רשות שוק ההון: הלשכה צריכה לרענן את נוהלי התשובות של הסוכנים בבירור תלונה נגדם

סו"ב אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה: "לא כל הסוכנים מודעים לכך ולאופן בו הם נדרשים לענות; אם יש תלונה, הרשות רוצה לקבל הן את התייחסות חברת הביטוח והן את התייחסות הסוכן הרלבנטי לתלונה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במכתב אל נשיא הלשכה סו"ב אריה אברמוביץ, טוענת עו"ד ליאת שטרק, מנהלת שירות ותיווך בביטוח ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, כי מבירור פניות ציבור שהתקבלו ברשות עולה כי "ישנם סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח אשר אינם מקיימים כנדרש את הוראות חוזר גופים מוסדיים 9־9־2009 שעניינו – הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור תלונות הציבור.

"אנו רואים חשיבות רבה במתן מענה מקצועי ומלא לפניות הציבור", מסבירה שטרק ומוסיפה: לפיכך, נבקש להבהיר כי סוכני הביטוח וסוכנויות
הביטוח נדרשים לפעול בהתאם להוראות החוזר, ובכלל זה, לתת מענה מנומק ומפורט לכל פניות הציבור, וכן לצרף לתשובותיהם לפניות הציבור המועברות לרשות, כל אסמכתא הרלוונטית לבירור הפניה לרבות קבצי שמע, כקבוע בסעיף 3 לחוזר האמור".

מונין

 

סו"ב אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה הוסיף כי "רשות שוק ההון מטפלת בפניות ציבור אשר מגיעות אליה ומעלות טענות כלפי הגורמים בשוק. בכל פעם שמעורב בפניה כזו סוכן, הרשות מעבירה לנו בקשה למתן תגובה, ואנו נדרשים להחזירה באופן מסודר תוך 30 יום מיום הוצאת המכתב מהרשות. לא כל הסוכנים מודעים לכך ולאופן בו הם נדרשים לענות; אם יש תלונה, הרשות רוצה לקבל הן את התייחסות חברת הביטוח והן את התייחסות הסוכן הרלבנטי לתלונה, לכן אנחנו מבקשים להקפיד על אופן המענה.

"בתשובה שלנו, הסוכנים, עלינו לכלול את כל המסמכים הנוגעים לפניה, לרבות מסמכים או קבצי שמע שעליהם הטיעונים שלנו מסתמכים,
ויש לארגן אותם בדרך מסודרת כמוסבר בדוגמאות המצורפות.

"ישנה חשיבות רבה לעבודה נכונה מול החוזרים, ומול חוזר זה בפרט.

"במידה וקיבלתם תלונה והנכם מתקשים להשיב עליה כנדרש, ניתן לפנות להתייעצות עם היועצים המשפטיים לחברי הלשכה במחוזות השונים", מסכם מונין.

לחוזר "הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור תלונות ציבור"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email