רשות המסים פותחת במבצע נוסף לאיתור מעלימי הכנסות

בין ההכנסות החייבות בדיווח: פרסים, מקדמות עמלה, החזרי הלוואות וקיזוזים אחרים שבוצעו ע"י חברות הביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סוכני הביטוח, כמו כל שאר בעלי העסקים במדינת ישראל, נדרשים לדווח ולשלם למוסדות שונים, בהם מס הכנסה, מע“מ, ביטוח לאומי, קופות גמל ופנסיה, המפקח על הביטוח, רשם החברות ועוד.

רשות המסים ביצעה בחודשים האחרונים ביקורת אצל כ-300 סוכני ביטוח ברחבי הארץ. במסגרת המבצע נבדקה ההכנסה שדווחה על ידי סוכני הביטוח מול אישורי המס ודיווחי חברות הביטוח וקופות הגמל.

במהלך הבדיקה שנערכה נתגלו הפרשים ו/או ליקויים אצל חלק ניכר מסוכני הביטוח שנדגמו הנובעים מאי דיווח על ההכנסות הבאות: פרסים שהתקבלו מחברות הביטוח (תקבול בשווה כסף); מקדמות עמלה; החזרי הלוואות וקיזוזים אחרים שבוצעו על ידי חברות הביטוח; תקבולים שנרשמו באיחור על ידי סוכני הביטוח; הכנסות אחרות שלא דווחו מייעוץ ודמי טיפול, משכר דירה מעל הפטור, ומהכנסות בחו“ל.

כמו כן נתגלו ליקויים בעיתוי הוצאת חשבוניות וקבלות והוצאות שאינן מוכרות לצורכי מע“מ ומס הכנסה. חלק מהמבוקרים הוזמנו לשימוע לפני פסילת ספרים ובמקרים קיצוניים לחקירה.

לאור תוצאות הביקורות הקודמות, צפויה רשות המסים להרחיב את הביקורת על סוכני ביטוח נוספים. אנו ממליצים לסוכני הביטוח לבדוק שנית את הדיווחים לרשויות המס ולהגיש מרצונם דו"חות מתוקנים לפני הביקורות שיבוצעו.

בסיס הדיווח של סוכני הביטוח

סוכן ביטוח חייב בדיווח על הכנסותיו לפי תוספת ט“ו להוראות ניהול פנקסי חשבונות. מרבית סוכני הביטוח מחויבים בדיווח על בסיס מזומן. סוכנות ביטוח כהגדרת בתוספת ט“ו (”סוכנות ביטוח“ – סוכן של חברת ביטוח המורשה להדפסת פוליסות ביטוח) מחויבת בהנהלת חשבונות כפולה ודיווח על הכנסותיה והוצאותיה על בסיס מצטבר ולא על בסיס מזומן.

על פי הוראות סעיף 17 להוראות ניהול פנקסי חשבונות התשלג – 1973:

  • תיעוד פנים על תקבול, על מכירה, על משלוח או הובלת טובין ועל שירות שניתן, ייערך סמוך לביצוע הפעולה.
  • רישום תקבול בעקיפין שטרם נרשם ייערך ביום שנודע למקבל על ביצוע הפעולה; לעניין זה, ”תקבול בעקיפין – ”תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון המקבל בבנק. (חברות הביטוח מבצעות של התשלומים בהעברה בנקאית, כך שהוראות סעיף זה מתאימות למרבית התקבולים של סוכני הביטוח).
  • בתי המשפט פירשו את ההוראות בדווקנות וקבעו כי יש להוציא קבלה מיד עם היוודע על התקבול.
  • במהלך הביקורות נתגלה כי חלק מסוכני הביטוח לא הקפידו על הוצאת קבלה באופן מיידי ומיעוטם לא הוציאו קבלות בכלל.

חייבים בדיווח מכוון לרשות המסים

מדי חודש מחויבים עוסקים, שמחזור הכנסותיהם עולה על XXX שקל כמפורט להלן, לדווח באופן ממוכן על כל הכנסותיהם והוצאותיהם לרשות המסים: כל עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 2.5 מיליון שקל, או שמחזור עסקאותיו נמוך יותר, אך חלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות.

חברות, תאגידים ואגודות שיתופיות חייבים בדיווח מקוון ככל שמחזור עסקאותיהם עולה על 1.5 מיליון שקל (לרבות, שותפויות או איחוד עוסקים, שאחד מחבריהם הוא תאגיד).

בקרת ההכנסות החייבת

מדי שנה מקבלים סוכני הביטוח אישורים על הכנסות וניכוי במקור מחברות הביטוח (”אישורי מס“). אישורים אלו כוללים את כל ההכנסות ששולמו לסוכן או קוזזו ממנו (לרבות הלוואות, פרסים וחיובים נוספים). סוכני ביטוח רבים רושמים את ההכנסה ומוציאים חשבונית בגין התקבול שקיבלו בפועל ולא בגין כל ההכנסה שקיבלו מחברות הביטוח/ קופות הגמל, וכך נוצרים הפרשים בדיווח בין ההכנסה המדווחת על ידי חברת הביטוח להכנסה שנרשמה בספרי הסוכן והוצאו בגינה חשבוניות.

מומלץ לסוכני הביטוח לבצע מדי שנה בקרה שיטתית של ”אישורי המס“ מול ההכנסות שנרשמו ברמת חברת ביטוח, ולהוציא דיווח מתקן לרשויות המס (מס הכנסה ומע“מ).

פעילויות אכיפה נוספות

ב-13/7/2015 הודיעה רשות המסים על גל מעצרים נרחב של מעלימי הכנסות משכר דירה. במהלך המבצע, שנערך באחרונה, נעצרו לחקירה ארבעה משכירי דירות שלא דיווחו על הכנסות משכר דירה במיליוני שקלים.

כחלק מפעילות מחלקת המודיעין במס הכנסה להרחיב את רשת הנישומים, נשלחו בשנה האחרונה כ-100 אלף מכתבים לאזרחים ובהם דרישה לדווח על הכנסות בישראל ובחו“ל. כחלק מהפעולות לאכיפת הדיווח על נישומים, נחקרו עשרות אזרחים שקיבלו את דרישת הדיווח, ולא הגישו את הדו“חות שנדרשו. בשבוע האחרון נחקרו עשרות חשודים באזהרה וצפויים מעצרים נוספים.

אף על פי שעד היום הוענשו נאשמים בעברות דומות בתשלום המס וכופר בלבד, הרי שלאור האווירה הכללית כנגד מעלימי הכנסות וחומרת העבירות (גובה הסכומים שהועלמו והשיטתיות לאורך שנים), סביר כי יוגשו כנגד הנאשמים כתבי אישום והם צפויים לקנסות גבוהים ולעונשי מאסר בפועל.

סוכני הביטוח מוזמנים להתייעץ עם יועץ הלשכה כיצד לבצע את הבקרה על ההכנסות מול אישורי המס ולהגיש בקשה לגילוי מרצון על הכנסות שלא דווחו (או דו“חות מתקנים בגין השנים הקודמות), ובכך לקבל חסינות כנגד הליך פלילי ומעצר בגין אי דיווח על הכנסות, ויפה שעה אחת קודם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email