רשות ניירות ערך מקדמת ניהול תיקים דיגיטלי

הפלטפורמה היא של קרן נאמנות ייעודית עם דמי ניהול של 0.35% בלבד. גם סוכני הביטוח יוכלו לשווק את השירות; יו"ר הרשות ענת גואטה: "הרשות מניחה תשתית לבניית שוק הון ציבורי טכנולוגי, מתקדם וחדשני, המעניק ערך מוסף לציבור המשקיעים ולחברות"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות ניירות ערך בראשות ענת גואטה מבקשת להנגיש את עולם ניהול התיקים לקהל הרחב באמצעות פלטפורמות מקוונות. הרשות פרסמה "קול קורא – ניהול תיקים 2.0 ", המציע מודל ליצירת שירות חדש לציבור המשקיעים, שיאפשר ניהול תיקים באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ייעודית למשקיע באמצעות הטלפון החכם או המחשב.

"הרשות מניחה תשתית לבניית שוק הון ציבורי טכנולוגי, מתקדם וחדשני, המעניק ערך מוסף לציבור המשקיעים ולחברות", אומרת יו"ר הרשות גואטה. השירות החדש יאפשר למנהלי תיקים לנהל תיקי השקעות ללקוחותיהם באמצעות קרן נאמנות ייעודית על כל יתרונותיה, לרבות סוגיית המיסוי.

ענת גואטה | צילום: ענבל מרמרי

הערות הציבור יתקבלו עד ה־2.5.2019. לאחר מועד זה, צפויה הרשות להפיץ את ההוראה אשר תקבע את הכללים שיאפשרו השוואת תשואות בין תיקים אשר מנוהלים בידי מנהלי תיקים שונים במתכונת ניהול תיקים 2.0.

יתרון מיסוי

במסגרת היוזמה, אשר מבוססת על הסדרה קיימת לניהול התיקים באמצעים טכנולוגיים, מציעה הרשות מתכונת לניהול תיקים על פלטפורמה של קרן נאמנות ייעודית, באופן שיאפשר ללקוח פטור מתשלום עמלות עסקה ואי תשלום מס רווח הון בעת תחלופת נכסים פנימית בתיק ההשקעות שלו. היתרון בכך הוא שחבות בתשלום מס רווח הון תיווצר רק כאשר הלקוח ייתן הוראה להעביר כספים מהתיק המנוהל לחשבון העו"ש שלו.

בנוסף, במסגרת השירות יוכל הלקוח לעקוב באופן דיגיטלי אחר ביצועי התיק שלו ולצפות בפירוט ניירות הערך המרכיבים אותו. בכך, תגדל מעורבות הלקוח ותתאפשר חוויית ניהול תיק השקעות "אישי", למרות שבפועל התיק ינוהל באמצעות קרן נאמנות.

שיווק השירות

שיווק שירות ניהול תיקים 0.2 יעשה באמצעות ערוצי ההפצה המקובלים בתחום ניהול תיקים. האפשרות לבצע השוואת תשואות בין תיקים מנוהלים, כמפורט להלן, ואופן ההתקשרות המותנה בקיום הליך מקוון של בירור צרכי לקוח, עשוי לבסס דרכי הפצה אלטרנטיביות לקרנות נאמנות. יצוין כי כיום קרנות הנאמנות, רובן ככולן, מופצות באמצעות הבנקים.

דרכי הפצה אלטרנטיביות עשויות להיות רשת האינטרנט, לרבות על ידי אתרים ייעודיים להשוואה בין מוצרים ושירותים, סוכני ביטוח ולמעשה כל גורם שמנהל התיקים מוצא אותו ככשיר וראוי לקיים ממשק עם לקוח הקצה. מנהל התיקים יתגמל גורם זה בהתאם למודל העסקי שימצא לנכון ליישם.

כיום עמלות גבוהות

ברשות מסבירים כי שירות ניהול התיקים המוצע כיום לציבור מבוסס על ניהול תיק ההשקעות בחשבון הלקוח. התרגום של ניהול התיק לפעילות בניירות ערך בחשבון הלקוח גורר תשלום עמלות עסקה גבוהות עבור קניית ניירות הערך ומכירתם, תשלום מס רווח הון בעת מכירה של כל נייר ערך בחשבון הלקוח ונטל תפעולי על החברה שמנהלת את התיקים.

למרות שבפועל החברה מנהלת במקרים רבים את תיק ההשקעות של לקוחותיה המשויכים לאותו פרופיל סיכון במרוכז, היא נדרשת לבצע את הפעילות במפוצל בכל אחד מחשבונות לקוחותיה. שיטה זו מאלצת את החברות לניהול תיקים לקבוע רף כניסה מינימלי לצורך קבלת השירות. כמו כן, מאחר שתמהיל ההשקעות של הלקוחות ופרופילי הסיכון שלהם בחברות ניהול התיקים השונות אינם זהים, כיום אין אפשרות לבצע השוואה בין ביצועי מנהלי התיקים.

היוזמה ל"ניהול תיקים 2.0" נועדה לתת מענה לסוגיות הללו. ניהול התיק על גבי פלטפורמה של קרן נאמנות יאפשר ללקוח להצטרף לשירות ללא מגבלת סכום מינימלי. בנוסף, הלקוח יוכל ליהנות מיתרונות לגודל, בדגש על פיזור ומגוון השקעות, תוך הוזלת עלויות. ההצטרפות לשירות תתאפשר באמצעות הפלטפורמה המבוססת על רשת האינטרנט בלבד. הליך ההצטרפות יכלול מילוי שאלון בירור צרכים באופן מקוון. תהליך זה נועד לסווג את פרופיל הסיכון של הלקוח לארבעה פרופילים: "סיכון נמוך", "סיכון בינוני", "סיכון בינוני־גבוה" ו"סיכון גבוה".

חברת ניהול התיקים תנהל קרן ייעודית בעלת מדיניות השקעות "גמישה", עבור כל לקוחות השירות המסווגים לאותו פרופיל. בהתאם, תיקבע מגבלת החשיפה המרבית למניות של הקרן הייעודית שבאמצעותה ינוהל התיק (פרופיל חשיפה למניות 1, 2, 3 ו־4, בהתאמה).

קרן נאמנות ייעודית ללקוחות

קרן הנאמנות הייעודית תנוהל במסגרת הסדר אירוח ("הוסטינג") של מנהל התיקים אצל מנהל קרן. כדי להבטיח שהקרן תיוחד ללקוחות ניהול התיקים 2.0 בלבד, תיגבה מלקוחות שאינם נמנים על השירות הוספה בשיעור 10%. כמו כן, הדבר יאפשר למנהל התיקים לנהל את תיק ההשקעות במרוכז, ללא צורך לבצע הקצאה פרטנית לכל אחד מחשבונות לקוחותיו.

בגין הקרן הייעודית, אשר מוחזקת בתיק מנוהל, מנהל הקרן יהיה פטור מתשלום עמלת הפצה לבנק ובכך תתאפשר הצעת השירות בדמי ניהול הזולים ב־0.35% לשנה לעומת קרן מקבילה, אשר מוצעת לציבור הרחב.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email