רק מעסיקים עם 50 עובדים ומעלה יחויבו בדיווח לקופות ב־2016

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הקלה לחלק מהמעסיקים בדיווח מקוון מלא על תשלומי קופות הגמל. הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר פרסמה טיוטא מתוקנת לתקנות תשלומים לקופות הגמל, לפיה רק מעסיקים להם 50 עובדים או יותר יחויבו בדיווח מלא החל מה־1 בינואר 2016. בטיוטא הקודמת, שפורסמה במרץ האחרון, דובר על מעסיקים מעל 10 עובדים.

לגבי מעביד המעסיק לפחות שלושים עובדים, אך לא יותר מ־50, חובת הדיווח תהיה החל מה־1 ביולי 2016, ולגבי מעסיק עם פחות מ־30 עובדים – החל מה־1 בינואר 2017.

בהתאם לתקנות, על המעסיקים להעביר, במועד הפקדת התשלומים לקופת גמל, מידע מפורט לגבי ההפקדה באמצעות רשומות דיגיטליות, לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני. המידע אמור לעבור באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד, כפי שקבעה הממונה בחוזר שעניינו "ממשק מעסיקים". התקנות מטילות את מלוא האחריות להעברת הכספים לקופת הגמל על המעסיקים, והן קובעות גם הטלת עיצומים כספיים גבוהים על מי שלא יעמדו בחובה זו.

"הישג ללשכה"

התיקון לטיוטא בוצע בהשפעת לשכת סוכני הביטוח, שביקשה להחיל קודם את חובת הדיווח על המעסיקים הגדולים. לדברי יובל ארנון, יו"ר ועדת הביטוח הפנסיוני בלשכה, "לשכת סוכני הביטוח העבירה בקשה לפיקוח כבר לפני מספר חודשים לדחות את התחלת הפעלת ממשק המעסיקים מינואר 2016, וזאת לאור אי מוכנות המעסיקים לנושא. לחילופין הציעה הלשכה להתחיל את התהליך אצל הגופים הגדולים, שמוכנים יותר מבחינה טכנולוגית, ורק לאחר תקופה של התנסות להחיל את חובת הדיווח לקופות הגמל על שאר המעסיקים. רצינו שיתחילו בגופים גדולים יותר מ־50 עובדים, ורצינו שהדחייה תהיה לזמן רב יותר – אבל הכיוון הוא טוב ולכן מדובר בהישג חלקי בהשפעת הלשכה. צריך לזכור שעדיין מדובר בטיוטא".

יש לציין, כי בנוסף לאמור לעיל, בוצעו בתיקון לטיוטא גם שינויים בזמני התגובה של הגוף המוסדי לדיווח המעסיק – ההיזון החוזר הראשון עלה ל־12 שעות במקום 3 שעות, וההיזון השני הועלה מ־3 ל־6 ימים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email