רשות המסים מסדירה את המיסוי בקבלת קצבת אובדן כושר עבודה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות המסים פרסמה בימים אלו חוזר לגבי מיסוי אובדן כושר עבודה לאור תיקון 190. למעשה, מסמך זה בא להסדיר את אופן המיסוי בזמן קבלת קצבת אובדן כושר עבודה הן על בסיס עיתי והן בתשלום חד פעמי לאור היוון שנעשה. הוא עושה סדר בעיקר ביחס לזכאויות שיש בחוק 190 לגבי פטורים ממס או זיכויים שונים, ובמיוחד בכל הקשור למשיכות חד פעמיות הקשורות לקצבאות אובדן כושר עבודה. המסמך עוסק בשלושה סוגי פוליסות של אובדן כושר עבודה (אכ"ע) הקיימות כיום:

  1. אובדן כושר עבודה שבעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק בכל עיסוק שהוא.
  2. אובדן כושר עבודה שבעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק ב"עיסוק סביר".
  3. אובדן כושר עבודה שבעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק בעיסוק האחרון בו עסק טרום האירוע.

מסמך זה, שפרסם מס הכנסה, בא לטפל בסוגיות של מיסוי קצבת אובדן כושר עבודה – קצבה המשולמת בצורה חודשית ומוגדרת כמקור הכנסה פירותי. המסמך בודק את התנאים המצטברים לקבל פטור בגובה של 67% מתקרת ההכנסה המזכה; מה המס אשר ישולם במקרה היוון קצבאות אכ"ע לתשלום חד־ פעמי, ומה המס אשר יוטל בתשלום חד פעמי המתקבל כפיצוי בגין אי תשלום קצבת אכ"ע בזמן וכו'. מצורף לינק עם המסמך המפורט של רשות המסים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email