רפורמת ביטוח נסיעות לחו"ל תיכנס לתוקף ב־3 בספטמבר

פוליסת הביטוח הבסיסית תהיה זהה בין כל החברות. סו"ב יואל זיו ממליץ לסוכנים לברר לפני הטיסה על מצבים חריגים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הרפורמה בביטוחי נסיעות לחו"ל תיכנס לתוקף ב־3 בספטמבר. על פי הרפורמה פוליסת הביטוח הבסיסית תהיה זהה בין כל החברות ותכלול בין היתר: הטסה רפואית לישראל, הוצאות רפואיות בחו”ל, פינוי לבית חולים, טיפול חירום בשיניים, הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו”ל, כיסוי לצד ג’, ואיתור וחילוץ. חברות הביטוח מחויבות לשאת בכל ההוצאות, בהתאם למדינות היעד. חברת הביטוח תוכל להציע הרחבות תמורת פרמיה נוספת, בהן: ביטול או קיצור הנסיעה, הרחבה להריון מתקדם, החמרה של מצב רפואי קיים, כבודה, ספורט חורף או אתגרי, מכשירים אלקטרוניים ואופניים.


זיו. יש לברר לגבי מצבים חריגים

בנוסף, המבוטח או מי מטעמו יהיו רשאים לקבוע את זהות המלווה שיוטס לבית החולים בו מאושפז המבוטח, מקרה של ביטול נסיעה יזכה את כל המשפחה הגרעינית שרכשה כיסוי זה, ועוד. יו”ר הועדה לביטוחי בריאות וסיעוד בלשכה, סו”ב יואל זיו, ממליץ לסוכנים לברר לפני הטיסה לגבי מצבים חריגים כמו מצב הבריאות של המבוטח, היריון או טיול המשלב פעילות אתגרית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email