רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון החדשה החלה לפעול השבוע

הרשות החדשה תחליף את אגף שוק ההון במשרד האוצר. הממונה, דורית סלינגר, תעמוד בראש הרשות לתקופה של 5 שנים. משה כחלון: "הרשות תשמור על ציבור המבוטחים והחוסכים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הרשות העצמאית לשוק ההון, ביטוח וחיסכון החלה לפעול היום, ה-1 בנובמבר 2016, לפי החוק שהתקבל בכנסת. הרשות מחליפה את אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ותהיה יחידה ממשלתית עצמאית אשר תפעל מחוץ לאוצר ולא תחת שר האוצר.

בראש הרשות עומדת הממונה דורית סלינגר, וכל עובדי האגף (כ-200 במספר) כיום יעברו לרשות. הרשות פועלת בינתיים מתוך משרדי משרד האוצר, אך היא צפויה לעבור בהמשך למבנה נפרד.

מהאוצר נמסר כי תפקידי הרשות יהיו שמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים; הבטחת יציבותם וניהולם התקין של הגופים המפוקחים, על מנת לקיים את התחייבויותיהם ללקוחותיהם; קידום התחרות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון ובמערכת הפיננסית; ועידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית. בנוסף, הממונה על שוק ההון יהיה המפקח על שירותים פיננסיים מוסדרים, בהתאם לחוק שעבר בנושא הסדרת תחומי האשראי החוץ-בנקאי.

סלינגר. בעקבות החוזר מחיר הפוליסה צפוי לעלות | צילום: דוברות האוצר
סלינגר: "הרשות תפעל להגברת התחרות בשוק"

רשות עצמאית

שר האוצר, באישור הממשלה, ימנה את הממונה לתקופת כהונה קצובה של חמש שנים ללא אפשרות להארכה. הממונה יהיה ראש הרשות וינהל את ענייניה. הרשות תתוקצב בסעיף תקציבי נפרד בתקציב המדינה בדומה למשרד ממשלתי, והממונה יהיה האחראי על ניהול התקציב. יצירת סעיף תקציבי נפרד לפעילות הרשות תאפשר לה שיקול דעת מיטבי וחופש פעולה בקביעת סדר עדיפויותיה.

עוד נמסר מהאוצר, כי עצמאות המפקחים הפיננסיים חיונית להבטחת שוק פיננסי תחרותי ויעיל. על הצורך בהפיכת אגף שוק ההון למפקח עצמאי עמדו גם ארגונים בינלאומיים כגון ה-OECD וקרן המטבע הבינלאומית. הארגונים הדגישו בהמלצותיהם את החשיבות ביצירת רגולטור עצמאי בישראל אשר ישמור על ציבור המבוטחים והחוסכים.

שר האוצר, משה כחלון, מסר עם הקמת הרשות כי "הרשות תשפר את פעילות שוק ההון ותגביר את רווחתו הכלכלית והחברתית של האזרח בישראל. הרשות תשמור על ציבור המבוטחים והחוסכים, תשכלל את התחרות ותחזק את אמון הציבור בגופים המלווים".

סגן שר האוצר, יצחק כהן, ציין כי "הרגולטור החדש יהווה זרוע מרכזית בשוק ההון של מדינת ישראל. עצמאות הרשות תבטיח יציבות מערכתית ואת הגברת הפיקוח לטובת הצרכן".

סלינגר מסרה כי "רשות שוק ההון היא בשורה של ממש לציבור החוסכים, המבוטחים והלווים בישראל. הרשות תפעל להגברת התחרות בשוק ההון ובשווקים הפיננסיים שתחת פיקוחה, תשפר את איכות החיסכון, הביטוח ומוצרי האשראי ותקדם אמצעים דיגיטליים שיקלו על הציבור הרחב לקבל את השירות הטוב ביותר".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email