצירת מקצועיות ייחודית בתחום זה".

נחמה גולדווסר. באדיבות המצולמת

האוצר מסביר כי מטרת הצעת החוק היא לייחד את ענף ביטוח הבריאות על כל סוגי מוצריו, ברישיונו של סוכן הביטוח. זאת לעומת המצב הקיים כיום שבו רישיון סוכן ביטוח בענף הביטוח הכללי או רישיון סוכן ביטוח בענף הביטוח הפנסיוני מאפשר לסוכן הביטוח למכור ולשווק ביטוחי בריאות למיניהם. "מטרת השינוי המוצע היא לייצר מומחיות ייחודית ומקצועיות לסוכן ביטוח המבקש לשווק מוצרי בריאות, כך שבסופו של דבר המבוטח יצטרף למוצר ביטוחי אשר מתאים לצרכיו ולטעמיו", מוסבר בתזכיר.

הביטוח הפרטי

עוד מצוין כי ביטוח הבריאות הפרטי הינו רובד לא מחייב הנרכש מעבר לסל הבריאות הבסיסי ושירותי הבריאות הנוספים. "חשיבות הביטוח הפרטי היא בשירותי הבריאות שאינן ניתנים ברבדים אלה, לדוגמה, ביטוח מסוג תרופות שאינן בסל הבריאות יכול להציל חיים בקרות מקרה ביטוח של צורך בתרופה, כך גם השתלות וניתוחים בחו"ל".

ביטוח הבריאות כולל שני ענפים: א) ענף מחלות ואשפוז, שבו מתרכזת מרבית הפעילות הביטוחית; ב) ענף התאונות האישיות. ענף מחלות ואשפוז כולל את תתי הענפים הבאים: ביטוח הוצאות רפואיות (דוגמת ניתוחים, תרופות והשתלות) ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוח שיניים, ביטוח נכות, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח עובדים זרים.

בתזכיר מצוטטים ממצאים מדוח מבקר המדינה מה-19 באוקטובר 2020 שעסק, בין היתר, בנושא ביטוח הבריאות. בדוח המבקר צוין, כי "ריבוי המידע, השוני במרכיבי הפוליסות של חברות הביטוח והיעדר האחידות בפוליסות מקשים על הציבור לבחון את מידת החפיפה בין הביטוחים השונים".

מטרות החקיקה

1. מקצועיות בעל הרישיון – יצירת ענף ביטוח בריאות ברישיון סוכן ביטוח היא צעד נוסף במסגרת הרפורמה לשיפור הליך ההכשרה של בעלי רישיון בישראל. כמו כן, הצעת החוק תביא לכך שהליך ההכשרה בתחום הבריאות יהיה במתכונת דומה לזו הקיימת בענפי הרישוי האחרים לרבות בחינה ייעודית בתחום זה.

2. פיתוח מקצועיות ומומחיות – ריכוז המוצרים הביטוחים תחת ענף ייחודי של סוכן ביטוח שיקבל הכשרה פרטנית וממוקדת בתחום זה אמור להביא לפיתוח מקצועיות ומומחיות בתחום ביטוח הבריאות.

3. שיפור הנגישות למוצרי הבריאות – יצירת ענף ביטוח בריאות ברישיון סוכן ביטוח תביא לשיפור הנגישות של האזרחים למוצרים אלה, שכן בעלי הרישיון יוכלו להנגיש מוצרים בהם הם מקצועיים לציבור, והדבר אף עשוי להוזיל את העלויות הקשורות בכך.

לדברי האוצר, כפי שנכתב בתזכיר, החלטה על תכניות ביטוח בריאות היא החלטה מורכבת, שלתוצאותיה השלכות משמעותיות על עתידו הכלכלי של אדם. מורכבות זו מקשה בבחירת מוצרים ויצרנים, וגורמת לכך שרבים נזקקים לעצת בעל רישיון או בבחירת מוצר ויצרן המתאימים להם. למעשה, ישנם מקרים שבהם הצרכן אינו זה שבוחר באופן עצמאי את פוליסת הביטוח שאותה ירכוש, אלא בהתאם להיוועצות או להמלצה של בעל רישיון על מוצרים ויצרנים.

לכן, חשוב להבטיח שלבעל הרישיון, המתווך בין לקוחות ליצרנים, יהיו את הכלים המקצועיים הראויים על מנת שזה יפעל במקצועיות ראויה וגבוהה כלפי לקוחותיו. לפיכך, תכליתו העיקרית של התזכיר המוצע היא לוודא כי בעל הרישיון שמתווך בין מבטח לבין לקוח יהיה אדם מקצועי ובעל יכולת להתאים את המוצר הבריאותי לצרכיו ולטעמיו האישיים של כל לקוח ולקוח. בעל הרישיון יהיה בעל ידע לאפיין את צרכיו הביטוחים של המבוטח ולהתאים את מוצר הביטוח המורכב לאותם צרכים.

התזכיר פתוח להערות הציבור עד ה-29 במאי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email