רפורמת המעריכים בסיעוד נדחית שוב – לדצמבר 2023

בלשכה מיצרים על הדחייה הנוספת: "הלקוח הסיעודי חייב לקבל שירות ראוי ובלתי תלוי"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, החליט לדחות שוב את רפורמת המעריכים והספקים בתחום הערכות תפקוד הביטוח הסיעודי. השבוע הודיע הממונה כי "בהמשך לבחינה מעמיקה שביצעה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ובשל הרצון לבחון את הקשיים שעולים בשוק הספקים המעריכים באמצעות ביקורות, נקבע כי מועד התחילה של הוראות אלה ידחה עד ליום 31 בדצמבר 2023".

במילים אחרות – מאחר שברקת פורש מתפקידו בנובמבר הקרוב, הרפורמה כבר תחכה לממונה הבא.

נחמה גולדווסר בכנס הבריאות 2022. צילום: גיא קרן

עיקרי הרפורמה

בין השינויים שבהם עוסקת הרפורמה: חברת ביטוח תאפשר לכל ספק הערכות תפקוד להיכלל ברשימת הספקים המעריכים שלה; רשימת הספקים המעריכים תכלול לפחות ספק מעריך אחד לכל 300 תביעות בביטוח סיעודי שהוגשו בשנה הקודמת; חברת ביטוח לא תכלול ברשימה ספק שהחברה שולטת או מחזיקה בו יותר מ-10%, מסוג מסוים של אמצעי שליטה.

בנוסף נכתב ברפורמה: חברת ביטוח רשאית להוציא ספק מעריך מהרשימה, אם מצאה שהספק לא מילא את תפקידו כראוי; רשימת הספקים המעריכים תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

הרפורמה הנרחבת התפרסמה לראשונה לפני שלוש שנים, וחלק ממנה נדחה כבר ארבע פעמים בעבר. מדובר בחלק עיקרי ובו כללים חדשים המחייבים את חברות הביטוח בניהול מאגר הספקים המעריכים בביטוח סיעודי, שקובעים האם המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח סיעודי.

בתגובה על הדחייה הנוספת של הרפורמה, מסרה סו"ב נחמה גולדווסר, יו"ר הוועדה לבריאות וסיעוד בלשכה: "אני מיצרה ששוב נדחתה רפורמה חשובה זו. אדם שהפך סיעודי נמצא בשעתו הקשה ביותר בחיים; החברות שעורכות את ההערכה הסיעודית נסמכות על חברת הביטוח כמקור הכנסתן העיקרית ובדרך כלל אף משתדלות לרצות אותה.

"כוונת הרפורמה להגדיל את כמות המעריכים את הגדרת הסיעודי לפי מפתח מסוים אשר יגדיל את התחרות ויקטין את התלות בחברת הביטוח והמעריכים שעובדים אתה. בסוף הלקוח חייב לקבל שירות ראוי גם במקרה של ההחלטה האם הוא סיעודי או לא".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email